hits

Skammelig tåkelegging

Etter å ha sett Debatten  på NRK 19. oktober 2017 har jeg fått et inntrykk av at sosial kontroll og æreskultur handler om barneoppdragelse. At det å fortelle ungene hvor mye sjokolade de skal spise eller at de må gjøre lekser er sosial kontroll. Dette er en selektiv tilnærming til problemstillingen. 

Det kan fremstå som det  er vanskelig å forstå fenomenet sosial kontroll. Det blir spesielt fremtredende når man hører talspersoner for den muslimske befolkningen bagatellisere sosial kontroll og æreskultur som et ungdomsopprør, og sammenligne det med barneoppdragelse. 

La oss få på det rene at den sosiale kontrollen vi her snakker om ikke handler om oppdragelse, dannelse eller sosialisering i den forstand vi ønsker i Norge. Det handler om å begrense og redusere enkeltindividets handlingsfrihet i en grad som vanskelig lar seg forene med god og aktiv deltagelse i det norske samfunn eller er i tråd med norske verdier. 

Det er viktig å presisere at sosial kontroll og æreskultur ikke er et sær-islamsk fenomen. Dette fenomenet er utbredte i store deler av Midtøsten, uavhengig av religion. Det er også utbredte i Sentral-Asia og det asiatiske subkontinentet, Pakistan, India, Bangladesh og tilstøtende land i dette området. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at fenomenet slik vi kjenner det i Norge i dag, i hovedsak er knyttet til minoriteter med bakgrunn fra den muslimske verden.

Det er flere som forsøker å unngå denne noe krevende sannheten. Det er tydelig at det er enklere å snakke om "ungdomsopprør", eksotifisering, oppdragelse og majoritetsbefolkningens syns på muslimske kvinner. Slik Både Bushra Ishaq og Lena Larsen argumenterte på NRK 19. oktober.

Selv om sosial kontroll og ære eksisterer i de fleste samfunn, kommer den til syne på forskjellige måter. Dette skyldes i stor grad behovet for å ivareta æren.

I vestlige samfunn, hvor vi i stor grad lever og bedømmes som individer og våre liv i liten grad er belemret med familiens forhistorie, har vi lite behov for å forsvare familiens navn, rykte og "ære". 

I kollektivistiske samfunn hvor man i stor grad dømmes ut i fra familiens gode navn og rykte, er man i større grad avhengig av å forsvare familien mot skam, og brudd på denne berømte æreskodeksen. Det som er verre enn selve bruddet er at handlingen går ustraffet. Derfor ser vi fra tid til annen æresrelaterte handlinger, og i ytterste konsekvens æresvold og æresdrap. 

Enkelte vil også ha det til at dette handler om kjønn, og at muslimske kvinner er undertrykt og må reddes. Også her har vi en vei å gå i å forstå fenomenet. Dette handler ikke kun om kjønn, men det er i større grad knyttet til kulturen, og oppfattelsen av kjønnsroller. 

I en undersøkelsen fra 2017 gjennomført i flere land i Midtøsten og Nord-Afrika fremkommer det at 61,1 prosent av kvinnene og 69,4 prosent av mennene forventer at menn skal «vokte over» eller være en slags verge for kvinnelige familiemedlemmer.

Et annet interessant punkt i samme undersøkelse er at gutter og menn anses for å være ansvarlige for de kvinnelige familiemedlemmenes oppførsel. 64,3 prosent av menn og 56,5 prosent av kvinnene mener dette.

Selv om det her fremkommer ganske så klart at det er menn som blir ansvarliggjort for å ivareta familiens "ære", viser undersøkelsen at kvinnene er enig i denne fremstillingen. Det stilles også forventninger til at menn og gutter skal håndheve denne ukulturen.  

Det er på mange måter guttenes eller mennenes rolle å ivareta slektens gode navn og rykte. Det er her problemet oppstår, og det her vi faller av når vi reduserer debatten til opprør, barneoppdragelse eller kvinneundertrykkelse. 

Det handler om en ukultur som starter i det små. Det handler om den kollektivistisk dynamikk som opprettholder mønstre som gjør enkeltindivider ufrie og i ytterste konsekvens kan koste dem livet når slekten må gjenopprette æren. Det er derfor utrolig viktig å ikke bagatellisere og fragmentere debatten, slik at det hele reduseres til opprør fra enkelt individer eller fra noen få undertrykte kvinner. Det er viktig at man snakker om reell sosial kontroll og æreskultur. Dersom man ikke gjør dette mister debatten troverdighet.

Vi må også ta innover oss at gutter og menn også er utsatt for sosial kontroll.  

Det handler om å endre en tankegang i en minoritetsgruppe, og jeg applauderer de unge jentene og guttene som tør å stå frem og fortelle om sine erfaringer. Det er den eneste måten vi kan få riktig fokus på komplekse utfordringer. 

22 kommentarer

Påtvingene gjester blir sjelden,lange besøk.spesielt ikke når det forandrer vertens kultur,levesett og økonomi.

Morten Archer

Morten Archer

Nei, Judas, dette er ikke bevis på at det du kaller mulitkultur er dødfødt. Det er tvert i mot bevis på at viktige ting diskuteres, at det skjer en positiv utvikling og at det i innvandrermiljøene finnes sterke, taleføre personer som kjemper for våre vestlige verdier.

Judas ser beviser overalt :-)

Problemet er også stort i mange kristne miljøer.

Roger Haugland

Roger Haugland

For noe vås ! Dette er da ikke noe stort problem i mange kristene miljøer !

Jeg er ikke overrasket at NRK fikk dette til å bli oppdragelse og hvor mye gotteri de unge skulle få lov til å dytte i seg.

Seriøse å vanskelige emner bør ikke tas opp i NRK. De er ikke kvalifiserte til å se at en sak kan ha to sider.

Til MORTEN Archer,...

Du har helt rett, men det du skriver hindrer ikke at Norge og Europa sakte men sikkert blir mer og mer likt Midt-Østen og lign. Mange innvandrere vil kjempe imot det som er negativt. Men svært mange vil også kjempe for å opprettholde denne kulturen. Da blir det konflikt. Multikultur vil dermed bety konflikt.

Det begynner å bli noen generasjoner siden dette var et særlig fenomen i kristne miljøer. I hvert fall ser man ikke dette i den vestlige verden. Om det er noe slikt i midt-østen så er ikke det noe stort problem der, for det finnes jo knapt kristne igjen i Midt-Østen.

Dette viser at muslimene og noen andre som bor i Midtøsten fremdeles lever i middelalderen.

Vi burde kanskje begynne med å gi en opplæring i mer enn norsk språk og norsk historie til de som kommer hit, spesielt de som kommer etter fullført utdannelse i eget land. Jeg tipper ganske mange som kommer hit ikke kjenner veldig mye til hvordan et vestlig samfunn fungerer. Her er samfunnet basert på individets frihet og rett, det er Darwin som er fasit på utvikling og skatt brukes til samfunnets beste etc. Ut fra hva jeg vet om kursing av innvadrere så er det klare mangler på å lære innvandrere kulturell forståelse og sammfunnsforståelse.

Det er bare å konstatere at dette fenomenet kun eksisterer i muslimske miljøer. Brakt hit til landet av de samme miljøene. Så enkelt er det vel?

Å snakke om kristne og andre miljøer for mange generasjoner siden er vel å tåkelegge hele problemet. Det er et problem som har dukket opp blandt innvandrere med muslims bakgrunn.

Dette er noe vi ikke ønsker i Norge i dag. Som vi må komme til livs. Slutt med dette tåkepratet om forhold som har vært. Vi må videre å ikke henge oss opp i forhistorien. Vi må stoppe dette fenomenet nå.

Utviklingen er skremmende med tanke på norsk kulturs overlevelse. Jeg har bodd i Løvstakken bydel i Bergen i 24 år, og nå husker jeg ikke sist jeg så og hørte norske barn i gatene. Hovedsakelig afrikanske barn, deretter arabiske. Den største gruppen synes å være somaliere - koner med barnevogn og mange små ved siden.

Dessverre, Norge blir nok som Midt-Østen og Afrika om en generasjon. Hvorfor kunne ikke denne lille etniske minoriteten under Nordpolen få lov til å eksistere? Takk til våre politikere, spesielt de på venstresiden for hva dere gjorde.

Ottar Rakvåg

Ottar Rakvåg

Bra igjen, Farahmand.

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Opplysande når det gjeld (mistydd) æreskultur. Når det gjeld Islam og kvinner, bør ein legga til at det at kvinner er underlagd menn, er direkte nedfelt i Koranen, noko som for det eine kan vera delårsak til at også mange muhammedanske (rett namn i og med det beviseleg er feil at Koranen er diktert av ein gud - td. er det altfor mange faktafeil og andre ikkje-religiøse feil i boka (sjå td. www.1000mistakes.com, eller "The 13 proofs" - $0.99 på Amazon)) kvinner finn det ok, og for det andre: I og med det er ein del av Koranen, vil.det vera vanskeleg å koma det til livs.

Ps. Kvifor er det INGEN i Islam som debatterar kva td. alle faktafeila i Koranen (utrulege 1750+) fortel om boka?

Den sosialkontrollen, som belyses her, ligger på et dypere nivå og er gjennomgripende og hvor brudd på disse kan få fatale konsekvenser. Takk til Mahmoud Farahmand for nyansert, opplysende, velskreven og god artikkel.

Vi har da sosial konttroll i mengder i Norge også. Forskjellen ligger vel i at man bare risikerer å bli baksnakket, ikke opphakket!

Barnebursdager for eksempel. Et sett regler som SKAL gjelde for alle, og de som har andre ideer er både "slik og sånn". For å ta et lite eksempel. Andre ting er ferier, diverse utstyr, utseendet (horribelt jo yngre man er)Og jobb med status, stakkars den som sitter i kassa på rimi...osv.

Forøvrig er jeg ikke optimistisk. Det er snart 9 milliarder av oss. Ikke sneballs sjans at de andre 8,99 milliardene vil bli enige med oss i dalstroka innafor at det er lurt å la folk gjøre som de vil.

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Morten Archer: Beklager multikulturen er en løgn og dødfødt.

Til og med visepresidenten sier at det er en kun problemer med multikulturen. Men vi skal bli tvunget på oss denne løgnaktige og feilslåtte multikulturen.

Nå har det også kommet frem at 4 av 5 muslimer går på trygd, vil ikke jobbe i England. Men blir dekket over fordi det rasisme å si sannheten.

Japan har ingen multikultur. Der advarer man om å ha sympatier for multikulturen. Der dem viser til den galskap som skjer i Sverige. Resultatet er at i Japan har så lite kriminalitet at politiet har ingenting å gjøre. Så hvis noen har fått stjålet klær fra klesvasken blir fem etterforskere på slike saker. Mens i Sverige blir gjengvoldtatt av barn utført av multikulturelle blir automatisk lagt vekk fordi politiet har for mye å gjøre.

Hvis du mener at multikulturen fungerende. Da har du et problem.

Løsningen er enkelt, fjern multikulturen. ved å kast ut alle disse multikulturelle.

Vi må ikke glemme at veldig mange muslimske kvinner selv tar aktiv del i både æresdrap og sosial kontroll, og som det skrives her; er helt enige i hva denne kulturen står for.

Derfor skulle jeg ønske litt mindre fokus på kvinner med stram hijab og mye mer på de som har kastet/aldri brukt den.

Kvinnene kan nemlig veldig gjerne være en del av problemet! Men antydes det at dette kan være tilfelle bør sender tre på seg en vannponcho i påvente av brunbeisen...

Dere må slutte å sammenligne vestlig og kristen kultur. Ærligtalt! Og komme med statestikk om menneskegrupper som blir steina eller piska om de sier noe annet, ibestefall, blir for dumt MF

Tobias Nauen: hvem var den kommentaren rettet mot?

Hmmm... Hvis du hadde hatt gjester hjemme hos deg en uke så hadde du vel forventet at de fulgte de reglene som gjaldt hjemme hos deg. Du hadde vel ikke godtatt at de skulle ommøblere og lagre nye regler for hjemmet ditt?

Er jo lignende eksempler i Norge på sosial kontroll innen blant annet Jehovas Vitner og Lestadianere.

Skriv en ny kommentar