hits

Dyster innvandrer-statistikk

kommentarer 42 kommentarer
Flyktninger, hovedsaklig fra Syria, på togstasjon i danske Padborg i 2015. Illustrasjonsfoto: Claus Fisker/AFP

Tenk at du bor i et samfunn hvor de nyankomne og deres barn er to til tre ganger så ofte involvert i kriminelle handlinger enn andre. I norsk sammenheng har vi ikke denne type statistikk tilgjengelig, men i Danmark ble det utgitt en slik rapport for kun noen uker siden. 

Danmarks Statistikk, den danske versjonen av SSB, utga i november 2017 en publikasjon om innvandrere og deres etterkommere i Danmark. Selv om tallene kan være urovekkende, er de ikke så veldig overraskende.  Lavere deltakelse i arbeidslivet og en høyere andel som mottar sosiale stønader. Dette er oppsiktsvekkende nok, men det som er mest skremmende er kriminalstatistikken.

Tallene, som må være svært uhyggelig lesning for danske beslutningstakere, etterlater liten tvil om situasjonen og tilstanden blant innvandrere og deres etterkommere.  Av ikke-vestlige innvandrere født i 1987 hadde 42 prosent blitt dømt for overtredelse av den danske straffeloven innen de hadde fylt 28 år. For etterkommerne av ikke-vestlige innvandrere er tallet 37 prosent. For menn med «dansk opprinnelse» ligger samme tallet på 17 prosent. Altså mellom 20 og 25 prosentpoeng lavere.  

Når man ser på etterkommere av ikke-vestlige innvandrere født i 1997 er tallet noe mer dystert.  Selv om antallet straffedømte for dette kullet er lavere, er det faktisk etterkommerne av ikke-vestlige innvandrere i Danmark «mer kriminelle» enn innvandrere fra samme årskull. 

Generelt ligger etterkommere etter ikke-vestlige innvandrere skyhøyt over etniske danske. For 1987-kullet er tallet tre ganger så høyt, for dem som er født 10 år senere er det tallet noe mer «hyggelig» og kun dobbelt så høyt. 

Antallet voldsdømte i innvandrerbefolkningen ligger godt over snittet og skyhøyt over etniske dansker, ca 3-4 ganger så høyere.  

Det som er like interessant og beskrivende for hvordan våre skandinaviske naboer ser på verden er hvordan svenske politikere velger å tilnærme seg denne typen statistikk. Det ser ut som den svenske regjeringen vil gå inn for å forby slik statistikk, fordi den på sett og vis stigmatiserer innvandrere. Det vil være som å kjøre bil i høy hastighet med bind for øynene. Ettersom du ikke ser problemene, går det nok sikkert bra. 

Det finnes aspekter med innvandring som er utfordrende. Noen innvandrere og deres etterkommere sliter med å fullt og helt slutte seg til samfunnet. det er mange årsaker til dette. Ikke minst er tillit til statsapparatet et viktig tema her. 

Den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama beskriver Danmark som det beste eksempel på et liberalt demokrati, med gode verdier, stor tillit og lik fordeling. Han kaller det «å bli Danmark» eller «becoming Denmark» Det er da kanskje ikke så overraskende at mennesker som kommer fra de deler av verden hvor tilliten er lav og man i stor grad må løse sine egne problemer, sliter med å tilpasse seg. Dette er ikke et forsøk på å «sosionomisere» de kriminelles handlinger.      

Norge og Danmark er sammenlignbare, selv om vi ikke er like. Men de samme tendensene ser vi i enkelte deler av Oslo og andre større byer. Dette er altså ikke problemer som finner sted i en del av Europa som er fullstendig usammenlignbare med Norge. Ei heller er innvandrermassen så forskjellig. 

Løsningen, uansett hvor lite vi måtte like det, må være en restriktiv innvandringspolitikk i kombinasjon med insentiver som fremmer en høyere grad av tilpasning. For er det noe som koster samfunnet massivt, så er det kriminalitet. Dette er en kostnad som ikke kun kan måles i kroner og øre, men også tilliten blant individene og ikke minst tillit til staten påvirkes i betydelig grad. Dette resulterer i menneskelige tragedier som vil påvirke individer resten av livet. 

42 kommentarer

jan

07.12.2017 kl.16:14

Nyankomne? Det var et pussig nyord. Hva skal det fortelle oss?

Bjarte

07.12.2017 kl.17:51

Det er naivt å ikke bygge fengsler når berikingen kommer.

Det virker som om moralposørene ikke kan lese statestikk

AldriMerAP

07.12.2017 kl.18:42

"Løsningen må være en restriktiv innvandringspolitikk"

Det er dessverre altfor sent. Vi passerte "the point of no return" for mange år siden. Norges og etniske nordmenns skjebne er forseglet og kan ikke redddes uansett. Noe som er helt i tråd med stortingsmelding 74 fra 1979.

Aksel

07.12.2017 kl.20:08

Eller bare inntrengere ?

Jan

08.12.2017 kl.00:41

Jan: Nyankomne betyr jo nettopp det ordet sier: Nylig ankommet. Dvs "ferske" innvandrere.

Knurre

08.12.2017 kl.02:01

Norske toppolitikere de siste årene bør alle tiltales for landsforræderi og settes i fengsel på livstid. De har ødelagt fremtiden for 5 millioner. Egentlig burde de hatt en mye verre skjebne enn det!

Martin A. Engeset

08.12.2017 kl.02:36

Danskane er i alle fall opne og ærlege - og ærlege folk og styresmakter kan ein normalt lita på.

I Noreg blir vi førde bak lyset av styresmakter som forbyd ærlege statistikk og sakleg informasjon. Å underslå sakleg og viktig informasjon for å manipulera "folket", høyrer heime i diktaturstatar, innkludert Nord-Korea. Dessutan:

1. Når styresmaktene prøver å lura oss på dette feltet: På kor mange andre område prøver dei å lura oss?

2. Manglande reell kunnskap, gjer at vi må gissa kor ille det er - og om vi gissar for høge tal for importert kriminalitet, og reagerar deretter - er det vår eller styresmaktene sin feil?

Iflg. det meget anerkjende "føre var" prinsippet, bør ein faktisk vurdera ut frå høge tal her, for å vera nokonlunde trygg, når ein manglar reell informasjon - som våre styrande nektar oss.

Harry

08.12.2017 kl.06:30

Det å fortie sannheten er det verste bedrag og den største løgn. Husk de alle bedrestilte moralister i Sverige og Norge.

Kari B.

08.12.2017 kl.06:32

Er de flyktninger? Økonomiske immigranter heller.Som vet at det er lett å få mest mulig stønader, lave straffer ved kriminalitet, og naive politikere som legger til rette.

Noen må svi for det, helst de syke og gamle. Politikere i sine villastrøk vil jo ikke engang ha berikelsen i sitt område!

Ola

08.12.2017 kl.08:32

Bra innspill fra Mahmoud! Et av de viktigste problemene for innvandringen er at det kommer så mange kriminelle individer hit, og som aldri skulle ha kommet, og når vi snakker titusner på titusner som ankommer Europa og skandinavia, så gir det kraftig uttelling. I Sverige ble det avslørt en muslimsk storfamilie på 120 individer, og som politiet betegnet som mafia.

For noen år siden leste jeg at fengsler og psykiatri er tømt for farlige individer. Fengsler og sykehus er bombet, eller man slipper de fri fordi man ikke har midler. Det er krig! Så mange som 200.000 papirløse fra Afghanistan og midøsten. De siste to årene synes det samme å skje i nordafrokanske land. Titusenvis av kriminelle gatebarn tar seg til Europa og Stockholmspolitiet sa for et par år siden at de slåss mot 5-600 av disse. Marokko som har over 80.000 gatebarn nekter å ta de tilbake, men også eldre og tyngre kriminelle kommer.

Spørsmålert er om noe av dette er organisert. Vi vet at Castro tømte fengslene og sendte ut 25.000 blant de 75.000 cubanere som fikk komme til USA. Det er dermed ingen hemmelighet at slikt skjer...

Geir

08.12.2017 kl.08:42

Feilaktig å benytte betegnelsen "Altså mellom 20 og 25 prosent lavere " Når dette gjelder 37% for utlendinger og 17% for dansker. Det høres ut som det er bare 20% flere utlendinger som er straffet når det er 50% og vel så det....

Ståle

08.12.2017 kl.10:44

Det aller verste er bortforklaringene. Tenk om politikere og alle de store avisene hadde møtt andre store samfunns-utfordringer på samme måte.

-Promillekjøring og trafikkulykker: "Vi må tross alt fokusere på alle de som IKKE er involvert i ulykker! Å skjære alle trafikanter over en kam og forby promillekjøring blir en altfor radikal inngripen."

-Voldtekter: "Vi må tross alt fokusere på alle de som IKKE blir voldtatt!"

osv....

Trumpinoffice

08.12.2017 kl.11:04

Hva med islam oppe i alt dette? En meget negativ faktor som ikke nevnes her.

Arne Lund

08.12.2017 kl.12:30

Norge er på mange måter et land med forvirrede politikere, fortiden er de fleste mer opptatt av å sverte Listhaug , enn å gjennomføre en rasjonell og fornuftig innvandringspolitikk.

Ap et ikke lenger et parti med politikk, men er kun opptatt av å kritisere andre. Det er smålighet på et høyt nivå.

svein andersen

08.12.2017 kl.13:09

Konklusjonen er at våre skandinaviske land blir kriminaliserte av innvandrere. Fra er fredfullt NORGE til et kriminnelt innvandrersamfunn. Vi får et multikulturelt kriminelt samfunn. Hva slags arv er det vi gir våre barn og barnebarn etc.......Vi vet meget godt hvem sin skyld dette er. Jeg ser for meg ansiktet hennes til en av de skyldige hver dag på stortinget fra SV.

Kåre Johan

08.12.2017 kl.13:18

Det store spørsmål er hvorfor disse nyankomne og deres barn er to til tre ganger så ofte involvert i kriminelle handlinger enn andre. Kanskje ligger svaret i at det lavere deltakelse i arbeidslivet og en høyere andel som mottar sosiale stønader?
Hvis vi graver dypere og sjekker bakgrunn og tidligere arbeidsliv til disse mennesker. Har de hatt en jobb, eller kun drevet dank i sitt fedreland? Drev de kriminelle handlinger der, eller er det kun et fenomen som oppstår når de kommer utenlands? Er dette en kultur de tar med seg videre til vesten? Liker vi denne kultur?
Fra før vet jo vi at nye landsmenn har fått opplyst at bare de kommer til vesten så er det gratis penger og bolig.
Her i Norge okkuperer våre nye landsmenn 40 prosent av sosialbudsjettet, og de er en befolkning på under 5 prosent. På grunnlag av dette premierer flertallet av våre politikere på Stortinget en skatteøkning på hver og en av oss med kr. 10.000.- årlig fra og med 2020. Tenk at feilslått innvandringspolitikk gir deg kr. 10.000.- mer i skatt. Her i Norge vil ikke slik politikk være bærekraftig på lang sikt.

Christopher

08.12.2017 kl.14:17

Meget enig i disse synspunktene.

En liten korrigering her;

"Av ikke-vestlige innvandrere født i 1987 hadde 42 prosent blitt dømt for overtredelse av den danske straffeloven innen de hadde fylt 28 år. For etterkommerne av ikke-vestlige innvandrere er tallet 37 prosent. For menn med «dansk opprinnelse» ligger samme tallet på 17 prosent. Altså mellom 20 og 25 prosent lavere. "

Det er mellom 20 og 25 prosentpoeng lavere. Ikke prosent. Da hadde tallene vært særdeles annerledes.

Synd at dette kommentarfeltet (primært sett) ikke er mer opptatt av det du skriver MA. De er mer opptatt av å hyle og skrive. Det hjelper lite i en debatt som drukner i polariserende holdninger.

Det sentrale er å ha empirisk data tilgjengelig for å fatte korrekte politiske beslutninger.. Dette må også gjøre seg gjeldende når dataene viser seg å være negative.

Kingsley

08.12.2017 kl.14:52

Immigrants from the Middle East and North Africa (MENA) are the ones who are over represented in the crime statistics. This does not need any studie or investigation. One can just go around the grønland and Tøyen areas in Oslo to know about the challenge.The Norwegian politicians may not visit these areas and realise the challenges.

Tor

08.12.2017 kl.15:52

Det er dette folk vil ha. 85% stemmer for økt innvandring hvert 4 år. Kun 15% stemmer for mindre(FrP).

Da blir det mere innvandring, mere kriminalitet og mere elendighet.

Dette er en demokratisk og folkelig forankret prosess, som ikke stopper før alt er ødelagt, og det stopper ikke da heller.

Lol

08.12.2017 kl.17:16

Forsvarer Ikke kriminalitet. MN å ungå å bli straffedømt er vanskelig med all den reguleringen. Jg liker å kjøre fort. Drikke meg drita. Er det Ikke heller for mye Politi som er ivrig til å ødelegge livet til en sprudlende ung Mann som meg sjøl?

Kashif

08.12.2017 kl.17:39

Sjokkerende, hvem skulle tro at folk fra voldsforherligende kulturer ville ha problemer med å tilpasse seg i Skandinavia.

Kuffar

08.12.2017 kl.18:39

Ingen overraskelse... MEn det hjelper å ha statsborgerskap i ett annet land når ting går til H******...

Ole

08.12.2017 kl.20:41

trist vi ikke hørte på C.I. Hagen. han var veldig forut i sin tid. mens de røde valgte å kaste egg på Hagen, gikk dessverre Norge rett a dundas. kan ikke reversere dette.. trist for våre små som skal ta over landet i framtiden.

Slex

09.12.2017 kl.06:35

Nysgjerrig på hva slags kriminalitet det er snakk om. Hvis vi deler alle hendelser i, si, 3-4 kategorier og prøver å eliminere det potensielle kriminelle er ute etter. Narkotikavold? Opphev det tullete forbudet mot privatbruk og utkonkurrer mafia ved å supplere misbrukere, samtidig med å senke verdien på dop.

Ran? Vel, nå er det mye mindre sjans for at folk går med kontanter enn for 10 år siden. Ran av mobil? Suppler alle privatpersoner med en smarttelefon innenfor et visst budsjett. Det vil ikke koste staten mye i forhold til hvor mye vi betaler i skatt.

Voldtekt? Her har jeg ingen gode ideer, none that make sense anyway, så har noen forslag?

Audun Berg

09.12.2017 kl.09:35

Enda en god analyse fra MF. Hvorfor er ikke denne mannen mer fremme i rikspolitikken? Han vet jo hvor problemene ligger, men få vil høre på fornuft. Men den store elefanten er islam. Og i tillegg en del perverse kulturtradisjoner som kommer fra det samme. Altså islam. Våre verdier og inntrengernes er så helt forskjellige. At da våre naive politikere støtter opp om dette skrotet av tankegods er merkelig. Så godt som over alt der en har islam er det problemer. Er det ikke snart på tide å stille spørsmål ved denne krigsdoktrinen? Hvor er menneskeligheten i islam? Finnes ikke. Det er klart at når ungene blir opplært til å hate alt norsk så må det gå galt. Det må begynne i hjemmet med opplæring i oppførsel og respekt for andre. La ungene lære de enkle levereglene som de fleste i Norge lever etter. Om disse folkene vil være her så må de bare lære seg skikk og bruk. Løgn, tyveri, ran og voldtekter er ikke noen fremtid for noen. Macho kulturen må dempes. Men de som ikke liker seg her må for all del finne seg et annet land. Men få siviliserte land liker kriminelle. Steng moskeene og stopp all støtte til islamistforeninger. Send imamene ut av landet. Det er nok norske kirker å besøke om de er så fanatisk religiøse. Godt nok for oss og godt nok for dem. Ferdig snakket.

GeirM

10.12.2017 kl.02:53

Etter å ha lest kommentarene over, må jeg si jeg er langt mer bekymret over hva disse "prektige" og "bedrevitende" nordmennene kan finne på. At folk får seg til å bruke livene sine på hatefullhet og fordommer, er meg komplett ubegripelig.

10.12.2017 kl.11:58

I stedet for såkalt målrettet bruk av midler - som ofte er pådriver til ghettofisering - bør man ha et større. perspektiv. Bruk penger på en måte som gjør at både innvandrere og etniske nordmenn han nyte godt av dem, men at det selvfølgelig fordrer deltakelse.

erik

10.12.2017 kl.18:02

Det er for mange naive folk i Norge, som ikke tror et problem eksisterer når de ikke ser det selv.

Vi kan begynne med å kreve. Det er våre skattepenger som blir brukt, og da bør vi kreve at de integrerer seg. Det er ikke statens ansvar å integrere. Man må bidra selv. Og den største selvfølge er å kunne kommunisere på norsk, og da forstå språket.

Anne Karin Sele

10.12.2017 kl.18:16

Å bringe folk fra analfabettilstand til full delaktighet språkmessig/skoleringsmessig i et høykostland som Norge som stiller store krav foreks til bostandard på grunn av vårt krevende klima vinterstid. Skal man ha håp om å kunne hjelpe flest mulig, ..... bør/må det skje innenfor TEMPERERTE soner, .... hvor det også er mulighet til å skaffe seg et næringsgrunnlag. FN..... bør stå for tilretteleggelse av mulighet for å finne frem til egnede fredelige områder (hvor en spade kan settes i jorda, vann er gjort tilgjengelig og et livsgrunnlag tilrettelagt. FOR EKS. Alle utviklede land har en historie,....over hvordan overleve, utvikle sine omgivelser etc. via redskaper (sett som primitive nå tildags) fra et utviklet samfunnsside. MEN HER KAN FORTIDENS HJELPEMIDLER BLI LØSNING FOR FOLK, VED AT UTVIKLEDE LAND KOPIERER "FORNA DAGERS REDSKAPER" SETTER DE I PRODUKSJON, OG FÅR SENDT "HJELPEMIDLENE " TIL DE SOM VIL "SETTE SPADEN" I JORDA OG SÅLEDES SETTES ISTAND TIL Å BRØDFØ SEG SELV OG SIN FAMILIE. PR. DATO FORSTÅR EN DET SLIK AT "SEKKER" BLIR AVLEVERT TIL TRENGENDE AV BISTANDSAPPARATET, HVOR MOTTAKERNE BLIR "SITTENDE PÅ SEKKEN" ..... FREMFOR Å FÅ SÅKORNET I JORDA. HER MÅ NYE TANKER UTVIKLES,... OVER HVORDAN GJØRE MENNESKER SELVHJULPNE OG SELVSTENDIGE.

10.12.2017 kl.19:02

Dette har mange i Norge sett, men det er ikke politisk korrekt å si det, spesielt blant AP og SV. Vi må stille strengere krav til dem som kommer, det første er innføring i norske regler/lover, likestilling og verdier.(vil dem ikke akseptere disse, er det å returnere øyeblikkelig før dem får mer hjelp) Likedan at vi ikke aksepterer tvangsgifte, koranskoler osv.

10.12.2017 kl.19:19

Hadde Arbeiderpartiet vært for repatriering hadde de fått min stemme.

Kristian

10.12.2017 kl.19:19

Normalen er at foreldrene lærer sine barn til å være ekstra på vakt, samt opptre høflig og lydig når de trer inn i andre sitt "hus" Det ser ut til å mangle mye på det i disse statistikkene!

10.12.2017 kl.20:45

Integrering er på mange måter som å oppdra barn eller hunder. Mange fellestrekk.

Ved å sette tydelige grenser som sammen med kunnskap vil vise omsorg for dei som kjem inn. Krav som også tar med seg støtte og respekt til dei som følger en slik oppdragelseplan/ integreringsplan. PK o MSM stakkarslig-gjør dei som treng integrering og dom i høg grad trenger krav, støtte og mestringsfølelse.

kris

10.12.2017 kl.22:59

Vil bare sitere Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm;

Vi risikerer at motsetningene mellom flyktninger og migranter på den ene siden og lokalbefolkningen på den andre, går helt skjevt og eskalerer, sier Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm ;

I mine øyne står vi overfor et ragnarok-scenario, fastslår Kamm

Avisen siterer Kamm på at svaret på problemet ikke er at Europa «importerer overskuddsbefolkningene». ? Vi kan ikke være forpliktet til å ødelegge vårt eget samfunn. Vi må stoppe før det, hvis vi overhode kan, sier generalsekretæren.

Dansk Flygtningehjælp driver humanitært arbeid i 30 land fordelt på tre kontinenter.

På spørsmål fra Aftenposten bekrefter Dansk Flygtninghjælp at Kamm er riktig gjengitt av Jyllands-Posten

Kim

10.12.2017 kl.23:12

"Det er da kanskje ikke så overraskende at mennesker som kommer fra de deler av verden hvor tilliten er lav og man i stor grad må løse sine egne problemer, sliter med å tilpasse seg."

Støtteordninger som formidles gjennom myndighetene de ikke har tillit til, har de derimot får problemer med å tilpasse seg til.

Kojak

10.12.2017 kl.23:13

Løp og kjøp Terje Tvedt sin nye bok: det internasjonale gjennombruddet. Må være årets julegave. Han har systematisk og empirisk tatt for seg de siste 50 års bedrag ført over folket, uten en intellektuell diskusjon om vi ønsker det. Løp og kjøp

kris

10.12.2017 kl.23:34

Noe å tenke på for empatiposørene;

Søsterbyrået Danmarks Statistik har i mange år laget en slik statistikk. Nye tall for 2016 bekrefter trenden fra tidligere år:

Kriminaliteten i Danmark er 35 prosent høyere blant mannlige innvandrere, og 145 prosent høyere blant annen generasjon menn etter ikke-vestlige innvandrere, enn i hele den mannlige befolkningen.

Mannlige etterkommere fra Somalia, Marokko og Syria er andre grupper som har meget høy indeks, nemlig tre ganger så høy som gjennomsnittet for alle menn, heter det

Bjørn

11.12.2017 kl.01:40

Havner man inn i krumstatistikken som innvandrer så bør det for alles beste foretas en deportasjon og fratagelse av statsborgerskap.

Så enkelt er det.

Odd Karlsen

11.12.2017 kl.08:55

Innvandringen har passert 1,5 millioner og selv om innvandringen idag er lav så den ekstremt store familiegjenforeningen er den veien invasjonen foregår.

Invasjonen som resulterer i kriminelle:

https://www.nettavisen.no/nyheter/ssb-rapport-hyere-kriminalitet-blant-innvandrere/3423397322.html

Alexander S.

11.12.2017 kl.11:59

Kommentarfelt som dette er døden å lese. Hvis dere bryr dere om landet vårt, og hvordan vi har det, hjelper ikke denne måten å snakke på. Dere bidrar til mindre tillit i samfunnet, og større splid. Vil dere det, alle dere som snakker om at vi mister Norge, og at Norge går til helvete. Vil dere være med å rævkjøre landet? Prøv å se nyanser, andres perspektiver, og tenk "hvordan kan jeg hjelpe til at det går bedre", heller enn å spy ut dårlige påstander om muslinger og innvandrere og snakker om minoriteter som om de var søppel. Når jeg leser kommentarene deres, mister jeg troen på nordmenn. Det kan vel ikke være det dere ønsker å oppnå?

Audun Berg

11.12.2017 kl.13:13

Alexander S.

Ja du kan godt miste troen på nordmenn, men vi har mistet troen på muslimer for lenge siden. Det er stort sett muslimer det er snakk om. Islam er det store problemet. Det er ganske klart at når ungene blir inndoktrinert hjemme at nordmenn er skitne hunder, horer og alkiser så må det gå galt. Det virker for meg som at disse inntrengerne pisker opp et hysteri av hat mot oss som tar imot dem og gir dem mat og hus. Ikke engang en hund er så dumm at den biter den som gir den mat og sympati. Men muslimer er tydeligvis slik. At disse folkene blir ville og ustyrlige om de får seg en dram eller to er jo ikke vår skyld. At vi spiser svinestek og kotteletter som er kontrollert for bakterier og smitte er ikke noe problem. Men i tidligere tider så var det problemer. Og alt er fine greier bare det er halal.

Min generasjon måtte slite i årevis for vår utdannelse og velferd og hadde ikke så mye penger at det gjorde noe før vi var langt oppe i årene. Men vi ble ikke kriminelle av den grunn. Disse forskrudde macho inntrengerne tror visst at pengene gror på trær eller kommer fra en evig kilde ut gjennom et hull i veggen. Det er en vesentlig forskjell i kultur og moralbegreper som er problemet. Og det kommer for det meste fra islam. Vi er ikke opplært til hat mot andre mennesker om de er gule eller svarte, men det er muslimene. Bare les om slavehandelen i Libya. Å oppføre seg negativt greier disse folkene godt selv. Vi slipper å lære dem opp.

Skriv en ny kommentar