hits

Kan islam reformeres?  

Dette viktige spørsmålet ble debatterte 19. mai på litteraturhuset. Det var Secular forum som arrangerte debatten og hadde invitert fem debattanter. Det var god spredning i religiøst ståsted hos debattantene. Panelet besto av erfarne samfunnsdebattanter som Shakeel Rahman, Bushra Ishaq, Linda Noor, Basim Ghozlan og mindre erfarne debattanter som undertegnede.

Hvorvidt Islam kan og bør reformeres er et sentralt spørsmål for både muslimer og ikke-muslimer, og det er liten tvil om at de som satt i panelet var mer eller mindre enig om at islam kan reformeres. Dog var det stor forskjeller i hvordan man skal reformere islam og hva som kan forandres.

For de konservative er islams hellige skrifter uforanderlig og bør kun tolkes av de lærde, og profeten er det perfekte eksemplet. Det er her utfordringene oppstår.

blind tro?
Foto: Petr Josek / Reuters / NTB scanpix 

Det bør ikke være noen tvil om at koranen og hadithene inneholder vers og avsnitt som oppfordrer til vold og antisemittisme. Det bør heller ikke være noen tvil om at profeten var langt fra «perfekt», slik som andre mennesker. 

For mange, om ikke alle, konservative muslimer er de overnevnte utsagnene uakseptable og smertefulle. De mener at profeten var et perfekt menneske og at islam er langt på vei fredens religion. Men i dialog med de konservative muslimene kommer det frem noe interessant. Veldig ofte er deres standpunkt et resultat av til dels selektive tolkning av islams hellige tekster og tolkninger av disse.

Det er muligens uproblematisk at man har disse synspunktene, men bør man ikke innse og innrømme at det finnes negative sider ved religionen islam? Bør man ikke erkjenne at Muhammed og hans følgesvenner begikk brutaliteter og oppfordret til vold?  

Det er nok av vers og avsnitt i koranen som oppfordrer til vold. Men de konservative som satt i panelet var ganske så klare på at dette ikke er sant, og at noe av dette er et resultat av en global konspirasjon for å sverte islam og muslimer.

Slike konspirasjonsteorier er svært skadelige og medfører at diskusjonen om islam og muslimer ender opp med en diskusjon om skyldfordeling for muslimers elendighet. 

Ved å ha et nyansert forhold til religion viser man evne til å tenke kritisk, og gjennom egne personlige tolkninger komme frem til hva man kan akseptere og hva man skal forkaste. Ved å gjøre dette vil det også være lettere for muslimene å tilpasse seg det samfunnet de bor i.

Det er nettopp dette jeg var opptatt av i gårsdagens debatt på litteraturhuset. Konservative muslimer referer altfor ofte til en eller annen lærd for å få en godkjenning eller aksept. Dette medfører at moskeer, med tvilsomme hensikter, får alt for stor makt over massene. Vi har sett flere eksempler på dette her i Norge, og en rapport fra Storbritannia viser at det er imamene som stor bak radikaliseringen som finner sted i de britiske fengslene.

Som sagt er ikke en personlig tolkning av islams hellige skrifter synonymt med at man blir ateist eller hater islam, men det er synonymt med å få innsikt i både de negative og de positive sidene ved ens religion.  Slik at overraskelsen blir noe mindre når islam kritiseres.      

Den største reformen islam trenger er at muslimer tar makta fra imamer, mullaer og muftier, og begynner å tolke islam til sitt eget bruk og innrømmer de negative sidene ved islam.
 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar