hits

Vi må ha bedre kontroll med moskeene

Moskeforsker Masoud Ebrahimnejad har på oppdrag fra Utrop sett nærmere på de norske moskeene og deres aktiviteter, og komme med følgende kommentar i VG, "Barn i sin mest sårbare alder møter opp og får undervisning i moskeene. Mange fra de er seks år gamle. Det er snakk om indoktrinering av barn uten noe offentlig tilsyn av hva barna lærer der." 

En av hovedutfordringene med islamske trossamfunn i Vesten generelt er at de sponses i stort monn av land som Tyrkia, Iran og Saudi Arabia. Utenlandske sponsorer er i og for seg ikke problematisk, men disse landene begrenser seg ikke til å finansiere islamske trossamfunn, men de driver også med politisk og religiøs indoktrinering.

Tidligere i sommer uttalte  William McCants,en forsker ved Brookings Institution at "Saudi Arabia fremmer en giftig form for Islam som drar en skarp linje mellom en liten andel troende (muslimer) og alle andre, muslimer og ikke-muslimer." Dersom denne typen ideologi spres ved moskeer i Norge er dette meget urovekkende.


 

I oktober 2016 uttalte talskvinnen for den tyske innenriksetterretningstjenesten (Bfv) at moskeene i Tyskland er sentrale for radikaliseringen av islamister. Av 624 salfister som reiste til Syria hadde 268 deltatt i aktiviteter ved moskeene og blitt radikalisert der.

I Storbritannia så man noe av de samme tendensene med imamene som jobbet ved fengslene. I en artikkel i The Times fra april sies det at imamene bidro til radikaliseringen ved fengslene. 

I Åsne Seirstads siste bok, "To søstre", får vi også et lite innblikk i hvordan Tawfiq-moskeen og Islam Net bidro til jentenes radikalisering før de reiste til Syria og sluttet seg til IS. 

Med det vi vet fra andre land og noen av historiene fra Norge er at det er viktig at aktiviteten ved de norske moskeene og koranskolene kartlegges. Spesielt når det handler om barna er det viktig med åpenhet.

Barna er samfunnets fremtid, dermed er det viktig å ha oversikt over hvordan de blir behandlet og hvilke verdier som overføres til barna. Lærer de om likestilling, valgfrihet og om toleranse for andre, eller ledes de inn i en religiøs tilnærming som forsterker utenforskapen og bidrar til segregering. 

Vi trenger bedre kontroll med og oppfølging av moskeene og koranskolene. Det er våre barn og vår fremtid det handler om. 

19 kommentarer

Helt enig med deg at vi trenger bedre kontroll med og

oppfølging av moskeene og koranskolene. Men hvordan

skulle dette gjøres? Det er viktig at dette blir gjort

raskt, men hvordan?

Ikkje so farlegt. Dessa imanane i dessa moskane, eller kva dei kallar dei, lyt me lata få gjere nett som dei ynskjer sjølve, au når det gjeld borna, elles er det jo rasisme. Me skal ikkje setje nokon krav, men halda trusfridomen høgt og istaden syta for høge offentlege tilskot slik at dei kan halda fram med undervisinga si utan vilkår. Det er beint fram heilt naudsynt, av di kvisleisen elles skal me byggja eit varmt og inkluderande samfunn? Jau, eg berre spyr.

Hvor blir det av likestillingsombudet? Om menn og kvinner måtte sitte separat i kirkene hadde det blitt storstyr.

Helt enig! Moskeene bør bli kontrollert; oppsøk deres fredagsprekener, oppsøk hva de lærer barna. Kun de som har frykt eller er trussel for samfunnet vil nekte inngang.

Hvorfor er det noen som motsetter seg kontroll?

Hvis man har "Rent mel i posen" så har man ingenting å frykte. Men viss man driver med noe i kriker og kroker så ønsker man ikke kontroll eller innsyn.

Hva er likheten mellom moskeer og Odins soldater, hvilke prioriteringer har politikerne på Stortinget?

Problemet er at man snakker om den samme trilogien uansett hva man måtte legge i ordene 'ekstrem','moderat' eller hva man måtte kalle det. Ingen har definert hva som ligger i disse uttrykkene, og det er heller ikke nødvendig - Islam er Islam og trilogien er uforanderlig - siste ord er sagt og intet kan endres av det som er nedskrevet.

I det naive vesten tror man at man skal klare å få alle til å tolke trilogien slik at det passer inn med våre menneskerettigheter osv. Naive mennesker som ikke engang klarer å forholde seg til at alle de viktigste Islamske stater har underskrevet Kairo-avtalen og ikke FNs konvensjoner som overhodet ikke er kompatibelt med hva Islam står for.

Så hvordan skal vestlige og norske myndigheter - som ikke engang forstår, eller tør å forholde seg til, at det er mer ideologi og politikk (ca2/3)enn religion(ca1/3)i Islam? - sørge for at muslimene hopper over alle vers som ikke er kompatible med våre verdier?

Halve Koranen snakkes det om hvordan kafir skal hundses med, hvordan kvinner skal undertrykkes, hvordan alle som btyrer med tekstene skal straffes på den mest sadistiske måte osv - dette klarer man altså å finne noe positivt i uten at noen engang har pekt på hva som er 'innafor' og hva som skal ut av tekstene...?

Naivt og kunnskapsløst er det - det som pågår!

vargveum(registrert i Discus)

vargveum(registrert i Discus)

Jeg er så utrolig lite fornøyd med at vi nesten har gjort ogg ferdig med tøyset i kristendommen, så kommer det noe enda mer tøysete og trykker seg inn. Forstår ikke disse utrolig snilllle "hjelperne" rundt omkring på redningebåter og andre lignende steder at dette er akkurat det disse fanatidke islamistene vil. De bryr seg ikke noe om en god del kaqn bli drept, bare de får fulgt Koranens bud om å trykke islam inn i hver krok på kloden.

hAR VI IKKE FÅTT MER ENN NOK MEDE DETTE RELIGIONSTULLET NÅ, DE FLESTE AV OSS??

Veldig viktig at vi har god oppfølging av moskeer og koranskoler. Problemet at at politikere ikke ønsker å blande seg inn, fordi det er et vansklig tema å prate om og gjør deg ikke akkurat populær. Men hvis vi ønsker å leve i et fritt og fredfylt samfunn i fremtiden, må dette temaet bli tatt på alvor. Canadiske Tarek Fatah gir mange gode poeng når det kommer til dette temaet. Anbefaler alle å søke han opp på youtube og høre hva han har å si om akkurat dette temaet.

Hva kommer det av at det bare er muslimene som ikke vil integrere seg i samfunnet, og samme hva de blir kritisert for så er det noen andres skyld.

Men først må vi nordmenn få kontroll på den fremmedfrykten vi har......

Endelig er det andre også som oppdager denne statsfientlige virksomheten som disse folkene bedriver. Utvis samtlige av disse undergraverne med en gang. Hadde noen av oss drevet med slikt i et muslimsk land så hadde vi blitt henrettet uten tvil. De som sender barna sine til andre land for opplæring i islam bør bli sendt etter ganske umiddelbart. Hvorfor skal vi omfavne dette søppelet som en stor del av verden nå forsøker å kvitte seg med? Steng grensene til europa med en gang. Denne snillismen har gått for langt.

Janosh, sliter du slik med fremmedfrykten din da?

Er drittlei denne diskusjonen. Brenn dem ned alle sammen, og plasser muslimene på puben. Hvis de syns det er forferdelig, send dem til langtvekkistan. Happy end.

Hvorfor tillates denne arkaiske formen for religion i Norge, og hvorfor understøttes disse moskeene med offentlige midler? Når grensekontrollen på våre flyplasser er så slapp som det kom frem på nyhetene i går, kan forskrudde Imamer reise fritt inn i landet å bringe med seg sitt forskrudde budskap.

Jeg fikk vondt da jeg leste et oppslag fra Indonesia hvor en ung dame sto for nærme sin mann i offentlighet og ble straffet med 20 piskeslag av den grunn. Hvordan kan verdenssamfunnet sittet stille og se at slike avskyelige ting skjer som følge av denne religionen?

Ikke bare dipper som blir opprørt over våre myndigheter. Hvorfor gjør vi ikke som i Scotland? Tar et bilde av billetten, passet og ansiktet med det samme. Det tar bare et sekund eller to. Da har vi ihvertfall kontroll på hvem som reiste med det flyet om ikke annet. Fysisk sjekk blir det samme. Etter datasjekk så har en tid til å stoppe tvilsomme personer. Vi står frem som en nasjon av tafatte stakkarer.

Jeg spør om hvorfor disse muslimene kommer hit til oss egentlig? Hvorfor ble de ikke der de kom fra? Er det bare spekulasjon i å utnytte oss og vår velferd? Da er jo de fleste av disse regelrette utspekulerte kjeltringer. Hiv snylterne ut av landet. De svindler vårt velferdssystem, håner vår religion, drapstruer alle som ikke retter seg etter deres perverse skikker, setter vår helse og sikkerhet i fare både militært og helsemessigt, spytter etter vårt skolesystem og rakker ned på vårt levesett og nasjon. Hiv disse perverse tullingene ut umiddelbart. Send dem tilbake til helvetet i tyrkia, syria og irak der de hører hjemme. Her trenger vi ikke slike femtekollonister.

Feige politikere

Feige politikere

De forhold som tas opp i denne artikkelen har vært kjent for våre politikere på Stortinget i mange år nå, men blir allikevel ignorert. Hvorfor?

Forklaringen er nok sammensatt, men kort fortalt skyldes det feighet. Feighet mot å blande seg inn i forhold mellom muslimer, som de påpeker er nordmenn gode som noen, men som de behandler som et fremmedelement.

At det er barn som må betale den høyeste prisen for deres feighet og unndragelser, er tragisk, men også dette har lenge vært godt kjent.

Til politikerne: Ta dere sammen! Dere har faktisk makt og myndighet til å gjøre noe med dette. Så gjør det!

Akkurat. Feighet. Vi har blitt en nasjon av kjerringer, og da i negativ mening. Hvorfor har vi tyrkere her? De har jo et utmerket demokrati i tyrkia i følge erdogan. Ta med dere søppelet og reis tilbake.

Her har de få av disse såkallte frafalne en stor jobb å gjøre. De kan gå ut i enda større grad enn det som de gjør og belyse svineriet som islam er. De kjenner jo systemet fra innsiden. Hva skal vi med folk som drapstruer alle som ikke er enige med dem. Ikke bare truer, men dreper også. Hjernevasker sine barn og gjør dem fremmede for samfunnet de er født inn i. Og gjør at de vil få vanskeligheter for resten av livet. Og så kaller de oss rasister? Hvem er rasister og fremmedhatere? Jo nettopp muslimene. De desidert verste av alle. Fanatikere som er ødelagt for livet av dette indoktrinerte søppelet. Følger de ikke med i hva som skjer ute i verden? Er disse helt blåst? Her setter vi pris på å ha rett til å tro hva vi vil og la andre gjøre det samme uten at noen skal drepes for det, men når vi får en mengde skrullinger inn i landet som vil begrense våre elimentere menneskerettigheter da må vi reagere. Denne nazist læren kostet oss 5 år okkupasjon for en del år siden. Vil vi ha dette på nytt? Vi har utviklet vårt demokrati som vi kan leve godt med. Vi trenger ikke islam hverken her eller noe annet sted. Det passer ikke engang for ørkenrotter. Det har de så ettertrykkelig bevist. Så jeg har en anmodning til muslimene. Slutt å drepe hverandre for bagateller. Omvend dere til kristendommen og bli siviliserte. Ganske enkelt.

Slik jeg leser denne artikkelen, påstår den at det drives politisk virksomhet i norske moskeer. Erobringsstrategien Muhammed utviklet i Medina-perioden inneholder blant annet retningslinjer for hvordan muslimer skal forberede maktovertakelsen når de lever i fiendeland (Det vil si land som ikke har Koranen som grunnlov). Regel nr. 1 i denne fasen er at man skal leve segregert med unntak for det som tjener den politiske kampen. For øvrig er strategien godt beskrevet av Halvor Tjønn i boken «Muhammed slik hans samtid så ham» Dreyers forlag 2011 ISBN: 978-82-8265-045-8.

En gransking bør prøve å gi svar på om det foregår politisk aktivitet i norske moskeer og hvilket omfang den har. Det kan være vanskelig å skille mellom religiøs og politisk aktivitet. Men all virksomhet med politiske mål befinner seg på politikkens arena uavhengig av hvilke betegnelser man skjuler seg bak.

Skriv en ny kommentar