hits

Vi har tillatt fanatisme

Nok en gang er Europa utsatt for terror. Denne gangen er det offentligtransport som er målet. Det hersker ingen tvil om at terroristene ønsker å ramme flest mulig, ei heller at hensikten er å spre frykt blant europeiske borgere.  

Det er liten tvil om at det er islamske religiøse fanatikere som står bak disse handlingene. Det vil dermed være lite klokt å ignorere dette, men det vil også være lite hensiktsmessig å generalisere.  Alle muslimer er ikke terrorister, men det er klart at fanatiske muslimer finner mye motivasjon til å utøve vold i sin tolking av islam.

Så langt har europeiske stater og Europas innbyggere håndtert denne hatefulle og dødelige volden på en sivilisert måte. De religiøse fanatikerne har ikke klart å fremprovosere represalier, og vår frihet har heller ikke blitt innskrenket som et resultat av volden. Vi har med andre ord latt våre demokratiske verdier gå foran hat og vold.  Det er nettopp våre demokratiske verdier som truer terroristenes verdenssyn og deres maktposisjon, dermed er det nettopp disse prinsippene fanatiske terroristene vil til livs. Gjennom å drepe uskyldige mennesker og skape kaos vil de at vi skal kreve mer sikkerhet på bekostning av grunnleggende friheter.

Samtidig som vi kjemper for å opprettholde de demokratiske verdiene må vi ikke bagatellisere og bortforklare utfordringene. Det er på tide å innse at en naiv og til dels mangelfull integreringspolitikk er noe av årsakene til den terror vi bevitner i hjertet av Europa. Gjennom å likestille alle verdier har vi tillatt det meste, og dermed gitt gode betingelser for utvikling av parallellsamfunn. I disse parallellsamfunnene har fanatisme fått gode vekstvilkår, godt ledet av enkeltindivider som representerer makt og myndighet.

For å løse denne floken av terror og fanatisme må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig. På den ene siden må vi opprettholde de demokratiske verdier slik som frihet og likestilling. Samtidig må vi også erkjenne at for å opprettholde disse verdiene må vi identifiser og bekjempe individer og grupper som vil rasere disse verdiene. Et av de første stegene på denne veien er godt integreringsarbeid hvor vi er krystallklare på våre verdier og hvor vi utfordrer de verdiene som bryter med disse. Vi kan ikke la enkelte benytte den friheten de får i store deler av Europa til å forsøke å drepe friheten. Frihet kommer med ansvar, og ansvaret handler også om å si at enkelte holdninger og verdier ikke er aksepterte. Vi må tørre å si hva som gjelder uten å måtte unnskylde oss fordi enkelte opplever at våre verdier krenker deres udemokratiske religionspraksis.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar