hits

Signert avtale før sex

kommentarer 7 kommentarer

Woman signing a contract

I Sverige foreslår regjeringen en ny «samtykkelov». Det anses som et godt initiativ til tross for at man skulle tro at de eksisterende lovene ville ha vært tilstrekkelige. Uansett hvilke lover som vedtas er Sverige en rettsstat på lik linje som Norge. Man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og bevisbyrden påligger påtalemyndigheten.

Det er muligens dette som har fått den svenske juristforening til å reagere mot dette forslaget. Selv om samtykke skal gis for hver ny handling, er det fortsatt slik at det ikke er signert en skriftlig avtale. Ei heller har påtalemyndighet vært tilstede da akten er påbegynt, dermed er det like krevende å bevis dette.   

Denne loven kommer samtidig som enkelte deler av Sverige opplever en økning i brutale overfallsvoldtekter, både i antall og i brutalitet. Ikke minst har man sett en økning i gjengvoldtekter. Siste i rekken fant sted sist søndag. 

Malmö har opplevde flere gjengvoldtekter, bland annet det som beskrives en torturlignende voldtekt av ei 17 år gammel jente ved en av byens lekeplasser. Flere erfarne politibetjenter uttalte at dette er noe av det mest brutale de har sett. En tjenestemann med 35 års erfaring sier at gjerningspersonene har passert en grense. 

Dagen før denne hendelsen gikk Malmøpolitiet ut og betrygget kvinnene om at de kunne bevege seg utendørs etter mørkets frembrudd. Politiets pressetalsperson gikk ut og var tydelig på at det å be kvinner bli innendørs var å ansvarliggjøre ofrene. 

Dagen etter hendelsen gikk politiet i samme by ut og advarte kvinnene mot å gå ut alene etter mørkets frembrudd, og på nattestid. Dersom kvinner skulle bevege seg utendørs ble det anbefalt at de skulle gjøre det to og to i lag.

Denne hendelsen er dessverre ikke enestående eller unik. Siste statistikk over seksalforbrytelser er fra 2006 og viser at 65 prosent av alle voldtekter var overfallsvoldtekter hvor offeret ikke kjente gjerningsmannen. Samme statistikk viser en kraftig økning i overfallsvoldtekter.

Vet ikke menn at sex er frivillig?

Kvinner er ofre, menn er overgripere, men innvandrere er ikke kriminelle. De siste ukene har #metoo og innvandrerstatistikk preget den norske samfunnsdebatten. Sakene har det til felles at et lite mindretalls handlinger brukes til å stemple en hel gruppe.

Dessverre ser det ut til å herske en generell hjelpeløshet rundt disse temaene i vårt naboland. Dette er samme land hvor politidirektøren for noen år tilbake på ramme alvor foreslo bruke av armbånd for å «forhindre» den utbredte tafsingen som fant sted ved festivalene i Sverige. Samme politidirektør har ansatt 200 kommunikasjonsrådgivere for å ta fatt på «kommunikasjonsproblemene». Selv har jeg liten tro på at folks trygghetsfølelse øker ved å vri og vende på sannheten.   

Trygghetsfølelse er en underlig ting, og varierer fra land til land, og by til by. Det som hjelper på folks trygghetsfølelse i vestlige samfunn er en opplevelse av og troen på at den utøvende makt kan gjøre jobben sin, og dømme dem som skal dømmes og fengsle dem som skal fengsles. En annen bit av denne jobben er befolkningens tillit til at den lovgivende makt kan vedta lovforslag som faktisk løser deres problemer. 

Jeg er redd at fokuset vil vris bort fra brutale overfallsvoldtekter. Noe som vil være svært uheldig. Det er ille at folk utsettes for voldtekt, det som vil være verre er om den lovgivende makt vedtar lover som medfører bruk av ressurser, men ikke bidrar med mer trygghet for ofrene. 

Det kalles meningsløs populisme.

7 kommentarer

Scott Johansen

20.12.2017 kl.12:12

Det gis bare inntrykk av at Norge og Sverige er rettsstater.

I saker hvor det offentlige er part i saken, så har ikke den private part noen som helst rettsikkerhet med mindre denne parten har like store eller større resurser enn den offentlige part.

torkel

20.12.2017 kl.13:09

Hvordan mener Løfven at dette skal overholdes, hvis 2 stykker har seg uten at en avtale er inngått er det da mannen som bryter loven eller er det begge? Hvis mannen sier nei og det likevel blir sex blir damen da straffet for voldtekt eller er det også da mannens skyld????

Gaunil

20.12.2017 kl.14:58

Jeg er redd for at Løven her kaster seg bare på en popularitetsbølge. Hvordan denne loven skal handeheves tror jeg ikke han har.tenkt gjennom. Det er vel fortsatt Rettsystemet som skal bevise og dømme. Allerede er bevisene vanskelig å fremskaffe. Blir det lettere med denne loven? Om den har en preventiv funksjon - kanskje? Den har vel ihvertfall Inge påvirkning på overfallsvoldtekter.

JanV

20.12.2017 kl.15:10

Signert avtale er ikke interessant. Lovens forslag er at der skal foreligge samtykke i ethvert øyeblikk. Hvordan dette skal iverksettes har man åpenbart ikke tenkt på ...

Hvor langt er et øyeblikk. Instantanverdi med langde 0 ?

Hvor lang tid har partene på å avslutte handlingene hvis en part uttrykker misnøye. 0.1 sekund 1 sekund 5 sekunder?

Skal seksualadferd slik vi kjenner den erstattes med. "Vil du? Vil du? Vil du? Vil du? ......." med periode under 1 sekund for at man ikke skal være skyldig i lovbrudd med 4 års normalstraff.

Bevissituasjonen vil være den samme under en ny lov, bortsett fra at domstolen med til visshet grensende sansynlighet kan gå ut fra at ikke har holdt seg til de lovfestede "Vil du ..." dialogen - og da kan man jo dømme voldtekt ...

DemokratiNå!

20.12.2017 kl.16:10

Har tenkt litt i samme baner som det torkel skriver over her. Ved vanlig sex mellom to likeverdige partnere, der man unnlater å spørre om lov hver gang man tar akten et steg videre, der vil jo faktisk begge deltagerne være kvalifisert for voldtektsdom og ubetinget fengsel i henhold til lovgivningen.

Leo

20.12.2017 kl.20:24

Søk på 'samleiekontrakt' på nettet. Finnes mange som har ligget der lenge :-)

Pelle

21.12.2017 kl.08:26

De ustyrtelig morsomme parodiene på feminisme fra noen år tilbake, har blitt dagens virkelighet.

Skriv en ny kommentar