hits

La oss feire 17. mai

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix


I Norge er det nå et forhøyet trusselnivå, og det er iverksatt en del sikkerhetstiltak. Det norske politiet oppfordrer befolkningen til å bruke byrommet mest mulig og delta i 17. mai-feiringen. Dette er et konstruktiv og godt forslag. Nettopp fordi vi må fortsette å leve våre liv.

Det er en gang midt på 80-tallet, jeg er ikke mer enn fem, eller kanskje seks år. Det er kveld og vi sitter i hagen og jeg hører et kraftig smell over huset vårt. Jeg spør far «hva er den lyden»? Han svarer det er et fly som bryter lydmuren. I mange år fremover, faktisk den dag i dag, forbinder jeg muren, som var gjemt bak fersken- og aprikostreet i bakgården, med lydmuren.

Den type hendelser var dagligdags. Iran var i krig med Irak. Irakiske fly bombarderte sivile mål, iranske jagerfly tok av fra Mehrabad for å avskjære dem. Vi bodde ikke så langt unna så slike hendelser ble mer eller mindre dagligdags.

Noen år senere skulle det bli enda verre. 

Sånn var altså hverdagen i flere år. Folk gjorde små tiltak i hverdagen for å få dagene til å gå rundt, og oppleve en viss trygghet.  

Jødene i Europa og i Israel lever med en høyere terrortrussel hengende over seg til daglig. Det er noe de har levd med i mange tiår, men de fortsetter å feire høytidene. Da den israelske nasjonaldagen skulle feires i Oslo i begynnelsen av mai, var det en overbevisende antall polititjenestemenn og kvinner tilstede, i tillegg til ambassadens egne sikkerhetsfolk. Det var dette sikkerhetsoppbudet som måtte til for å feire dagen.

Den islamske stat, som har påtatt seg ansvaret for de fleste terrorangrep på europeisk jord de siste årene, legger ikke skjul på hva de ønsker. Deres mål gjentas jevnlig i gruppens egenpubliserte blad. 

Den islamske stat anerkjenner ikke grensene til moderne nasjonalstater, ei heller demokratiske og liberale stater og deres verdier. 

Målet med disse terrorangrepene er ikke nødvendigvis kun å ta livet av uskyldig mennesker, men å skape misnøye med, og mistillit til staten og myndighetene. Altså føler vi oss ikke trygge vil vi i mindre grad stole på våre styresmakter, og det vil i større grad gi grobunn for konflikt. Dersom IS lykkes med dette, har de langt på vei skapt en selvforsterkende sannhet. 

I 2015 sa generalmajor og sjef for de amerikanske spesialoperasjonsstyrkene i Midtøsten Michael K. Nagata, «Vi har ikke bekjempet ideen, det er såvidt vi forstår den». Det kan nok være sant, men en av de aller beste måtene å bekjempe IS' idé og deres ideologi på er nok å vise tillit til hverandre og til staten. Det å vise tillit inkluderer å kritisere, men samtidig må vi stole på at norske politikere og beslutningstakere har evne og vilje til å ivareta våre interesser og trygghet. .

Jeg vil påstå at dersom vi lar oss skremme fra å delta i 17. mai-feiringen og uteblir fra andre store arrangementer har ekstremistene oppnådd noe av hensikten med deres terrorhandlinger. Dermed vil jeg oppfordre alle til å feire 17. mai, som de alltid har gjort. 

Bruk byrommet som dere alltid har gjort, og stol på at de som er satt til å ivareta vår trygghet gjør sin jobb.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar