hits

mai 2017

Den problematiske alliansen

Foto: Bandar Al-jaloud/AFP

Mens Trump reiser til verdens fremste eksportør av islamisme og største bidragsyter til radikalisering og prøver å tilrettelegge for et samarbeid mot terrorisme, sprenger selvmordsbombere ungdommer i fillebiter i Europa
 
Trump ser ut til å være stålsatt på å redusere terroren mot vesten og Irans innflytelse i regionene. I denne kampen velger han å alliere seg med Saudi Arabia og andre gulfstater. Problemet i denne alliansen er at Saudi Arabia anses for å være en av de største bidragsyterne til radikalisering. 

I årene etter den iranske revolusjonen har Saud -familien brukt enorme summer på å eksportere statens ideologi gjennom alle de tusener moskeer de har bygd rundt omkring i verden. I motsetning til Iran som direkte og over statsbudsjettet støtter terrororganisasjoner, kommer mye av terrorstøtte i Saudi Arabia fra ikke-statelig aktører. Det må legges til at mange av disse aktørene har tette bånd til regimet og den regjerende eliten i landet. Andre terrorstøttende aktører blir åpenlyst omfavnet av ledende religiøse ledere i kongedømmet på den arabiske halvøy.

Selv om den enorme Saud-familien med alle prinsene ikke utgjøre regimet, er landets økonomi og prinsenes økonomi meget sammensveiset. Det vil si at dersom en prinsen støtter en terrororganisasjon så er det indirekte via statskassen og med mer eller mindre godkjenning fra regimet. Det kan legges til at kong Salman var selv involvert i å samle penger til mujahedin i Afghanistan under krigen med Sovjetunionen. 
 
Av Trumps nyervervede allierte er det ikke kun prinsene i Saudi Arabia som direkte og indirekte bidrar til radikalisering og spredning av en ytterliggående ideologi. 

Skadde mennesker utenfor Manchester arena. Foto: Joel Goodman/LNP/Rex/Shutterstock

Langt på vei de fleste luftoperasjonene mot ISIL styres og kontrolleres fra Al-Udeid militære flyplass lokalisert i Qatar, operasjonene mot Taliban styres også fra dette kommandosentret. I tillegg til det overnevnte er dette også hovedbasen for kontroll og kommando for amerikanske spesialstyrker i området. Mens amerikanske styrker kriger mot islamister i Irak, Syria og Afghanistan huser Qatar flere ytterliggående islamistiske predikanter, blant annet Yusuf al-Qaradawi som er kjent for blant annet å ha sagt «De som dreper amerikanske styrker er martyrer».
 
I tillegg skal Doha, hovedstaten i Qatar er den som muligens utøver mest såkalt «soft power» på vegne av islamister gjennom den Qatar støttede satellittkanalen Al Jazeera. Qaradawi har blant annet et fast ukentlig program på kanalen, samme kanal som flere ganger publiserte uredigerte videoer av Bin Ladens propaganda videoer.
 
Med dette bakteppe kan man påstå at dette samarbeidet muligens ikke vi påvirker terrorfaren Europa. Mye av grunnlaget for denne terroren legges av dem Trump, og en forlengelsen av oss, forsøker å samarbeide med for å redusere terroren. 


Mange vil også si at terrorfrekvensen i Europa er lavere nå enn tidligere og verden er mer fredelig totalt sett, men den store forskjellen er at konfliktene som påvirker oss er nærmere og voldspotensialet betydelig større. Det hjelper heller ikke at vi har samarbeidspartnere som ikke vil oss vel, og sponser terrorister som dreper uskyldige og skryter av det på sosiale medier.   

La oss feire 17. mai

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix


I Norge er det nå et forhøyet trusselnivå, og det er iverksatt en del sikkerhetstiltak. Det norske politiet oppfordrer befolkningen til å bruke byrommet mest mulig og delta i 17. mai-feiringen. Dette er et konstruktiv og godt forslag. Nettopp fordi vi må fortsette å leve våre liv.

Det er en gang midt på 80-tallet, jeg er ikke mer enn fem, eller kanskje seks år. Det er kveld og vi sitter i hagen og jeg hører et kraftig smell over huset vårt. Jeg spør far «hva er den lyden»? Han svarer det er et fly som bryter lydmuren. I mange år fremover, faktisk den dag i dag, forbinder jeg muren, som var gjemt bak fersken- og aprikostreet i bakgården, med lydmuren.

Den type hendelser var dagligdags. Iran var i krig med Irak. Irakiske fly bombarderte sivile mål, iranske jagerfly tok av fra Mehrabad for å avskjære dem. Vi bodde ikke så langt unna så slike hendelser ble mer eller mindre dagligdags.

Noen år senere skulle det bli enda verre. 

Sånn var altså hverdagen i flere år. Folk gjorde små tiltak i hverdagen for å få dagene til å gå rundt, og oppleve en viss trygghet.  

Jødene i Europa og i Israel lever med en høyere terrortrussel hengende over seg til daglig. Det er noe de har levd med i mange tiår, men de fortsetter å feire høytidene. Da den israelske nasjonaldagen skulle feires i Oslo i begynnelsen av mai, var det en overbevisende antall polititjenestemenn og kvinner tilstede, i tillegg til ambassadens egne sikkerhetsfolk. Det var dette sikkerhetsoppbudet som måtte til for å feire dagen.

Den islamske stat, som har påtatt seg ansvaret for de fleste terrorangrep på europeisk jord de siste årene, legger ikke skjul på hva de ønsker. Deres mål gjentas jevnlig i gruppens egenpubliserte blad. 

Den islamske stat anerkjenner ikke grensene til moderne nasjonalstater, ei heller demokratiske og liberale stater og deres verdier. 

Målet med disse terrorangrepene er ikke nødvendigvis kun å ta livet av uskyldig mennesker, men å skape misnøye med, og mistillit til staten og myndighetene. Altså føler vi oss ikke trygge vil vi i mindre grad stole på våre styresmakter, og det vil i større grad gi grobunn for konflikt. Dersom IS lykkes med dette, har de langt på vei skapt en selvforsterkende sannhet. 

I 2015 sa generalmajor og sjef for de amerikanske spesialoperasjonsstyrkene i Midtøsten Michael K. Nagata, «Vi har ikke bekjempet ideen, det er såvidt vi forstår den». Det kan nok være sant, men en av de aller beste måtene å bekjempe IS' idé og deres ideologi på er nok å vise tillit til hverandre og til staten. Det å vise tillit inkluderer å kritisere, men samtidig må vi stole på at norske politikere og beslutningstakere har evne og vilje til å ivareta våre interesser og trygghet. .

Jeg vil påstå at dersom vi lar oss skremme fra å delta i 17. mai-feiringen og uteblir fra andre store arrangementer har ekstremistene oppnådd noe av hensikten med deres terrorhandlinger. Dermed vil jeg oppfordre alle til å feire 17. mai, som de alltid har gjort. 

Bruk byrommet som dere alltid har gjort, og stol på at de som er satt til å ivareta vår trygghet gjør sin jobb.