hits

Hvorfor forbud

Forrige lørdag fremmet jeg et forslag om hijab-forbud i skolen på Telemark Høyres årsmøte.

I debatten rundt forslaget om hijabforbud i skolen råder det en viss sammenblanding av begreper. Forslaget rammer ikke retten til fritt å utøve sin religion eller andre grunnleggende friheter, slik enkelte later til å mene. Det handler om å ivareta barns like rettigheter. Et forbud vil begrense foreldres rett til å ikle sine barn hijab. Spørsmålet er om det er hensynet til barna eller foreldrene som skal veie tyngst. Skal vi godta at jenter opp til 12 år - noen så unge som som ned til fem års alder - kan bli presset, og i noen tilfeller tvunget, til å ikle seg et plagg som kan virke begrensende både sosialt og i utfoldelse og lek?

Det finnes ingen teologisk begrunnelse eller tradisjon i islam for barnehijab. I koranen er kravet om tildekking begrenset kvinner i kjønnsmoden alder. Jenter som er ennå ikke har nådd kjønnsmodenalder - og kvinner som har passert overgangsalderen - er ikke omfattet av dette kravet. Det sies eksplisitt at kvinner skal senke sine blikk for ikke å friste menn. Selve kravet om tildekning er begrunnet i sømmelighet, og for å begrense hvem som kan se kvinnens skjønnhet. Det viktig å merke seg at det arabiske ordet som brukes i koranen er kvinner, ikke jenter.

Meymaneh, AFGHANISTAN AFGHANISTAN 20081009:
Utenriksminister Støre besøkte torsdag jenteskolen Setara i Maimana i Nord Afghanistan der han selv tok initiativ til å hilse på noen av jentene. Selv om skolen er et fristed for afghanske jenter møtes de fortsatt av undertrykkelse straks de går ut skoleporten. Her jenter i tradisjonelle klesdrakter, med sjal / hijab.
Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Enkelte muslimske ledere i Norge har argumentert for at hijab er en beskyttelse mot seksuelle overgrep, i et slikt argument ligger det en erkjennelse av hijab som et plagg som bidrar til å seksualisere småbarn. Faktum er også at det meste som finnes av informasjon om hijab i hellige og tilstøtende skrifter, er at det på en eller annen måte referer til seksualitet, lyster og kontroll av lyster.   

Hijabens religiøse betydning er begrenset, men plagget har en klar funksjon som et verktøy for sosial kontroll, noe som er et alvorlig problem i enkelte muslimske miljøer. Der andre snakker om glasstak og ?vegger, handler det her om regelrette jernbur. I disse miljøene er det fortsatt slik at jenter og kvinner har en lavere rang enn mennene i sin slekt. Manglende sømmelighet og beskjedenhet hos kvinnene kan vekke uønskede følelser hos menn, og dermed skade både mannens og slektens ære. Dermed blir det uhyre viktig å kontrollere jentenes frihet. Prisen for å bryte ut kan være total utestengelse fra familie og venner. Enkelte har betalt med sitt eget liv, noen har vært nødt til å skifte identitet og leve på hemmelig adresse. Dette er en del av virkeligheten i dagens Norge.


Jenter i muslimske miljøer blir utsatt for sjikane og mobbing fordi de ikke kler seg korrekt. Muslimske kvinner oppvokst i Norge kan fortelle at de i voksen alder ikke er komfortable med å omgås menn på en naturlig måte på grunn av den sosiale kontrollen de opplevde i barndommen. Det er også en grunnleggende redsel i enkelte miljøer for «vestlig» adferd, som man assosierer med seksuell løssluppenhet, alkohol og umoral. Paradokset er at gutter kan ta seg friheter som er strengt forbudt for jenter.   

Barnehijab handler med andre ord ikke om religionsfrihet, men om en sosial kontroll som rammer jenter - og som kan gi langvarige konsekvenser. Barnehijab handler om identitetskontroll og kjønnssegregering.

Jeg er ingen tilhenger av forbud, påbud og tvang, men i noen situasjoner kan reguleringer være nødvendige. Vi må av og til ta tøffe valg. Et forbud mot hijab i barneskolen  vil være et viktig virkemiddel for å sikre at alle muslimske jenter også skal få oppfylt sin rett til å ta egne valg, og kunne bli selvstendig og likeverdige individer i et likestilt samfunn.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar