mars 2016

Villedende imamer

I det siste har det vært mye snakk om imamer. Det startet med et oppslag i Dansk TV2 i februar, der en imam i Århus anbefaler pisking og steining i sin undervisning. I etterkant av terrorhandlinge...

Vi har tillatt fanatisme

Nok en gang er Europa utsatt for terror. Denne gangen er det offentligtransport som er målet. Det hersker ingen tvil om at terroristene ønsker å ramme flest mulig, ei heller at hensikten er å spre ...

Islam og homofili

For kun kort tid tilbake gikk Rana ut og ville reformere islam, han ville ta tilbake konservativ islam i en norsk drakt. Utfra Dagbladets reportasje, som sto for litt ove ren uke sid...

hits