hits

De verdi-konservative

Agenda går inn for forbud mot niqab i offentlige institusjoner. Illustrasjonsfoto: Menahem Kahana/AFP

Tradisjonelt har venstresiden i norsk politikk vært opptatt av minoritetene som gruppe i debatten om innvandring og integrering. På bekostning av individet. Det nå etter hvert noen uker gamle notatet fra den sosialdemokratiske tenketanken Agenda om en bedre integreringspolitikk, bærer bud om at det er i ferd med å endre seg.   

De norske grunnverdiene er tuftet på menneskerettigheter, respekt for individet og likestilling. Det er ingen politisk uenighet rundt dette, men venstresiden har hatt en tendens til å omfavne ulikheter og «eksotiske innslag». En utilsiktet konsekvens har vært at gammeldagse patriarkalske og dogmatiske krefter i alt for stor grad har fått dominere i parallelle samfunn preget av skam og ære. Noe som har medført sterke begrensninger på individuelle friheter, og noen ganger med tragisk utfall.

Les også: Fugelli: Snillhet på ville veier

Agendas 10 bud for bedre integrering inneholder i og for seg ikke særlig revolusjonerende eller oppsiktsvekkende nytt, men det gir et viktig signal når sentrum-venstresiden tar til orde for forbud mot niqab i offentlige institusjoner, strengere krav og økt kontroll av religiøse trossamfunn. Retningslinjer for tiltak mot barnehijab i skoler er et steg i riktig retning.

Det er også interessant at Agenda vier så mye oppmerksomhet til verdier. Ordet «verdi» er brukt hele 62 ganger, og et kapittel har tittelen «Felles verdier for alle».

Jeg oppfatter det som en anerkjennelse av at det finnes noen verdier som er viktige i Norge, og som alle uansett bakgrunn må innordne seg etter. Det må også innebære at det finnes verdisyn som er uakseptable.

Sosial-kontroll og patriarkalske strukturer som fratar individet muligheten til utvikling og selvstendighet er eksempler på det.

Det kan se ut som den ellers så kollektivistiske venstresiden har begynt å se viktigheten av individets rettigheter i et samfunn. De som tidligere har vært opptatt av minoriteter som grupper, har nå begynt å snakke om sosial-kontroll og patriarkalske strukturer som fratar individet muligheten til utvikling og selvstendighet. 

Les også: Sexovergripere må straffes, ikke ofrene

Som medlem i Høyre oppleves det som et paradoks at det er den «relativistiske og naive» venstresiden som er i ferd med å meisle ut en mer realistisk innvandrings- og integreringspolitikk med fokus på enkeltindividet.

Til og med muslimske talspersoner har uttalt seg til fordel for en strengere kontroll av muslimske menigheter, for forbud mot hijab i barneskolen og å forby niqab i offentlige sammenhenger.

I Høyre kan man fortsatt sammenligne barnehijab med hettegenser uten at noen reagerer.

Dersom vi skal ha håp om et framtidig og sammensatt Norge der alle er inkludert og bidrar, må vi begynne å formulere noen ideer om hvordan vi skal få det til.

Agendas notat er godt nytt for oss som daglig jobber med innvandring og integrering, en av de viktigste utfordringene i vår tid. Det kunne vært god Høyre-politikk. Det er på tide at det blir det.

Én kommentar

veldig fin tekst

Skriv en ny kommentar