hits

Fatumo er en egoist

For noen dager siden skrev forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden et innlegg om integrering. I dette innlegget forteller hun om en person som hun velger å kalle "Fatumo". Fatumo hun tar og tar, men vil ikke bli en del av det norske samfunnet. Hun er mest opptatt av å være muslim og hun ser helst at alle andre rundt henne også blir som henne. Hun nekter å jobbe, og hun begrunner dette med at hun er muslim og kan ikke jobbe med menn, svinekjøtt og alkohol. Men hun er glad i pengen hun mottar fra NAV.  

Foto: Paul Weaver/Nettavisen

Fatumo er et menneske som setter seg selv høyere enn samfunnet, en god gammeldags egoist om jeg skal si det rett ut. Hun uthuler samfunnet, bryter ned samfunnskontrakten og bidrar til radikalisering.

Eksemplet Fatumo er ikke unikt, men hun representere heller ikke majoriteten blant innvandrerne. Det som er problemet med individer som Fatumo er at de ødelegger for mange flere enn det de selv er klar over. 

Denne "kvinnen" bidrar til å forsterke et bilde av minoritetene, og spesielt somaliere, som en gruppe som  misbruker velferdsgodene. Noe som dessverre også underbygges av SSBs tallmateriale.

Statistisk sentralbyrås tall fra 2013 viser at somalierne er den gruppen med desidert lavest sysselsetting. Kun 25 prosent av kvinner og rundt 45 prosent av menn er i jobb. For hele innvandrerbefolkningen, inkludert de fra EU, ligger tallet rundt 65 prosent for kvinner og litt over 70 prosent for menn.

En annen SSB rapport viser at 74 prosent av alle barn fra somaliske familier tilhører lavinntektsfamilier, tallet for irakere er 56 prosent, mens tallet for andre barn ligger rundt 5 prosent. Videre ser man at somaliske familier tjener 2/3 av det norske familier tjener, og for å understreke situasjon kan jeg presisere at en gjennomsnittlig "norsk" familie en inntekt etter skatt på ca 350 000 kroner. I tillegg viser statistikken at familier fra Midtøsten og Afrika mottar størstedelen av sin inntekt fra stønader.

SSBs rapport er heller ikke lystig lesing når det kommer til utdanning og frafall i den videregående skolen.

Under årets radikaliseringskonferanse på Litteraturhuset forklarte Thomas Hegghammer tre av mekanismene bak radikalisering. Ett av disse var økonomisk marginalisering. Altså er det lettere å bli radikalisert dersom man er innvandrer og kommer fra dårligere økonomiske kår.

De to andre faktorene er den sosiale nærheten til ekstremistnettverk og identitetsproblemer. Det sistnevnte vil nok i sterk grad påvirkes av økonomiske kår og frafall på skolen. Noe som igjen vil gjøre den sosiale avstanden til ekstremistnettverk om mulig enda kortere.

Setter man SSBs tall i sammenheng med Hegghammers identifiserte mekanismer for radikalisering blir det fort veldig bekymringsverdig for flere enn Fatumo. Hennes egoistiske valg vil ikke bare skade oss økonomisk, men vil i ytterste konsekvens påvirke vår sikkerhet. At hun pga en eller annen religiøs overbevisning vil påvirke vårt fellesskap på denne måten kan vi ikke stilletiende akseptere.

Foto: Khalil Ashawi/Reuters

Dessverre er det slik at endel av våre velmenende stønader som skaper denne situasjon hvor Fatumo kan sitte hjemme. Ett av disse av stønaden kontantstøtten, denne burde fjernes eller kraftig omorganiseres. Drammen kommune har innført kjernetid i barnehager og SFO. Denne løsning bør gjennomføres nasjonalt. Et annet tiltak er å redusere ytelsene til dem som ikke vil jobbe på grunn av kulturelle eller religiøse overbevisninger.

Enkelte vil mene at disse tiltakene vil ramme barna. Det kan nesten virke som de som påstår dette ikke har tiltro til at alle foreldre vil gjøre det de kan for å skape et best mulig liv for sine barn. Dette må da gjelde Fatumo også. En omlegging av støtteordninger vil nok være et effektivt tiltak for å motivere de fleste til å jobbe og bidra til samfunnet.

Vi bor i et privilegert samfunn. De fleste har det godt, samfunnet er fritt og vi har rikelig med støtteordninger, men skal vi opprettholde dette må vi være villig til å motarbeide individer som Fatumo. Dersom vi ikke gjøre det vil nok hennes valg i dag påvirke vår økonomiske situasjon  og i morgen vår sikkerhet.

48 kommentarer

Her ser man at HR leder skriver at psykiater har holdt igjen tvangsinnleggelse.

Altså er det snakket om og vurdert.

Laila Monica Nikolaisen Ribssk: Hva mener du?

" endel av våre velmenende stønader "

våre?

Uansett, hvor enkelt er det, for ei binne fra Somalia, som ikke kan språk, ikke lese og skrive, å få seg jobb i det norske samfunn, som er såpass motstander som det er...

Det er jo ikke så enkelt det, alle som kommer hit til Norge, som må lære seg språk, koder, og alminnelig oppførsel, er å regne som mennesker med asbergers, mennesker med asbergers, har problemer med å fungere i et vanlig samfunn fordi de ikke forstår kodene som er mellom mennesker, slik er det for en utlendig også, det er ikke så enkelt, komme til Norge, lære sprøk og bli en nyttig arbeider som Listhaug vil ha det til, når ikke du forstår kodene, det tar mange generasjoner å lære de.

så jeg synes det er litt urettferdig da, den måten folk fra andre land blir sett på i Norge, en nordmann som hadde flyttet til Somalia, ville jo satt seg i huset sitt og trekt for alt som er av gardiner, for han forstår ikke noe av kodene.

Så det går begge veier da.

Veldig bra blogg. Mye av trygdene burde vært forandret. Det at det skal være lønnsomt å sitte hjemme og bare føde barn blir helt feil.Feil mot barna og. God integrering starter med gode foreldre. Mye må forandres.Bra du tar opp temaet, tror ikke PK kommer til å angripe deg. Derfor blir du en viktig stemme. Fortsett og blogge.Leser alltid bloggen din.

Bra med blogger som ikke er rosa men som tar opp problem i det norske samfunn.

God helg!

Hun forstår ikke kodene?? men når det gjelder Stønader så er det tydelig at hun forstår kodene.

Forstår ikke kodene?? Hallo.. hun VILL ikke jobbe.Hun skjuler seg bak religion og vil ikke jobbe der det er alkohol,menn, svinkjøtt osv.Rart hun forstår kodene på Nav,de kan være innviklede for oss andre. Jeg synes det er merkelig at hun slipper unna med dette religionstullet.Vi nordmenn mister stønaden hvis vi nekter å ta den jobben vi blir tilbudt.Dette er rasisme satt i system av staten.

Det er motbevist at det er "fattige" "marginaliserte" som blir "radikalisert".

De er tikkende bomber hele gjengen.

Det gleder meg at noen av dere nye landsmenn/kvinner liker det Norske samfunnet og vil beholde det som er bygget opp. Det er til stor hjelp for de av oss etniske som prøver å påpeke dette voksende problemet, vi blir kalt rasister etc...Takk for flott blogg..

Mye godt her, men jeg synes det skal blir slutt på å skylde på samfunnet at mange radikaliseres.

Mange av de som er definert som radikaliserte er ofte godt utdannede og kommer fra gode kår.

Jeg vil hevde at hovedproblemet ligger i den islamske lære som tar fra den enkelte det personlige ansvaret og alt unnskyldes med guds vilje.

Vi må videre slutte med sekkeposten innvandrere og returnere de som hater alt med det vestlige og har løyet seg til opphold.

I serien "vi vet alle hva problemet er, men bør ikke si det": det er den primitive religionen islam. Religionen som gjør folk dumme, som holder folk nede, skjult bak klisjeer om slekt og famile og samhold. Langsomt forstår europeere hva problemet er. Med Støre og SV i ny regjering, kommer garantert en lov mot å fornærme islam, slik at problemene kan skyves under teppet ytterligere noen år.

En mann som har forstått hva det dreier seg om, men ikke politisk korrekt, desverre. Men det er da snakk om vi skal holde oss til fakta eller svindel. Disse snylterne forstår svindel tydeligvis og har medløpere i vår administrasjon. Begge deler må vekk.

Det er nesten som man ikke tror det man leser. Vil ikke jobbe. Det finnes mye i dette landet hvor man på en eller annen måte kan delta. Nei, tving somalierne til å delta og jobbe. De er noen latsabber hele gjengen. Det beste hadde vært å deportere denne ufattelige kostbare byrden. Forlanger de virkelig at vi etniske nordmenn skal fø dem hele livet. Jeg gidder snart ikke mer. Hva har vi politikere til.

Godt skrevet og nærmere faktum kommer man ikke hva gjelder handling med påfølgende konsekvenser. Keep up the good work Mahmoud !

Ta fra dem det som svir mest;NAV ytelsen....

Vi har 10.000vis som henne, mange er kriminelle. Så lenge det er slik så har rasisme en slags berettiget grobunn som er sterkt økende

Vi har 10.000vis som henne, kvinner og menn, mange er kriminelle. Så lenge det er slik så har rasisme en slags berettiget grobunn som er sterkt økende

Det er vel det det går på. Få 9-10 unger, leve på barnebidrag og kontantstøtte blant somalierne. Og gubben er selvfølgelig arbeidsledig på tiende året og får sosialstøtte.

Dessverre mange som ikke forstår samfunnets verdier, eller sin egen religion, og heller synliggjør sin egen dumhet. Tragisk å lese artikkelen i RB, at ikke journalisten faktisk på forhånd forklarer henne at store deler av breddeidretten mottar midler fra Norsk Tipping, ett spillselskap. Nevner det som en parallell til Mahmouds artikkel.

Det er ingen fysiologisk eller hjernemessig grunn til at folk frå nokre muhammedanske land skal stikka seg ut så negativt. Dermed er det lett å mistenka at årsaka er fellesnemnaren, religionen, eller kultur som bygg på den, som er årsaka. Ekstra ironisk, i og med Koranen har så mange faktafeil, andre ikkje-religiøse feil, sjølvmotseiingar, etc., at alle feila provar 100% at boka ikkje kjem frå ein gud, og altså at religionen som ser ut til å ligga i botnen under problema, er ein oppdikta religion - ei overtru. Og ei overtru som på fleire område godtek bruk av uærlegdom som arbeidsreidskap, innkludert for å berga pengar. Al-Takiya, Kitman, Hila, "Krig er bedrageri" og "alt" er krig, lovleg misbruk av ord og sjølv eidar (sjå vers som 2/225, 5/89, 16/91, 66/2), etc.

Og dei som syng ut om slikt misbruk og slik uærlegdom - det ein i ærlegar kulturar kallar "varslarar" eller ærlege personar - er altså "illojale".

Det er ikke noe poeng i å spare på "konfekten," de fleste muslimer som invaderer oss i dag er kun ute etter velferdsgodene våre, enkelt og greit..!!

Nå må NAV se til å fjerne godene til slikt pakk som undergraver det norske sammfunn. Disse snylterne må taes ut av systemet og få de hjem igjen hvis dere ikke klarer å fjerne godene

Pokker så forbanna jeg begynner å bli.

Det kan ikke fortsette med at arabere og afrikanere «mottar størstedelen av sin inntekt fra stønader», DET er kjernen ti problemene; NAVere og at de søker seg til Norge etter å ha reist gjennom en rekke trygge vestlige land. For disse økonomiske flyktningene er ikke verdens 10nde rike land godt nok, nei de vil til DET rikeste; Norge!

Utenforskapet og ID-problemer vil bestå så lenge brune mennesker understreker det visuelle utenforskapet med niqab, «muslimskjegg», radikalisering og NAVing.

Hvor stor andel «slike» kan Norge absorbere uten at tryggheten og velferden rakner?

For ca 10 år siden sa en frustrert somalsk man i en seminar i frobindelese med flyktningsarbeid i norsk institusjoner. Alle forstod tydelig hva han sa men valgte å le på hans norsk kunnskap. Og ble neste talsman som smisker hvor flot arbeid alle institusjoner jobber, osv. Nå ti år eller mer senere prøver vi å skylde den svake gruppe en gang til.

Mannen sa at det er hundrevis kontorer som er åpenet for å sørge at somaliere menn, kvinner, barn skal ha normal liv i norge dvs lære språket, sende barn til barnehage og skole, jobbe og betale skatt så for som lar seg. Og han fortsatte og sa men disse kontorene sørger bare at ansatte har sikret arbeidsplasset sitt og ingen sørger at kontorene gir tjensten de er åpnet for.

Bare hvor mye millioner brukes på flyktninger gjør ikke jobben. I Norge har vi en ting som heter tilsyn. Hva er visten å ha alle disse instituioner når de ikke leverer ønsket restultatet. Skal vi dømme Fatumoer som er lært unytte NAV for å overleve eller asylinstitusjoner som er negligert. Hva om norsk tilsyn for flyktningsinstitusjoner?

Jeg måtte vente flere uker seint for å få sykepenger fra NAV for min første sykepenger hoper det blir den siste. Men hvis Fatomoer kan plukke NAv penger uten videre hva er problemet? Kanskje de som holder NAV ansattes framtid.

Vi får begynne å sette skattepengene våre inn på sperret konto inntil politikerne begynner å ta tak i problemet. Vi må sette ned beina si til politikerne at nok er nok. Er det slik at vi som jobber må jobbe ræva av oss for å brødfø hele verden? Er så lei av skrikinga fra venstresida og deler av sentrumspolitikerne. Det går ei grense hos det norske folk. Når det går opp for det norske folk hva som foregår på toppen i norsk/europeisk politikk så håper jeg at vi våkner fra dvalen. Snillismen har en grense.

Vel, hun er ikke et enkeltstående eksempel. Kan selv nevne mange, men dette er ikke rette foraet. De nekter å jobbe fordi islam er viktigere for dem enn jobb, spesielt hvis de må jobbe med svin og øl, evnt vaske menn.

Hvis jeg som etnisk norsk sier nei til ett jobbtilbud, blir jeg fratatt alle stønader. Hvorfor gjelder ikke det i dette tilfellet?

Jeg har aldri sett somaliske kvinner med hijab eller burka jobbe:ingen stater kan ha slike borgere som bare glefser etter velferd uten å bidra selv !

Krf og ap,+venstre og sv vil ødelegge den norske velferden,og det vil medføre at våre barn og barnebarn vil oppleve fattigdom slik som på 20-30 tallet:for oljefondet vil ikke kunne klare å betale for gjøkunger i andres reir.

Fattigdom er i vente, takket være masseinnvandring,der økonomiske flyktninger reiser hjem på ferie; med lommene fulle av Nav penger.

Når kan vi nordmenn flykte til rike muslimske land,kle oss i bunad,og nekte å jobbe;men fremdeles kreve å få ta del i deres velferd,og så reise hjem på ferie til Norge ?

Og visst noen muslimer våger å protestere på at vi nekter å jobbe,så roper vi rasister,og klager til menneskerettighetsdomstolen om hvor fælt vi blir behandlet av muslimene !

Vi i Europa er nødt til å gjøre noe for å få dem til å integreres, ellers vill vi få parallell samfunn. Noe som allerede eksisterer i storbyer rundt om i Europa.

Hvis vi ikke klarer å forhindre det vil det bli økt rasisme fra begge sider. Noe som vil bli svært uheldig for fremtiden.

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/The_Henoch_Prophecies

Tar år å lære norske koder? Omgås en nordmenn i det daglige vil en lære kodene rimelig kjapt,og skulle en "trakker over" en gang eller to vil jeg tro der vil bli vist overbærenhet av det store flertall nordmenn.

Men unngår man å omgås nordmenn og nøyer seg med oppmøte på nærmeste NAV kontor skjult av et telt vil det nok ta år, om noen gang.

Ellers litt problemer med å se den nordmannen som reiser til Somalia og låser seg inne.

Takk for en ryddig og godt skrevet artikkel!

Veldig bra skrevet av Mahmoud. Bra at noe løfter opp og frem disse utfordingene velferdsstaten står ovenfor.

Scott Johansen

Scott Johansen

Norge som et medlem av WEF og hvor tidligere utenriksminister Espen Barth Eide nå er «Head of Geopolitical Affairs, Member of the Managing Board i World Economic Forum».

http://steigan.no/2016/02/27/massemigrasjon-som-forretningsmodell/

Jeg besøkte NAV Asker. Samtlige av de besøkende hadde hijab og en hadde heldekkende drakt. Jeg kunne ikke se en eneste hvit, bortsett fra meg. En utrolig følelse av å være gjest i eget land.

Somalierene er de som smaker automatiseringen nå i dag.

Men snart kommer robotsamfunnet for fullt og da blir det nesten ingen som trengs for å jobbe, først da vil dere forstå hva som skjedde mhht somalierene.

Prøv å tenk. Det er ikke jobber til somaliere da alle andre foretrekkes, fordi det er valgmuligheter og mange nok ledige så er det alltid noen bedre å velge for sjefene, så somalierene blir da sittende hjemme og finner samhold med andre som sitter hjemme og samt leser religion og blir enda mer outsidere.

Det er samme mekanisme som de som blir outsidere med narkotika, de er (stort sett) også fra før marginaliserte, de finner av mangel på normale muligheter på noe som i første omgang virker spennende men som fører til at de blir mer outsidere enn før.

Men snart er det ikke jobber til vanlige folk heller, da vil folk flest få smake marginaliseringen :)

Ta f.eks taxinæringen, jeg spår at den forsvinner i løpet av 3 år. Dette da man får kjøpt Tesla modell 3 som har fullverdig autopilot til 360.000,-. De kan parkere selv, kjøre hvor som helst selv. Kan om eier ønsker det med app bestilles av kunder og dermed leies ut mens eier er på jobb, sover eller ikke trenger bil, den drar da på robotjobb og flytter kunder dit de skal og bilen blir tjent inn igjen mer enn den koster.

Folk som gjør dette vil altså tjene penger på å ha bil.

Taxinæringen er alt død å regne, Elon Musk drepte den i så måte. Og dere som jobber der kommer til å bli beskyldt for å være late dere også, frem til folk flest opplever akkurat det samme. Og kanskje, kanskje, synet endrer seg da.. men kanskje det aldri går opp et lys for folk likevel, fordi de ikke ser helheter nok :)

Jeg er som Fatumo, jeg ble marginalisert i 1992, jeg er ikke religiøs eller rusmisbruker, men det er saamme mekanisme. Jeg vil aldri vie tid til arbeidslivet igjen, jobbintervjuer det aldri blir noe av fordi andre alltid er bedre. Man blir en refleksjon av samfunnet som utestengte en, rett og slett på trass.

I 1996 ble dere utestengt, jeg gjorde bare som dere, låste døren, som takk for sist :)

Godt innlegg Farahmand. Hver dag kommer det frem nye avsløringer fra denne ukulturen som har sin grobunn i Islam. Hvorfor er det ikke flere Muslimer som Farahmand, Aden og Bandehy i Norge som tør ta et oppgjør med det negative i deres religion?

Jeg håper regjeringen leser disse innleggene og sørger for å ta grep. Det er på høy tid å slå ned på denne ukulturen.

Men med regjeringens støttepartier og venstresiden som vil øse penger ut på alle som ønsker å komme til Norge, ser det stygt ut for landet vårt som vil få en subkultur av snyltere som presser mest mulig ut av NAV og som samtidig hater Norge.

En kraftig reduksjon i bidrag til folk som ikke gidder å jobbe må være et skritt på veien, og stopp bidrag til alle Muslimske trossamfunn som prater nedsettende om vår levemåte.

Stopp å gi innpass til såkalte Imamer som skal forkynne Islam til Muslimer her i landet. Vi trenger nøytrale nordmenn som «forkynnere» i moskéer om de norske verdier og det norske levesett. Det kalles også integrering!

Nå får Listhaug kritikk internasjonalt for å fortelle om våre matvaner i Norge. Det virker som noen mener at det vi etniske nordmenn som må integreres i innvandrernes kultur. For en gal verden! Hvor er dere politikere?

Trist som faen

Trist som faen

Trist at noen ikke ønsker å bidra til samfunnet. Hvorfor stiller ikke enkelte muslimer seg spørsmålet om hvorfor Norge er et rikt land? Jeg har hatt flere muslimske naboer. Hyggelige mennesker, men jeg må nok si at min muslimske nabo fra Bosnia var en mer åpen person enn de pakistanske. Datteren til den somaliske ble dessverre utstyrt med telt fra 10-års alder.

Jo, jeg har invitert barna til bursdager og kjøpt kyllingpølser til de. Jeg prøver å ikke være dømmende, men hva har de gjort for å tilnærme seg mine norske verdier? Nothing! Det handler ikke bare om religion, men om kulturforskjeller. Min bosniske muslimske nabo var norsk (nesten) som noen.

Alle var hyggelige gode mennesker, men de burde ta inn over seg at de kommer til et nytt land og burde følge et minimum av den kulturen som finnes i landet de kommer til.

Flytt tilbake dit du kom fra hvis norsk kultur ikke passer for deg!

Personlig synes jeg at religion suger, men respekterer at andre har rett til sin tro etter Kardemommeloven:

Man skal ikke plage andre.

Man skal være grei og snill.

og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Thorbjørn Egner

Okei, det som Fahramand tar opp er viktig, men det Mari etsted skriver er enda viktigere. Det er mange yrkesfaglige jobber som blir erstattet av roboter, og lavtlønte fra Romania og andre EØS-land. Det kommer til å skje en enorm marginalisering blant dem som har yrkesfag nå. Siden Norge er et høykostland med dertil høyere lønninger, er vi nødt til å tenke alternativt. Vi er nødt til å melde oss ut av EØS slik at barna våre også i framtiden har mulighet til å velge yrkesfag. Per nå har vi ikke så mange mistilpassede nordmenn, men når vi får en stor mengde unge mistilpassede nordmenn, blir det skikkelig farlig her. Vi er nødt til å starte med å stenge for arbeidstagere fra EØS, og også tenke alternativt med organiserte aktiviteter som heimevern, sivilforsvar, hovedsaklig så folk har noe å gjøre, når de ikke får jobb. Men også fordi man da vil være klar til å kunne ta en jobb hvis man ønsker. Hvis man lever utenfor arbeidslivet over lenger tid, kan man miste selvtillit, og andre kan miste troen på deg.

Bra skrevet!

"Denne "kvinnen" bidrar til å forsterke et bilde av minoritetene, og spesielt somaliere, som en gruppe som misbruker velferdsgodene."

Vi trenger faktisk ingen til å forsterke dette inntrykket. Det er ikke noe inntrykk. Det er sannheten.

Huckleberry Finn

Huckleberry Finn

Min kompis Byråkraten forteller meg at somalierene ufortrødent fortsetter med sine proforma-separasjoner og "enslig forsørger" svindel. De "separerte" og nyslåtte fedre ringer uten skam til kontoret for å vedkjenne seg farskapet til sine nyfødte barn. Når den samvittighetsfulle

Byråkraten forsøker seg med; "Men dere er jo separert...?.." Blir hen møtt med en hånlig forklaring om at blomster-og-bier-prinsippet trumfer ordet separert på et stykke papir.

Jeg ønsker meg statistikk som viser hvor mange barn en separert kvinne i gjennomsnitt får med sin fraseparerte/fraskilte mann i løpet av de førte 10 år etter separasjonen. Sorter statistikken på opprinnelig etnisitet etter f.eks. Norsk, Svensk, Polsk, Tysk, Pakistansk, somalisk.

Huckleberry Finn: artig navn... hilsen Tom

Anne K.Hansen

Anne K.Hansen

Godt skrevet og på sin plass.

Dette er politikerskapt.Slik har det vært i flere tiår.På 1970/80 tallet ristet utlendinger på hodet og lo av naive politikere som ga dem store summer.Fortsatt pøser de ut med stønader.Pengedrysset er som en magnet. Jungelen går og de kommer i hopetall for å få av godene.

Ingen kommer helt opp til kalde nord pga klima,folket som bor her osv.Det er altfor mange som ikke har behov for å være her.

De som ikke vil la seg integrere bør fratas stønader og sendes ut.Så lenge pengedrysset fortsetter og det ikke stilles krav,kommer det flere som også vil ha.Det blir harde bud i fremtiden for våre barn og barnebarn.

Dagens politikere ødelgger fremtiden for egen befolkning, for det er de det går ut over til slutt.Men det er også galt for de som er her på ærlig vis og bidrar i samfunnet.

Når Listhaug vil stramme inn våkner dyret i de "snille" politikerne og de glefser etter henne.De lever i en eventyrverden og er demotiverende.

Det er ødeleggende for landets fremtid og befolkningen å være PK.Det er ødeleggende for landet og befolkningen å ikke stille krav til de som kommer.

Stå på Listhaug.Dette er atter ett eksempel på at vi trenger politikere som deg.Du ser virkeligheten,er realist og fremtidsrettet.Du er håpet for oss som ser hvor galt systemet er og gjør at vi ikke helt mister motet.

Slay the dreamer

Slay the dreamer

Ubrukelig informasjon. Hva skal jeg bruke den til? At det finnes noen som utnytter et system? Det er vel ikke noe nytt. Duster finner du overalt, uavhengig av livsyn, etnisitet, hudfarge og annet overfladisk fjas. Problemet med denne typer artikler er at de mistenkeliggjør en minoritet som er sårbare i utgangspunktet. Og det er så jævlig mange som ikke evner å resonnere, å ha en tankerekke, men tar hva enkeltpersoner sier eller gjør til inntekt for en hel folkegruppe. Og selvfølgelig kun det som passer inn i det forutinntatte negative bildet av disse menneskene som er litt anderledes enn naboen. Det er kun et tegn på lav intelligens. Alt man ikke forstår eller som er anderledes er man redd for. Er så møkk lei fryktstyrte sveklinger.

Hvem i alle dager har unnfanget denne pussige ideen om at somaliere skal bosette seg i Norge? De kalles "flyktninger" men det de angivelig flykter fra ønsker de "integrert" i det norske samfunn. Fjern "premien" de får ved fremkomst så opphører "flyktningetrafikken". Gloalismen som samfunnside er en tragedie for oss europeere.

Bra blogg og helt enig med hva "trist som faen" skrev. Det er ikke rart at skattene øker når vi

MÅ fø på tusenvis av snyltere. Somaliere er de som snylter mest her i landet , ref. bl.a såkalte alenemødre -som bor sammen med barnefaren.

Jeg har vært fastlege i noen 10 år, og har fulgt bl.a somaliske familier gjennom alle disse årene. Alle snakker om at islam er problemet. Jeg mener det langt fra er den virkelige grunnen til at integreringen fungerer dårlig. Den virkelige årsaken er IQ. Jeg tror de fleste som har kontakt med denne populasjonen har samme erfaring, men det er ikke mulig å gå ut og si dette offentlig. Somaliere har gjennomsnittlig en IQ <70. Hvordan skal man da klare seg i en avansert sivilisasjon? Det er ikke mulig. Barna har jo samme genetiske forutsetninger, og sammen med sosial arv, så produserer man tapere. Det finnes selvsagt noen få med høyere IQ, og disse klarer seg. De andre vil ikke bli velfungerende borgere uansett hvor mye penger man kaster inn i integreringstiltak.

Grunnen til at denne populasjonen er så rigide i sin gudstro, er nettopp deres kognitive funksjonsnivå.

disse personene som det skrives om burde bli kastet ut av landet

Det er mange som nevner politikerne. Ja hvor er de i denne sammenhengen? Fraværende? Vi valgte disse inn for at de skulle ivareta vårt land først og siden de andre. Når så en eneste begynner så smått å gjøre jobben som vi forventer så blir det oppstyr. Her spiser vi svinekjøtt, drikker av og til alkohol, og vi viser ansiktet til andre i respekt. Det er faktum og ferdig med det der. Om ikke det passer snylterne så hiv dem ut av landet på første transport. De fleste nordmenn føler sympati for folk i nød, men når vi hjelper slike som påstår at de lider nød og vi får hån og dritt tilbake da er det naturlig å bli forbannet. Islam er stort sett problemet. Møkk fra ende til annen. Krig, slaveri, drap og svindel. Der begynner elendigheten. Det er ikke en plikt å ha flere kjerringer og 20 unger, men en mulighet, men overbefolkningen er det største problemet. Og islam går foran der også. Så hvorfor skal vi bry oss med at disse idiotene dreper hverandre? Til færre det er av dem til mindre blir problemene for oss. Og våpenindustrien tjener gode penger på elendigheten. Vi kjemper mot global forurensning mens disse idiotene setter fyr på oljkilder for å lage røyk for å skjule seg. Da blir vårt bidrag bare en fjært i orkanen til sammenlikning. Det begynner å vise degenereringen av innavl og mangel på riktig mat etter generasjoner på sultegrensen i ørkenen, samt terroren fra islam. Noen få velter seg i rikdom og sløseri mens massene holdes nede i elendighet. Samme gamle leksa. Det eneste disse folkene forstår er å stjele fra andre virker det som. Steng grensene for ukontrollert invasjon og få kontroll på de som har stukket seg vekk og snylter på samfunnet. Det er den eneste løsningen. Samtidig kan våre representanter si fra i FN om at nå er det nok galskap. Arrester krigsforbryterne og massemorderne og still dem for retten. Sør Sudan er et godt sted å begynne. Det er vanskelig å forstå at flere land har fått stort sett blankofullmakt til å få opphold i Norge bare du kommer deg innenfor grensen. En direkte invitasjon til svindel.

Svine koteletter

Svine koteletter

Slay the dreamer, forstaar du hva statistikk betyr i denne sammenhengen? Det er tall som blir presentert her som viser baade deg og meg at denne gruppen er et kjempeproblem, og du klarer aa lire ut av deg at dette er ikke noe nytt!? Vel, det finnes heldigvis noen som proever aa gjoere en forskejll og vil at dette skal det bli slutt paa. Du drar jo frem fint rasisme kortet og mener mennesker maa jo bare faa lov til aa fortsette med dette fordi det er synd paa dem, dette er jo ikke noe de kan styre selv. Jeg blir regelrett kvalm av aa lese hva du og dine likesinnede forsvarer denne oedelegende praksisen blandt minoriteter. Norske skattebetalere har ikke ansvaret aa broedfoe stakkarslige somaliere, de har ansvar aa klare seg selv og de har alle forutsetninger for aa klare dette i dagens Norge. Og nei, vi drar ikke alle Somaliere inn i dette, men slik statistikken viser saa er dette ikke baerekraftig i lengden. Det sikre paa lav intelligens er slike som deg som kritiserer mennesker som er bekymret for denne utviklingen. Den er berretiget, og hvis du er saa intelligent slik du paastaar selv du er, saa vil du se det selv.

Skriv en ny kommentar