hits

juli 2016

Sexovergripere må straffes, ikke ofrene

Masseovergrep mot unge kvinner preget debattene under den nylig avsluttende Almedalsveckan i Visby på Gotland i år. Arrangementet er sommerens viktigste møteplass for politikere, media og andre samfunnsaktører i Sverige. Den kan sette politisk dagsorden for resten av året.

Tidligere i sommer ble det kjent at det etter Putte i Parken-festivalen i Karlstad ble anmeldt 32 overgrep av seksuell karakter, den yngste gjerningsmannen var bare 12 år gammel.

Foto: Izabelle Nordfjell/NTB scanpix

Det samme skjedde under Bråvalla-festivalen i Norrkøping der det igjen ble rapportert at unge kvinner og jenter var utsatt for "seksuella ofredande" og voldtekter. Det britiske bandet Mumford and Sons skrev på Facebook etter festivalen at de i fremtiden ville boikotte arrangementet inntil svenske myndigheter igjen kunne garantere for publikums sikkerhet. Fem voldtekter er anmeldt og minst 20 tilfeller av "tafsing". Det er motbydelig, skrev Mumford and Sons

I januar i år ble det kjent at svensk politi hadde mørklagt overgrepshendelser under We are STHLM-festivalen august i fjor. Gutter og unge menn hadde omringet og befølt jenter ned mot 13 års alder foran scenen. Avsløringen av hendelsene kom etter masseovergrepene mot kvinner i nyttårshelgen i Köln i Tyskland.

Denne uken ble det avdekket at disse overgrepene var langt mer omfattende enn tidligere antatt. Mer enn 1200 kvinner ble utsatt for seksuelle overgrep. Bare i Köln var det rapportert om at 600 kvinner hadde opplevd dette, og i Hamburg var rundt 400 kvinner blitt utsatt. Mer enn 2000 unge menn og gutter var involvert. Til nå er 200 anmeldt. Hittil er kun fire dømt. Noe av problemet med etterforskningen har vært å stadfeste hvem som har gjennomført handlingene.

Gjerningsmennene har i all hovedsak utenlandsk bakgrunn fra Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. I en lekket døgnrapport fra det svenske politiet til svenske medier etter hendelsene i Karlstad står det at det råder ingen tvil om hvem som står bak, der er "...Gäng med 7-8 killar tillhörande gruppen ensamkommande barn". Den svenske rikspolitisjefen Dan Eliasson har nektet å kommentere opplysningene.

Det som preger gjerningsmennene, uansett om de er enslige mindreårige asylsøkere eller har annen form for opphold, er at de har bakgrunn fra områder med et gjennomgående dårlig kvinnesyn og manglende respekt for kvinner uten mannlig beskyttelse. Mange ser på kvinner uten følge som fritt vilt.

Svaret fra svenske myndigheter er nå et forslag om å innføre herre- og dameavdelinger på Gothenburg Culture Festival i Gøteborg senere i sommer.

Islam Nets Fahad Qureshi var ikke sen om å kommentere forslaget på denne måten på Facebook: "Allah instruerte oss med retningslinjene for hvordan samhandling med det motsatte kjønn skal foregå for over 1400 år siden. Velkommen etter Gøteborg"

Er det rart man gremmes.  

Det svenske politiet forsøkte tidligere i sommer et tiltak å dele ut armbånd med oppfordring om å "sluta tafsa". Det var før hendelsene i Bråvalla, der flere av de mistenkte gjerningsmennene bar armbåndet.

Den svenske kommentatoren Per Gudmundsson har oppfordret politiet til heller å "sluta tjafsa".

Vi må slutte å tulle!

Vi kan ikke tillate at skandinaviske kvinner skal holdes ansvarlige for at vi menn med opphav fra muslimske land skal kontrollere våre seksuelle lyster. Kjønnssegregering og tildekking er ikke en løsning for noe som helst. Det er en del av problemet. Kjønnsapartheid i muslimske land er en del av forklaringen. Det var nettopp dette som var utgangspunktet for den type overgrep vi dag er vitne til i Sverige og andre steder i Europa. Det startet i Egypt i 2005 da seksuelle overgrep aktivt og systematisk ble brukt for å skremme kvinner til ikke å delta i blant annet politiske protester. Vi vil ikke ha det slik her.

Det faktum at de reaksjonære salafister, som Qureshi, trykker slike forslag til brystet burde være nok til at svenske myndigheter innser at dette er en elendig løsning og et forslag som ikke hører hjemme i et demokratisk og likestilt land. Slike handlinger burde bli møtt med mer frihet og som Jens Stoltenberg sa etter 22 juli, og mer demokrati. Å gi etter for denne type overgrep vil være en fallitterklæring for menneskerettighetene og for de gode verdiene som våre nordiske land er bygget på.  

Første steget burde være å styrke vaktholdet på disse festivalene og konsertene. Ved å øke tilstedeværelsen av vektere og politi, vil man redusere muligheten til å kunne gjennomføre overgrep. Videre må disse sakene anmeldes, og myndighetene må slå hardt ned på alle slike forhold.

Straffene må være av en slik karakter at fremtidige gjerningsmenn avskrekkes fra å gjennomføre handlingen. Konkret bør gjerningsmenn som ikke har oppholdstillatelse gis utvisning fra landet etter endt straff. Dersom retur til hjemlandet ikke lar seg gjøre bør de returneres til UNHCR-leirer i nærområdene.

Forebygging er også viktig. Nyankomne må informeres om kvinners posisjon og rettigheter i våre samfunn. At det råder likestilling og at det er forventet at kvinner deltar i samfunnet på lik linje med menn. Det må gis klar beskjed om hvilke konsekvenser det kan få om ikke dette respekteres. Forebyggingen bør også foregå generelt i samfunnet hvor jenter og gutter lærer å respektere hverandre og delta i samfunnslivet på like premisser.

Vi må verne om våre verdier, og erkjenne at synet på kvinner er annerledes mange andre steder i verden. Armbånd og tiltak for økt "beskyttelse" av kvinner og jenter er feil vei å gå. Det er mennene som må ansvarliggjøres. De må lære at ugjerninger har konsekvenser.