Krigen mot islam!

Funnene i NOVA rapport 4/16 om "Holdninger til ekstremisme, resultat fra Ung i Oslo 2015", av Viggo Vestel og Anders Bakken, har vakt berettiget oppsikt. Som det går fram av Aftenpostens oppslag den 15. Juni, viser rapporten at 58 prosent av ungdom mellom 16-19 år tror Vesten er i en krig med islam. Enda mer urovekkende er det at 25 prosent av ungdommene i Skedsmo sier at de støtter de som reiser til Syria for å føre væpnet kamp.


IS, eller Daesh, har lenge hatt som bevisst strategi  å tegne et verdensbilde der den store konflikten står mellom Vesten og islam, og der Vesten utøver vold mot muslimene. Daesh' propaganda er effektiv i å rekruttere troende til til kampen mot de onde kreftene i Vesten.

Daesh har hatt god drahjelp i slepphendte vestlige kommentatorer, politikere og journalister som ukritisk har vært med på beskrive krigene mot Saddam, Taliban, Gaddafi og nå ISIL som en krig mot muslimer. 

Da er det kanskje ikke så rart at mange unge, slik som undersøkelsen viser, tror at Vesten er i krig med muslimer og islamsk kultur. Forestillingen blir forsterket av konspirasjonsteoriene som verserer blant muslimer og muslimsk ungdom, også i Norge. Senest under en debatt i slutten av mai 2016 uttalte en muslimsk talsperson "det er en global gruppe som jobber for å sverte muslimer og islam".

På lukkede grupper på blant annet Facebook spres lignende konspirasjonsteorier daglig. Etter hendelsen i Orlando gikk talspersoner fra de muslimske miljøene ut og argumenterte for at angrepne hadde lite med islam å gjøre, men terroristen hadde gjennomført handlingen fordi han var homofil.

I andre tråder er enkelte mest opptatt av å undergrave terrorangrepene 11.september 2001, ved å påpeke at bygningene kollapset for raskt. Det finnes også dem som sliter med å innrømme at det finnes en muslimsk terrortrussel mot vesten.

NOVA-rapporten viser tydelig at religion og innvandrerbakgrunn påvirker svarene ungdommene gir. Det er bekymringsfullt og bør tas på alvor. Dersom det er disse ungdommenes religionstilhørighet som påvirker deres uttalelser så må vi finne ut hva det er ved religionen, eller ved dem som forkynner den, som medfører at de har et slikt syn på verden.  

For å nyansere dette bildet er det greit å se på en rapport som ble lansert av LIM Nettverket (Likestilling, integrering og mangfold). Rapporten ved navnet "Unge norske muslimer - refleksjoner om identitet, religion og ytringsfrihet" (kan lastes ned her)ble lansert i mars 2016, og er basert på samtaler med ti unge norske muslimer.

Intervjupersonene ble blant annet spurt om hva islam betyr for dem og hvordan de forholder seg til det å være norsk. Gjennom disse samtalene kommer det frem andre faktorer som påvirker unge muslimer i Norge. Et av temaene som ble diskutert med intervjupersonene var deres identitet som norsk. Mange mente dette var krevende for dem på grunn av det offentlige ordskifte, men gjennom intervjuet fikk man et mer nyansert bilde av temaet og problemstillingene.

Funnene i NOVAS rapport er urovekkende, men kvalitative tillegg til en slik rapport kunne ha gitt et mer nyansert inntrykk og en bedre pekepinn på hvilke utfordringer vi trenger å ta tak i først.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits