hits

juni 2016

Vi kan ikke forby hat

I Jæren tingrett er en 52 år gammel mann idømt 15.000 i bot for hatefulle ytringer på Facebook.

På Pegida-tilhengeren Merete Hodnes åpne Facebook-profil hadde han skrevet at "om vi ekte nordmenn er rettsløse likevel, så er det kanskje bare å starte jakten på landssvikere og islamistknottene" få det ryddet vekk fra jordens overflate, på en måte".

I 2014 ble den kjente islamisten Ubaydullah Hussain frifunnet for for å ha fremsatt trusler mot forfatteren Amal Aden. Etter at hun hadde blitt angrep av to somaliske kvinner på åpen gate, skrev Hussain i en debattråd på Facebook at "Jeg er helt enig. De burde absolutt ikke slå henne. De burde ha steinet henne til døde da praktisering av homofili skal straffes med døden. Måtte Allah SWT ta vare på våre mødre som kjemper for Haq og vekke oss brødre som sover!!!".

I retten forsvarte Hussain seg med at han ikke mente det bokstavelig og at det var tenkt å skje i et land hvor steining er tillatt - og at dette var sagt i en religiøst setting.  Retten mente de ikke kunne utelukke at uttalelsen var en utlegning av Koranen.

Som om det skulle ha noe å si. Justitia skal være blind og loven lik for alle. Religiøse henvisninger, og kulturelle referanser kan ikke frita individet for ansvar. 

I EU er det nå lansert en ny norm for sosiale medier og internett. Facebook, Twitter, YouTube, og Microsoft har alt meldt seg for å hjelpe til å slå ned på "hatefulle ytringer", med et spesielt skarpt øye på "rasisme og fremmedfrykt".

I likhet med Jæren tingrett.

Bilde er hentet fra ektenyheter.no

Ifølge den britiske forfatteren og journalisten Kenan Malik er ikke begrensning av hatefulle ytringer et effektivt tiltak mot å takle fordommer og fremmedhat. Vi løper tvert imot en risiko for å stemple visse meninger som illegitime eller umoralske.

Det kan godt hende at 52-åringen har gjort seg fortjent til ekstra oppmerksomhet fra politiet. En kan aldri vite hva folk kan finne på, men ytringene på Facebook burde vært imøtegått. Ikke anmeldt. Uansett hvor motbydelige de er.

Det hører også med til historien at Ubaydullah Hussain ble dømt for trusler mot to journalister og en forsker. Han ble frikjent for voldsforherligende støtteerklæringer til vold og terror begått av IS, men ble dømt for hatefulle ytringer mot jøder. Det ble han senere frikjent for etter anke. Nettopp med begrunnelse i at dette var innenfor rammene av hans ytringsfrihet.

For å si det med George Orwells ord. Det handler om retten til å ytre det andre ikke liker å høre.

Ønsket om å forby hatefulle ytringer er ikke av ny dato. For å bedre forstå hvilke krefter som er i spill kan en se på historien.

Allerede i 1948 ivret Sovjetunionen for et forbud mot hatefulle ytringer i FNs menneskerettserklæring. Nesten 20 år senere, i 1966, ble FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter skrevet og vedtatt av 167 nasjoner. Her blir begrensning av hatefulle ytringer nevnt spesifikt i artikkel 20. Det var mye motstand mot å vedta artikkelen. Mange mente at definisjonen av "hat" og "truende" var vag og kunne medføre at enkelte nasjoner ville bruke artikkelen til å begrense yteringsrommet.

For å gjøre en lang historie kort, så ble artikkel 20 vedtatt i FNs generalforsamling. De som stemte for vedtaket var i stor utstrekning nasjonene i Øst-Europa, Saudi-Arabia, Haiti, Sudan og Thailand. De liberale vest-europeiske nasjonene og Japan stemte imot.

Enkelte argumenterer også for at hatefulle ytringer leder til hatkriminalitet, og dermed ser de en nytte i å begrense ytringsfriheten for å unngå vold mot minoriteter. Undersøker gjennomført av PEW i 2011 viser at dette ikke er tilfelle. Faktisk er det slik at det er motsatt. I land hvor man legger bånd på ytringer, i form av blasfemilover og lignende, er det større tilløp til sosial uro og vold.

Generelle hatefulle kommentarer kan være smertefulle for dem som opplever dette som krenkende, men så lenge det ikke dreier seg om konkrete trusler mot enkeltindivider er det beste er å møte dem med motytringer og ikke med lovparagrafer.

Krigen mot islam!

Funnene i NOVA rapport 4/16 om "Holdninger til ekstremisme, resultat fra Ung i Oslo 2015", av Viggo Vestel og Anders Bakken, har vakt berettiget oppsikt. Som det går fram av Aftenpostens oppslag den 15. Juni, viser rapporten at 58 prosent av ungdom mellom 16-19 år tror Vesten er i en krig med islam. Enda mer urovekkende er det at 25 prosent av ungdommene i Skedsmo sier at de støtter de som reiser til Syria for å føre væpnet kamp.


IS, eller Daesh, har lenge hatt som bevisst strategi  å tegne et verdensbilde der den store konflikten står mellom Vesten og islam, og der Vesten utøver vold mot muslimene. Daesh' propaganda er effektiv i å rekruttere troende til til kampen mot de onde kreftene i Vesten.

Daesh har hatt god drahjelp i slepphendte vestlige kommentatorer, politikere og journalister som ukritisk har vært med på beskrive krigene mot Saddam, Taliban, Gaddafi og nå ISIL som en krig mot muslimer. 

Da er det kanskje ikke så rart at mange unge, slik som undersøkelsen viser, tror at Vesten er i krig med muslimer og islamsk kultur. Forestillingen blir forsterket av konspirasjonsteoriene som verserer blant muslimer og muslimsk ungdom, også i Norge. Senest under en debatt i slutten av mai 2016 uttalte en muslimsk talsperson "det er en global gruppe som jobber for å sverte muslimer og islam".

På lukkede grupper på blant annet Facebook spres lignende konspirasjonsteorier daglig. Etter hendelsen i Orlando gikk talspersoner fra de muslimske miljøene ut og argumenterte for at angrepne hadde lite med islam å gjøre, men terroristen hadde gjennomført handlingen fordi han var homofil.

I andre tråder er enkelte mest opptatt av å undergrave terrorangrepene 11.september 2001, ved å påpeke at bygningene kollapset for raskt. Det finnes også dem som sliter med å innrømme at det finnes en muslimsk terrortrussel mot vesten.

NOVA-rapporten viser tydelig at religion og innvandrerbakgrunn påvirker svarene ungdommene gir. Det er bekymringsfullt og bør tas på alvor. Dersom det er disse ungdommenes religionstilhørighet som påvirker deres uttalelser så må vi finne ut hva det er ved religionen, eller ved dem som forkynner den, som medfører at de har et slikt syn på verden.  

For å nyansere dette bildet er det greit å se på en rapport som ble lansert av LIM Nettverket (Likestilling, integrering og mangfold). Rapporten ved navnet "Unge norske muslimer - refleksjoner om identitet, religion og ytringsfrihet" (kan lastes ned her)ble lansert i mars 2016, og er basert på samtaler med ti unge norske muslimer.

Intervjupersonene ble blant annet spurt om hva islam betyr for dem og hvordan de forholder seg til det å være norsk. Gjennom disse samtalene kommer det frem andre faktorer som påvirker unge muslimer i Norge. Et av temaene som ble diskutert med intervjupersonene var deres identitet som norsk. Mange mente dette var krevende for dem på grunn av det offentlige ordskifte, men gjennom intervjuet fikk man et mer nyansert bilde av temaet og problemstillingene.

Funnene i NOVAS rapport er urovekkende, men kvalitative tillegg til en slik rapport kunne ha gitt et mer nyansert inntrykk og en bedre pekepinn på hvilke utfordringer vi trenger å ta tak i først.

 

Hatet mot homofile i islam

Hatet mot homofile i islam

Terroren har igjen rammet uskyldige i Vesten. 53 mennesker er drept på nattklubben "Pulse", et utested for homofile i Orlando, Florida. Gjerningsmannen, Omar Mateen, er en muslimsk mann som skal ha sverget troskap til den islamske staten IS, også kjent som Daesh.

Den 21. mai i år gikk Daesh' talsmann Abdul Mohammad al Adnani ut og appellerte til muslimer om å gjennomføre aksjoner og ramme dem som støtter kampen mot Daesh. Talen er ikke til å ta feil av, de vantro skulle rammes over alt der det lar seg gjøre, og med alle midler.

"Det finnes ingen uskyldige i korsfarerlandene", kunngjorde talsmannen.

Hendelsen i Orlando
Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

"Den aller minste handling du gjennomfører i deres (de vantro) land er bedre og mer verdifull for oss enn den handling du kunne ha gjennomført sammen med oss her (i den islamske stat). Dersom dere hadde håpet på å nå oss, ønsker vi heller vi å være i deres plass slik at vi kan ramme korsfarerne dag og natt"

Talen er i god Daesh-stil fylt til randen av referanser til hadithene og koranen. Daesh skulle ramme Vesten i muslimenes fastemåned Ramadan.

Nattklubben "Pulse" i Orlando er innenfor kategorien av det som i sikkerhetsterminologien beskrives som et "mykt mål", et ubeskyttet objekt der en kan forårsake stor skade og sjokkeffekt.

Det kan like gjerne være et målrettet angrep mot de homofile og LGBT-miljøet.

Det er ingen hemmelighet at homofili ikke er akseptert i Islam, og undersøkelser viser at mange muslimer i Vesten er imot at homofile får praktisere sin legning. En forskningsrapport fra Pew Research Center i Washington DC viser at 45 prosent av muslimer i USA aksepterer ikke homofili, og mener at det skal ikke oppmuntres til homofili. Pew understreker likevel at dette er en forbedring fra den forrige undersøkelsen i 2007, da det sto enda verre til. Tallene over er ikke unike for USA. I et land som Storbritannia ser vi lignende resultater. Om lag 52 prosent av muslimene i Storbritannia mener at homofili bør forbys, 47 prosent mener at  homofile er uegnede som lærere.

I Saudi Arabia og Iran blir homofile halshugget og hengt. Flere andre muslimske land har også dødsstraff for homoseksuell adferd.

Siden opprettelsen av den islamske staten i Irak og Syria 2014, har Daesh kastet dusinvis av homofile fra hustak. Andre har blitt steinet til døde.

Handlingene er rettferdiggjort i koranen og i islamsk tradisjon.

Muhammeds første etterfølger, Abu Bakr, lot en homoseksuell mann bli brent på bålet. Den fjerde kalifen, Muhammeds sønns svigersønn, Ali, beordret en mann som hadde seksuell omgang med en ung gutt å bli kastet fra minareten på en moské. Han dømte andre til døden ved steining. En av islams tidligste lærde Ibn Abbas (død 687) anbefalte som passende straff å først kaste den dømte fra den høyeste bygningen i byen og deretter steine ham.

Interessant nok gjør dagens kalif og lederen for Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi (som er vel bevandret i islams lære),  et unntak for hellige krigere i felt. Han skal angivelig ha utstedt en fatwa i 2015 som tillater Mujahedeen å "nyte" unge gutter om kvinner ikke er tilgjengelige.

Den prominente lærde og styrelederen for Fiqh (Islamsk lov) Council of North America, Muzammil H. Siddiqi har sagt at "homoseksualitet er en morlasksykdom og en synd". Folk erverver disse onde vanene på grunn av manglende veiledning og opplæring."

Det har i det hele tatt vært liten vilje å spore hos muslimske ledere i Vesten til å ta et oppgjør med den utstrakte homofobien som eksisterer blant muslimer og i muslimske land.

Den som leser kommentarenefeltene hos nyhetskanalen al-Jazeera de siste to dagene vil raskt finne ut at gjerningsmannen har støtte hos mange muslimer. Flere anser handlingene som "en straff fra Allah", eller "er en gave fra ISIS".

Det er ingen tvil om at terroren i Orlando er utført i islams navn, og at gjerningsmannen hadde en religiøs motivasjon. .

Alt det som er skrevet over tatt i betraktning, kan man påstå at volden er utført i islams navn, Dessverre mener enkelte prominente samfunnsdebattanter at det å nevne gjerningsmannens intensjon og motivasjon er feil. Man bør vel helst ikke snakke om slikt. Videre er det enkelte som insinuerer at de som kritiserer denne handlingen og ikke andre voldshandlinger er opportunister.

De som fortsetter å benekte at disse handlingene er religiøst motivert gjør seg selv og samfunnet en bjørnetjeneste. Vi må erkjenne det faktum at terror i islams navn er en reell trussel. Bare da kan vi finne tiltak for å bekjempe den. Muslimer og ikke-muslimer i fellesskap.