hits

Oppdragelses-reiser

Mens svensker reiser på selskapsreiser, velger enkelte minoriteter i Norge å sende barna på oppdragelsesreiser til Somalia og Pakistan. Dette er en handling som bidrar til å sabotere integreringsprosessen, og ødelegge livet til de barna som sendes avgårde for å få en moralsk korrekt oppdragelse. 

I lang tid har det pågått en praksis der foreldre sender sine barn på koranskole til land som Pakistan og Somalia. Noe av hensikten med dette har vært å avnorske "barna", få litt god gammeldags disiplin i dem og ikke minste se til at foreldrenes kultur ikke glemmes eller forsømmes.

Dette er som sagt ingen ny praksis, allerede tidlig på 2000-tallet fremkom det saker om denne typen "reiser" til hjemlandet. Det var få som snakket om det, men i en sak i DN i januar 2004 fremkom det at blant annet Minhaj Ul Quran Moskeene i Skandinavia fasiliteter denne typen reiser til Pakistan. 

Koranskolene i Pakistan ble opprettet i stort monn tildeling på 80-tallet, mye ble sponset via tvunget almisse-innsamling, og skolene var i stor grad innen den islamske Deobandi-retningen. Blant annet afghanske og pakistanske Taliban sverget til denne retningen innen islam. Altså er det ikke mye av denne ideologien som forenlig med de verdier og idealer vi verdsetter her i Norge. 

Praksisen med å sende barn til koranskoler er ikke begrenset til en gitt gruppe, også enkelte grupper Blant somaliere har sendt barn til koranskoler i Somalia. 

Koranskoler i Somalia anses som en slags utdanningsinstitusjon som skal bidra til moralske instruksjoner for barn mellom 5-14. Disse skolene nyter stor tillit blant lokalbefolkningen, nettopp fordi de kan ivareta den moralske oppdragelsen som somaliske foreldre mener deres barn trenger. I diverse forum på nett stipuleres kostnadene for slike reiser mellom 50-100 dollar i måneden.  

Det er også viktig å forstå at for enkelte minoriteter i Norge er anseelse blant deres egne, og ikke minst de som bor i "gamle-landet", fortsatt viktigere enn anseelse og aksept fra storsamfunnet i Norge. 

Regjeringen og myndighetene har i flere omganger forsøkt å ta tak i disse utfordringene. Man har blant annet strammet inn muligheten til å ta barna ut av skolen i lengre tid og utenom ferier. Dette er gode tiltak som gir noe effekt. Men så gjenstår spørsmålet om det er mer som kan gjøres.

Det er her et liberalt samfunn som Norge møter på utfordringer. Hvor store inngrep i foreldrenes oppdragelsesrett skal man gjennomføre før det blir for mye og rammer uproporsjonalt? Man kan muligens se på reduksjon eller frafall av barnetrygd og andre stønader som er rettet mot barn dersom barnet er borte fra skolen. Men et slikt tiltak vil neppe gi effekt for dem som sendes på "oppdragelsereiser" I sommerferien. 

En godt tiltak er å ta tak i de norske institusjonene som fasiliteter slike "oppdragelsesreiser". Det er både logistikk, og kostnader forbundet med slike reiser, og noen i Norge/ Europa bistår familiene med å sende barna til disse koranskolene.  

Jeg må også legge til at det er trist å observere at våre skattepenger muligens går til trossamfunn og organisasjoner som bidrar til å sabotere samholdet i Norge, og skaper grobunn for massive fremtidige problemer gjennom å fasiliteter denne typen praksis. 

Uansett hva vi velger å gjøre bør vi først og fremst ivareta barna som rammes, gjennom mest mulig skånsomme tiltak. Dette er en krevende balansegang, men det må til for å sikre fremtiden. 

PS. koranskoler i Somalia og Pakistan er lite sammenlignbare med bibelskoler på Sørlandet.

Jeg ber dere om å holde det ryddig i kommentarfeltet. På forhånd takk.

39 kommentarer

Som alltid, kommer Farahmand med et perspektiv som kan settes pris på! En tankegang jeg håper folk flest vil følge.

sissel andersen

sissel andersen

Det som er merkelig er at det somaliske miljøet i norge er her som flyktninger og asylsøkere og så sender de selv sine barn ned til et land de flykter fra. Ta fra de statsborgerskapet eller send de hjem til hjemlandet hvis det er så trygt.

Utrolig hvor mye dritt vi skal håndtere på grunn av denne innvandringen. Blir helt sjokkert at foreldre kan sende sine egne barn til skoler der de blir slått, sparket og disiplinert på denne måten.

Det er jo side opp og side ned med problemer som kan relateres til muslimer.

Nora hummelstad

Nora hummelstad

Jeg tror det finnes noen gode grunner til å lære barna disiplin, skikk og kultur og jeg tviler ikke på at en koranskole også har gode elementer som også vi her kunne lært av på vår måte . Verden er aldri sort hvitt. Men å ta barn ut fra skolen og sende de på konservative koranskoler blir selvfølgelig vanskelig å kombinere med vårt samfunn, både etisk, moralsk og samfunnsmessig på alle måter. I tillegg kommer den problematiske siden av konservativ islam til stor ødeleggelse i det norske samfunnet slik det fungerer.

I Norge finnes det masse moskeer og utallige rettigheter for ulike religioner. Det er godt å være ateist, kristen eller muslim i Norge. Det bør alle enes om, ellers er man fullstendig blind.

Enda et fornuftig innlegg av MF. Du har så helt rett. Disse folkene er ikke intresert i annet enn pengene fra Nav. Og de er her på falske premisser. Send dem tilbake hele hurven.

Dette HAR vært snakket om. Lenge. Blandt mange. Det er bare det at veldig mange har nektet å høre etter, og heller har valgt å slenge RASIST etter de som har prøvd..

Tenker på barna,og hva dem opplevd av vold og overgrep.Vi har myndigheter som skal ivareta barns rettigheter her til lands,at det ikke fungerer i praksis i mange tilfeller har vi erfart. Barnevernet har ikke alltid vært til stede i noen tilfeller med tragiskt utfall.Men at barn forsvinner fra skoler uten at noen reagerer,lærere,assistenter,kamrater er dålig.Stiller man ikke spørsmål ved fravær?Er det ikke sånn at når man skal ta sine barn ut fra skolen må man som foreldre legge fram en undervisningsplan? Barn har ikke skoleplikt men undervisningsplikk! Informerer foreldre skoleledelsen i Norge at barna blir sent til skoler som bruker tvang og vold/tortyr i undervisningen?Eller lyver dem?

Det er helt ubegripelig at norske myndigheter tillater at innvandrer familier sender sine egne barn ned til et land de selv har flyktet fra fordi ideologien i det landet de flyktet til ikke passer barneoppdragelsen.

En gedigen fallitterklæring fra norske myndigheter hva integrering gjelder.

Slik indoktrinering har ingen ting i vårt samfunn å gjøre, skjer slikt skal de miste sine rettigheter på opphold å returneres strakt.

Dette går da for fa... meg ikke ann.

Dette vil bare føre til enda lengre avstand fra det samfunnet de befinner seg i, og gjør integrering desto verre.

Når skal det gå opp et lys for de som sitter å bestemmer da?

Politikere snakker stadig varmt om integrering og forskjellige løsninger på hvordan dette kan gjøres.

Enda så fatter de ikke at det de gjør er totalt feil.

Kan nesten begynne å lure på om politikere er egnet i de stillingene de innehar.

Skjerp dere.

Kurt Friestad

Kurt Friestad

Jan, mener du at myndighetene skal oppsøke samtlige utlendinger i Norge for å "integrere" dem. Det er noe de må klare sjøl mener nå jeg.

"En gedigen fallitterklæring fra norske myndigheter hva integrering gjelder."

Vi fikk en pakistaner i klassen i 1977, han kunne ikke et pip norsk. Etter 2 år så kunne han noen setninger, men ble sendt tilbake til Pakistan etter at vi andre elever måtte dusje nakne, mens han sto der i lange svømmeshorts.Midt i ungdomsskolen dukket han opp igjen og var taus, glemt all norsk.

Ok MF. Da ser du hvor landet ligger. I frykt for rasismestempelet lar myndighetene mislighetene bare fortsette. Her følger så mye møkk med for mange av disse inntrengerne at nå er det nok. Siden det er en gjeng som har tatt til fornuften og kaller seg x-muslimer så er det på tide at de går til moskeene og opplyser disse imamene om norsk lov og skikk og bruk. Vi kan ikke ha folk som motarbeider hele den norske staten og vår kultur og samtidig ødelegger livet for så mange ungdommer. Når skal disse menighetene ta avstand fra dette svineriet, eller selvmordsaksjonene, eller folkemordene rundt omkring? Vi hører ikke et pip av kritikk. Hvem blir x-muslimenes Martin Luther?

PS. Ideologien Islam er ikke sammenlignbar med bibelskoler for kristen religion på Sørlandet uansett! Hilsen en ateist.

har barn som er halveis Berbere . Min eldste , gutt , spurte om å gå på koranskole med en kamerat . På Mandagen spurte sønnen meg ; " Pappa , må jeg gå på koranskole ? " jeg sa selvfølgelig nei , det var han ikke . Da sa han ; " Godt , for de barna som ikke kunne leksene , ble slått " . Hele tiden , ble noen slått for ikke å kunne leksene. Dette er nok mer et islamsk problem enn annet . Dvs , relgionen er problemet .

En onkel til barna sa meg at disse menne med disse store svarte/brune bønnemerkene i panna , skulle / måtte aldri være alene med barna . Muligheten for overgrep var stor sa han . Som innbyggere i dette muslimske landet mener jeg at han visste hva han sa .

Igjen , relgionen er problemet .

Jeg kjenner også til en somalisk gutt som ble sendt av gårde på "oppdragelsesskole" da han gikk på ungdomsskolen. Han hadde bl.a. en noe ufyselig adferd mot lærere på skolen, og det var vel snakk om bekymringsmelding til barnevernet. Men da ble det fart på foreldrene, og gutten var borte i ett år. Det virket å være helt ok for skolen som ble kvitt en utagerende elev. Men...hvorfor ble det godtatt?

Kurt

Alle skjønner at å oppsøke alle ikke er realistisk.

Når utlendinger kommer til Norge, skal de opplyses om hvilke lover og regler som gjelder, gi klart uttrykk for dette og dette er hva de skal forholde seg til, klarer de ikke det så har de ingenting her å gjøre.

Det er her norske myndigheter har feilet totalt, ingen som kommer har fått noen som helst retningslinjer på hva som gjelder i lille Norge.

Mener du virkelig at man skal overlate ansvaret til de selv, ærlig talt Kurt, mener du at om man bryter loven skal man ikke holdes til ansvar.

Erik:

Skal opplyses? De kan jo NAV-regelverket til punkt å prikke og du mener disse kan påberope seg villfarelse? Nope, sorry! Det handler ikke om å opplyse, det handler om å handle!

Tydeligvis livsfarlige tilstander de "rømmer" ifra når de kan sende kidsa tilbake.

Bunt sammen hele bunten og returner dem.

Og steng grensene for de som måtte komme.

Magnhild Voldsund

Magnhild Voldsund

Er ikke Norge med å finansierer desse koranskolene både i Pakistan og Somalia?

Magnhild Voldsund: tror ikke. Orge støtter disse skolene.

Hva gjør de her ?Er de ikke flyktninger ?Hvorfor sender de barna tilbake til det landet de flyktet fra? Har inntrykk av at det handler mer om økonomi(Økonomiske flyktninger)De som sender barna til koranskoler i det landet de "FLYKTET FRA" har da ingen ting å frykte.Foreldrene burde flyttet med. SVINERI!

Hvorfor skal vi samle på disse perverse somalierne? Om ikke Norge er bra nok for dem så send dem tilbake dit de kom fra. Hvorfor skal vi la oss dirigere av en gjeng doptyggere og latsabber som kun spekulerer i å utnytte Nav? Nei send dem tilbake til helvetet der de kom fra så kan vi ha himmelen for oss selv.

Dette problemet har vært kjennt i mange mange år, men både Hege Storhaug og Sylvi Listhaug har blitt skjellt huden full når de har våget å nevne mottiltak. Folk må da få gjøre som de vil i et demokrati. Må de virkelig det? Mord, svindel, tortur, hjernevasking, statsfiendtlig virksomhet. Skal vi godta slikt? For en hvit nordmann så skal det ikke så mye til før onkel politi dukker opp. Loven må være lik for alle. Uansett om en er hvit, svart eller brun. Vi har ikke bruk for slike bedragere i Norge. Dersom de sender ungene sine ut av landet så reiser familien sammen med dem og de kommer ikke tilbake til Norge. De blir i utlandet til passet går ut og det blir ikke fornyet. Norge har lenge nok vernet om forbrytere. Den galskapen der må ta slutt.

Jeg har skrevet flere skriv til politikerne med akkurat samme ordene som flere skriver i disse kommentarene. Men lite har blitt gjort. Men endelig er det litt reaksjon. Vi kan godt hjelpe folk i nød, men skal de oppholde seg i Norge så må det bli på våre premisser. Og uten all skitten de drar med seg av gamle skikker og islam. Vi har laget våre lover og regler for å ha et godt samfunn og for å ta vare på våre innbyggere og det fungerte ganske bra inntil disse usiviliserte inntrengerne kom til landet. Men det er ganske enkelt at om de ikke liker seg her så reis tilbake dit de tror det er bedre å være. Tilbake til krig, sult, tortur, og fattigdom. Vi skal alltids greie oss her.

Nå er det opp til politiet i samarbeid med helsevesenet, skolen og passkontrollen å få slutt på denne galskapen. Det er bra at noen er såpass at de tør å fortelle sannheten om islam og denne perverse kulturen. Men det står jo i koranen at en skal lyve til de vantro. Akkurat. Kjeltringer har vi ikke bruk for her. Så ut med dem. Så det er bare å begynne oppryddingen MF. I denne sammenhengen er det antagelig bedre å la disse guttene fra Afganistan få bli og heller hive ut noen somaliere og en flokk andre afrikanere som ikke har noe her å gjøre. De aller fleste er kun ute etter Nav penger.

Hvorfor bor de egentlig i Norge? De ønsker ikke bli norske og det er tydeligvis helt greit å bo og gå på skole der nede.

Hvorfor de bor i Norge? De blir stappet full av penger både i hue og ræva, og norske blir de aldri om de så bor her i hundre år, så lenge de holder på den dysfunksjonelle ideologien islam.

Marianne Drummond

Marianne Drummond

Utrolig frekt, her kommer muslimer til Norge og tror at pengene ramler ned fra himmelen! Vi har faktisk en pappa, og en farfar som har bygget opp dette landet Norge i den tro at deres etterfølgere skulle ha et ok liv. Nå overtar muslimene landet vårt mtp at vi ikke er verd noe som helst, vi vantro! Jeg sdpyyyyyr av derer muslimer som ødelegger landet vårt!

Er koranskoler det samme som madrasaskoler?

Det blir vondt før det blir bedre, sies det. Kanskje litt for sent - amputering neste? Det er deilig å bo i Norge. Om 2 år skal vi alle sammen betale ekstra skatt på 800.-/mnd fordi vi skal holde liv i våre nye landsmenn som ikke gidder å jobbe, ref religionene tilsier det. Ja vi lar oss lure, hahaha!

Frykt ikke... Når de har tråkket for langt ut i potetåkeren, og det gamle vikingblodet som bor i oss koker over,, bør de søke ly bak forræderne som startet det hele. Da går det nok til grunn med hele syllamitten

Islam er kommet for å bli, og det sprer seg. En av islams største støttespillere er Erna Solberg. Det la vi merke til undr Id-feiringen.

Ja ja så ble det fargerike fellesskapet til et fargerikt fandenskap. Og islam blir nok her om vi ikke begynner oppryddingen ganske snart. Hva partilederne ser i dette oppdiktede skrotet islam er vanskelig å forstå. Slik som det blir praktisert så er det ingen ting for meg, og lite for de fleste andre også. Mina Bay har en ganske god beskrivelse i denne avisen i dag. Akkurat det jeg har skrevet til henne og politikerne for lenge siden. Omsider har flere enn meg oppdaget at våre politikere sviker oss i sin iver etter stemmer. Hva er galt med oss som har bygget dette landet? Om jeg er rasist? Nei så absolutt ikke. Men jeg reagerer på forskjellsbehandlingen av oss og dem. Og den nedverdigende holdningen mange inntrengere har til oss. Av utseende så er mange tiltrekkende og elegante, men mentalt er de forskrudde. Et bud sier at du skal elske din neste som deg selv. Var det et bud å leve etter eller? Jeg tror det virker bra. Og gjør mot andre det du vil de skal gjøre mot deg. Var det fornuftig? Står det slik i koranen? Behandler en andre som søppel så får en antagelig det samme tilbake. Det er trist å få høre fra de vi hjelper at vi er skitne hunder, vantro, rasister og resten av skjellsordene de bruker. Slike har ikke bruk for vår hjelp og støtte. Men det finnes mange der ute med kjennskap og innsikt i filosofi og samarbeid. Både svarte, brune og hvite. Men dessverre har disse for liten innflytelse virker det som. Hvorfor diskutere i timevis når en kan bli kvitt problemet med en kule. Det ser ut til å være diplomatiet i disse muslimlandene.

Om vi fortsatt skal bevare freden i Norge så er det best at inntrengerne omvender seg til vår tro og slutter å provosere oss. Enten spiller de på vårt lag og holder seg til våre lover og regler eller de forlater landet i all stillhet. De kunne til og med ta med seg noen av sine politikervenner med det samme. Vi vil neppe savne dem. Men omsider så har vi fått på bordet hvem som sviker oss så da kan vi muligens stemme noe annet neste gang om det blir en gang til. Jeg sier igjen at de som ikke liker seg her hos oss er frie til å finne seg et annet land. Men få siviliserte land setter pris på undergravere og snyltere. Men de som vil bli og jobbe sammen med oss på våre betingelser kan jeg støtte fullt ut.

"Trygdekontoret" på NRK. Anbefaler samtlige å se hva unge mennesker med somalisk opprinnelse selv mener om somaliere i Norge. Morsom vinkling. Bekrefter i høy grad at det norske samfunnet kan integrere bedre gjennom å stille krav.

https://tv.nrk.no/serie/trygdekontoret/muhh48000216/sesong-12/episode-2

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Multikulturen er død og må fjernes fra samfunnet helt.

Alle vet at Somalier er her kun for å drive med svindel. Derfor må dem kastes ut på dagen. Utenlandske kriminelle har ingenting her å gjøre. Selv om det er ønsket velkommen av korrupte og uetiske politikere, byråkrater, media og NGOer. Noe som også må fjernes.

Vi prater om at det kanskje kan utvikle seg parallellsamfunn i Norge, men det er tydelig at det har vi fått for lenge siden! Kanskje ikke på nivå med svenskene, men når folk ikke vil ha med det norske samfunn å gjøre (med unntak av NAV selvsagt) og går til slike skritt for å unngå det så er noe forferdelig galt!

PS: Leste gjennom alle kommentarene i en artikkel om dette i Nettavisen igår. På det tidspunktet var det ikke et eneste "blødende hjerte" der, noe som etter min mening langt på vei beviser at i de minste innerst inne VET de forbanna godt at "they`re living a lie."!!!

Jeg er så lei av å høre ordet integrering. Muslimer vil aldri slutte å følg islam uansett hvordan vi behandler de. De er jo muslimer fordi de tror på islam! Å være muslim er ikke noe genetisk som de ikke kommer unna. Det er heller ikke noe som heter moderat muslim, den enkelte muslim kan ikke selv tolke islam som den vil. Islam er helt uforenlig med vestlig liv uansett. Islam må forbys og muslimer deporteres, ellers står vestlige liv og samfunn i fare! Om de ønsker å leve som oss får de da for pokker ordne opp i egne hjemland så de får det slik selv!

Hva feiler det egentlig politikere. Hvorfor er det krig i andre land? Hvorfor flykter de? Det er i hvert fall ikke for å komme unna islam! Når de ikler seg muslimske klesplagg viser de at de setter Islam høyest av alt. Det burde vært forbudt å kle seg etter sin religion når det ikke er påbudt! Aller helst burde islam forbys og muslimer deportere. Selv islamske land har internett, deres ledere kan selv se hvordan vi ordner ting her. De bruker vestlige land som pengekanal og mener at vi har plikt til å fø de. De får selv ordne opp i egne hjemland så enkelt er det. Det er ikke vestlige lands plikt å ordne opp i deres interne forhold. Eller så får de faktisk bare drepe hverandre!

Lizzie Efemie

Lizzie Efemie

Å sende barn til disse anstaltan er bare bevis på at de foreldre ikke er i stand til å ha det ansvar med å være foreldre. Da burde myndighetene gripe inn å ta ansvar foreldre ikke takler 😒

Anne K.Hansen

Anne K.Hansen

Det er ikke isødet og folket langt mot nord som trekker dem hit. NAV og lukrative ordninger i gratisland har spredd seg med jungelen over tiår og er som en magnet for de som vil utnytte systemet, uansett hvor de kommer fra.

Det er for mange fanatiske muslimer. De kommer til Norge uten planer om å integrere seg. Det er altfor mye vi som må tilpasse oss dem og deres kultur,-spesielt muslimer. De praktiserer sin egen kultur og tviholder på den. Folket her er etter deres syn vantro og kulturen passer dem ikke. Det eneste de frivillig lar seg "integreres" i er alt de har krav på fra NAV.

At mange reiser på ferie og/eller sender barna til landet de flyktet fra vet vi har pågått i alle år,-det beviser at behovet for opphold i Norge ikke er reelt. Pga feige politikere med store skylapper har dette fått utvikle seg.

At de kan bo i Norge og samtidig reise til hjemlandet på skattebetalernes regning er høyst diskriminerende overfor det norske folk. Det strider mot folks rettsoppfatning. Politikere flest er skremmende naive og korttenkte.

De har laget ett system som altfor lett lar seg utnytte. De stiller ikke krav...Politisk ukorrekt!!! Norske skattebetaleres penger er som en åpen bank innad i landet og til utlandet. De trenger ikke ha gjort seg fortjent til goder slik nordmenn må. Å ikke stille krav skaper oss og dem...det er politikere flest samt hylekorene eksperter på, i neste runde klandrer de nordmenn for å ikke være nok innvandrervennlig... helst rasister.

Udugelige politikere forvitrer livet og fremtiden til egne borgere. De evner ikke å se konsekvensene av masseinnvandring. Den påtvungne sammenblandingen av totalt forskjellige kulturer er ikke fremtidsrettet når det blir for mange av dem...resultatet ser vi i Norge og hele Europa hva det fører til. Det har nådd ett metningspunkt for tolerante nordmenn men hylende PK politikere evner ikke å se de alvorlige konsekvensene. Det er hårreisende at de ikke er mer opptatt av hjelpe folk i egne land og nærområder!!! Det hadde vært vinn vinn for alle parter!

Noe som mange har etterlyst er hva som er så fantastisk godt med islam i forhold til kristendommen eller vårt sosiale system. Men ingen har kommet med noe svar. Ble de svar skyldige? Er det ingen ting godt i islam? Er det noen fordeler med å være muslim? Hvorfor holder hele den muslimske verden på å falle sammen? Er krig, korrupsjon, løgn, forfølgelse, drap og tortur noe å ha som livsprinsipp? Er slaveriet i flere av islamstatene noe å juble for? Hvor er menneskeligheten i islam? Hva slags kultur er det å systematisk mishandle og torturere barn fra de er noen få år gamle? Kan noen forklare hvorfor våre politikere på død og liv vil importere dette perverse skrotet? Samtidig holder de tilbake opplysninger om følgene av denne importen. Så jeg spør igjen, hva er det som er så fantastisk fint med islam? Kan noen gi et svar?

Ansvarlig innvandringspolitikk må vi selvfølgelig ha! Utdanning og videreutdanning er løsningen for «de nyankomne» Man trenger et system som kan støtte, veilede og motivere både unge og voksne innvandrere til å ta utdanning. Obligatorisk opplæring i Norsk språk, historie og kultur. Så gi mulighet og motivere til høyere utdanning innen et fag/yrke, som de kanskje allerede har erfaring med eller interesse for. Uavhenging om man ankommer et land med kriminell bakgrunn eller ikke, Ingen er «født kriminelle» eller onde. Jeg møter flere og flere unge mennesker med innvandrerbakgrunn fra Afghanistan, Syria, Tyrkia osv... som går på Universitetet og som bare så vidt har lært seg språket, men jobber grusomt hardt for å få suksess i studiene! De er utrolig intelligente, omtenksomme mennesker med en vilje av stål! Gi dem en sjanse, gi dem en utdanning, så skal man se at denne trenden snur!

Skriv en ny kommentar