hits

Meningsløs streik

OSLO 20161011.Lokførere i NSB står streikevakt på Oslo S mandag. Det er streik blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund noe som i hovedsak medfører at mange lokaltog på Østlandet er innstilt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Det er streik blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund noe som i hovedsak medfører at mange lokaltog på Østlandet er innstilt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I disse dager streiker NSBs lokførere. Tilsynelatende streiker de for at sikkerheten på den norske jernbanen ikke skal bli dårligere. Videre påstås det at man ønsker en nasjonal utdanningstandard.

Lokomotivførerne i NSB har streiket i mer enn to uker. Deres krav kan ved første øyekast fremstå valide. Hvem kan krangle på at Norge skal ha en nasjonal utdanning for dem som skal kjøre tog på det nasjonale jernbanenettet.

Det er nettopp det Norsk Lokomotivmannsforbund har fremmet som hovedgrunnen for streiken. Man kan si at de har gått ganske hardt ut og påstått at kravet er å beholde utdanningsnivået til lokførere i Norge. Om ikke annet er dette misvisende, for dette utdanningsnivået fastsettes av Statens Jernbanetilsyn.

All utdanning av lokomotivførere, som gjennomføres ved Norsk Jernbaneskole eller andre godkjente utdanningsinstitusjoner i andre land, føres tilsyn med av Statens Jernbanetilsyn. Det føres også tilsyn med alle jernbanevirksomheter som kjører tog på den norske jernbanen, og infrastruktureier, Jernbaneverket.

I tillegg til dette gjennomføres det et eget utvelgelsesprogram for lokomotivførere i Norge. Alt dette tatt i betraktning, kan man ganske trygt påstå at ikke hvem som helst kan ta på seg en uniform og tøffe avgårde med nærmeste lokomotiv.

Fagforeningen vet at dersom de nevner ordet «sikkerhet» så hopper NSB, Jernbaneverket og Jernbanetilsynet, men i dette tilfellet har ingen latt seg lure. Til og med de mest sikkerhetsbevisste individene i disse etatene har ikke latt seg overtale av fagforeningenes noe tynne argumentasjon.

Det som ikke skal forsømmes i denne sammenheng er fagforeningenes motstand mot jernbanereformen. Store deler av fjoråret ble brukt til å sverte reformen. Politiske streiker ble gjennomført og flyveblader utdelt.  Ja til og med fingre og mindre flatterende beskrivelser ble servert til statsråder og statssekretærer. Dette ga liten effekt, så det kan se ut som fagforeningen nå må prøve med tyngre skyts, og i jernbaneverdenen er sikkerhet å anse som atomvåpen.

Les også: Lokførerstreiken trappes opp neste uke

Dermed kan det se ut som dommedagsklokken i fagforeningslokalene er innstilt til ett minutt før tolv, og verden ikke står til neste dag dersom arbeidsgiver ikke gir etter for disse meningsløse særkravene.

Det fagforeningen også vet er at jernbanereformen vil ha liten innvirkning på sikkerheten på den norske jernbanen. Systemet er alt for lite tilfeldig sammenskrudd for at dette skal være tilfelle. Men privatisering vil på lang sikt bidra til at tilbudet til kundene kan bli bedre, men det vil selvfølgelig påvirke NSBs hegemoni. Dette vil også påvirke fagforeningenes posisjon innen norsk jernbane.

Fremtiden for dagens lokomotivfører blir ikke lysere dersom man tar i betraktning all den nye teknologien som utrulles. Vi har jo allerede førerløse biler og busser, og det vil ikke ta lang tid før også togene blir førerløst. Dermed kan man spørre seg hva som er hensikten med å kreve ytterligere meningsløse kompetansekrav til et fullgodt system som om ikke alt for lenge blir erstattet av maskiner. 

Så nesten gang du står der og venter på toget som er innstilt på grunn av streiken kan du tenke at det skyldes at noen er misfornøyd fordi de mister makt og posisjon. For sikkerheten din som passasjer er godt ivaretatt av jernbanesystemet.

Én kommentar

Her var det mye tullprat....

Skriv en ny kommentar