hits

desember 2016

Vær stolt av det norske

Statsråd Hellelands statusoppdatering på facebook har skapt betydelig debatt. Enkelte mener  oppdateringen er ekskluderende, mens andre mener den er altfor "brun" og lite kledelig for en norsk statsråd. Men bør det ikke være lov å være stolt av det norske, og fremme en positiv nasjonalisme? 

Det finnes nemlig både positiv og negativ nasjonalisme. Enkelt forklart er den negative nasjonalisme basert på at vår utvikling og fremskritt må være på  bekostning av andres elendighet.  Altså må andre lide for at vi skal ha det bra. Den positive nasjonalismen tar utgangspunkt i at dersom vi har det bra er vi mer villig til å bidra til at andre får det bedre. 

I nasjoner hvor positiv nasjonalisme er tilstede er man mer tolerante overfor resten av verden. Det er mindre rom for splid og konflikt internt, borgerne deler et felles verdigrunnlag og sosial rettferdighet er tilstede.

På den andre siden har vi demagoger og diktatorer som slår politisk mynt på nasjonalfølelsen og bruker den til å splitte folket. Denne typen nasjonalisme er enklest benyttet når de sosiale forskjellene er store, og sosial kapital er lite tilgjengelig. Når den negative nasjonalismen får fotfeste fører det ofte til undertrykkelse, konflikt og i ytterste konsekvens vold. 

Norge har i stor utstrekning hatt positive erfaring med nasjonalisme. Det var stoltheten av det norske, patriotismen og nasjonalfølelsen som motiverte nordmenn til å yte motstand under andre verdenskrig. Det var denne stoltheten som fikk frem noe av det beste hos dem som kjempet i Nord-Norge under krigen, og det er også denne stoltheten som får frem det beste hos våre idrettsutøvere i dag. 

Det er et paradoks at man skal være stolt av Norge og norske verdier, men samtidig skal man ikke få uttrykke dette. Er det ikke i uttrykket man skaper det synlige positive nasjonale limet? Et lim som også fører med seg evnen til å bry oss om hverandre som medborgere, og i forlengelsen generelt bry oss om mennesker uavhengig av opphav.  

Personlig ser jeg ingen problem med å være stolt av det norske, slik Helleland oppfordrer til. Jeg vil heller applaudere statsråden for å fremme en positiv nasjonalfølelse. Jeg kan ikke se at det å være stolt av det norske er ekskluderende. Jeg kan være like stolt av Kvikk lunsj som av sholdezard (en iransk dessert bestående av ris og kanel). Jeg kan være like stolt av norske skiløpere som jeg er iranske brytere, men ingenting av dette betyr at jeg, eller forsåvidt statsråden, har mindre respekt for andre mennesker. Det betyr heller ikke at andre mennesker ikke kan ha andre idealer.

Det er ingenting i veien for nasjonalisme, det er lov å være stolt av det norske. Det bør vi alle være. Det som er problematisk er å overlate dialogen og samtalen om nasjonalisme og patriotisme til de mest brun kreftene i samfunnet. Dem som er villig til bruke negativ nasjonalisme for å skape splid og konflikt. Vi må ikke gi disse gruppene mulighet til å eie patriotismen. For å unngå det må vi være stolt av det norske og vårt fellesskap. En nasjon og et fellesskap i utvikling, men som ivaretar en positiv nasjonalfølelse og viderebringer de gode norske verdiene. 

Til slutt må jeg si det er hyggelig å se en Høyre statsråd omsider snakke om å være stolt av det norske. Det er en flott julegave.