hits

Konspirasjons-teorier og halalkjøtt

Krisene står i kø for Islamsk Råd Norge (IRN), en paraplyorganisasjonen for islamske trossamfunn med ca 82 000 medlemmer spredd over hele landet. Først ble organisasjonens generalsekretær Mahtab Afsar avskjediget etter en opprivende konflikt med styret, deretter ble styret presset til å gå av etter press fra Afsars støttespillere. Kulturdepartementet grep inn og frøs pengestøtten til et nytt styre er på plass.


 

For noen dager siden kom det frem at imam Zulqarnain Sakandar Madni er valgt inn i som leder for valgkomiteen for et nytt styre. Han er utdannet ved islamske universitetet i Medina i Saudi-Arabia, men har også gjort seg bemerket utenfor moskeen med konspirasjonsteorier om at USA og helst jødene selv sto bak angrepet på World Trade Center 11. September i 2001. 

I et foredrag som fant sted i 2008 i regi av Islam Net uttrykte han at 9/11 var en konspirasjon. Han begrunnet det med at det var 4000 jøder borte fra tvillingtårnene på denne dagen. Han mente mediene må ha visst om dette, og var en del av konspirasjonen for å gjøre livet surt for muslimene. 

For å fylle tomrommet etter den omstridte Afsar, var Kebba Secka konstituert som midlertidig leder for IRN. 

Han er heller ingen ukjent skikkelse i verken IRN eller i norsk offentlighet. Den utdannede barnevernskonsulenten var blant annet  medlem av Kjell Magne Bondeviks verdikommisjon på 1990-tallet, da også i kraft av sin stilling som leder av IRN. Det tok imidlertid brått slutt da det for skjult kamera i 2000 ble avslørt at han oppfordret til kjønnslemlestelse av småjenter. 

Uansett hvor overrasket IRN later til å være, må de ha vært klar over dette da de konstituerte ham. 


Som om ikke det var nok kan Klassekampen i dag avsløre at IRN har tjent millioner på omsetning av halalslaktet kjøtt. De skriver at IRN tjener en krone pr kilo solgte halalkjøtt, og har en inntekt på ca 2,4 millioner kroner i året på virksomheten.  IRN har laget et godkjenningssystem der de i egen regi sertifiserer "muslimske halalforretninger". Muslimskeide forretning uten godkjenning blir i tillegg ilagt et et straffegebyr på 10 prosent av omsetningen. 

Om ikke annet så minner virksomheten sterkt om mafialignende aktivitet i andre deler av verden.
 
Det er betenkelig når vi samtidig vet at IRN anses som en viktig samarbeidspartner for norske myndigheter. IRN mottar blant annet offentlige midler for å legge til rette for dialog mellom muslimer og ikke-muslimer og for å motarbeide radikalisering. 

Den siste tidens avsløringer bør være en vekker for ansvarlige myndigheter, IRNs rolle er fra før av omstridt blant norske muslimer. Det er mange som ikke identifiserer seg med organisasjonen, eller finner den relevant. Arbeidet med å få til en bedre integrering og hindre radikalisering, er grunnleggende viktig for et mangfoldig samfunn. IRN har igjen å bevise at de er en organisasjon som på en troverdig måte kan bidra til å fremme samarbeid og dialog mellom muslimer og befolkningen forøvrig. Med den siste tidens hendelser blir det enda vanskeligere.        

Det er en stor fordel at muslimske trossamfunn har en paraplyorganisasjon som kan representere alle og snakke med én stemme. Men foreløpig har muslimene en paraplyorganisasjon som setter alle muslimske trossamfunn i et dårlig lys. Derfor bør også myndigheter og andre dialogpartnere vurdere sitt forhold til IRN.  Medlemsorganisasjoner bør ikke finne seg i å bli representert av IRN under de gjeldende forholdene. De fortjener bedre representanter.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar