hits

Vårt bidrag til menneske-smugling

I 2015 ankom ca. 5300 enslige mindreårige asylsøkere Norge. Disse kom til Norge etter å ha reist gjennom flere Europeiske land.  De fleste av de nyankomne er fra Afghanistan og har reiste via Iran og Tyrkia. På veien har de brukte menneskesmuglere som tar seg godt betalt for å «hjelpe» dem med å nå målet om et bedre liv. Flere hjelpeorganisasjoner rapporterer stadig om at mange av disse barna utsettes for grove overgrep og vold på veien mot nord.   

Daglig forteller disse mindreårige asylsøkerne om overgrepene de har blitt utsatt for. På grunn av sine opplevelser blir mange av disse barna innlagt på barn og ungdomspsykiatriske avdelinger rund omkring i Norge.  De har betalt en høy pris for å komme hit, men gevinsten som venter dem skal være enda høyere, derfor spiller det liten rolle hva de må igjennom for å nå målet.

Det er nettopp disse drømmene smuglerne bruker for å lokke til seg de desperate kundene. Desperasjonen er skapt av familiemedlemmer og slektninger som har sendt barna på turen til Europa. Enten for å sikre familiens fremtid eller i håp om å gi barnet et bedre liv. Det er stort sett gutter som sendes til det forjettede landet, da det er størst sannsynlighet for at disse vil klarer reisen og realiserer drømmen. Det rapporteres om at over 1000 mindreårige asylsøkere har forsvunnet i Sverige. I Italia er tallet 5 ganger så høyt. Europol understreker at kriminelle grupper i Europa har barn som mål. Det foreligger også bevis for at disse barna utsettes for seksuelle overgrep, og / eller blir del av et kriminelt nettverk. Den britiske NGOen Save the Children har avdekket flere forhold hvor enslige mindreårige asylsøkere har blitt utsatt for seksuellovergrep, vold og utpressing. Det vi ikke har oversikt over er hvor mange som påbegynner reisen, men aldri fullfører den. 

Selv med kjennskap til denne grove utnyttelsen av barn mener seriøse og etablerte norske partier at vi skal legge forholdene til rette for å ta imot flere mindreårige asylsøkere. Er det ikke på tide å åpne øynene for at asylpolitikken vår har skapt et klima hvor menneskesmuglere tjener seg rike, og de enslige mindreårige asylsøkerne er de som betaler prisen? Det er vår asylpraksis som gir foreldre og slektninger et håp, noe som fører til at de er villige til å ofre de beste barna for å nå drømmen. Faktum er at Norge og andre Europeiske land legger forholdene til rette for denne menneskesmuglingen, og enkelte av våre politikere nekter å innse dette. De samme politikerne skal ha det til at den nåværende praksisen er god, og dette er den beste løsningen vi kan få til for disse barna. Men er det virkelig til det beste å opprettholde en praksis som medfører at foreldre ofrer sine barn, og barna ankommer målet fulle av traumer?  

For å være klinkene klar: dette er ikke snilt og vi er ikke gode.  Regjeringens forslag om å begrense mindreårige asylsøkeres mulighet til automatisk permanent opphold kan fremstå som hjerterått og brutalt, men det er nok den beste løsningen. Ved å gjøre det mindre attraktivt å ta fatt på den farefulle reisen, bidrar vi til å redusere menneskesmuglernes profitt og færre barn blir trolig ofret i søken på det gode liv. Det finnes få eller ingen «gode» løsninger på den situasjonen vi nå bevitner, men det finnes alternativer som i alle falll reduserer vår delaktighet i at barn brukes i et kynisk spill, og utsette for overgrep

Regjeringen har blant annet foreslått å bygge institusjoner i Afghanistan for å kunne hjelpe barn og ungdom lokalt. Slike tiltak vil være bærekraftige. Vi trygger barna der de er og bidrar til nasjonsbygging, noe disse landene sårt trenger. Dagens politikk ofrer ikke bare barn og unge, den resulterer også i at de fattigste og mest trengende landene tappes for menneskelig kapital.  

Jeg er innforstått med at vi i utgangspunktet ikke har ansvaret for andre lands borgere, men all den tid de dukker opp ved våre grenser og vår politikk er en av hovedårsakene til dette må vi prøve å begrense dette gjennom tiltak i nærområder eller opphavslandet. Med de tiltakene som nå vurderes hjelper vi ikke kun nasjoner som Afghanistan ved å gi deres barn og unge utdanning. Vi sikrer også vår egen fremtid.

32 kommentarer

Godt sagt!

Her henger du bjellen på katten!

Godt skrevet.Men tror ikke venstresiden vil like det

Torunn Økland

Torunn Økland

Jeg tror ikke politikere ennå har forstått, og i særdeleshet Venstre, at landet er inne i en unntakstilstand. I slike situasjoner må man ha særregler og særlover som kan håndtere en unntakstilstand. I normaltider kan man være litt rundere i kantene. Venstre bøyer seg for internasjonale overherrer, og ser ikke ut til å bry seg det minste om det som skjer med landet.EU er ikke istand til å beslutte hverken overnasjonal kvotepolitikk, ­overnasjonal grensekontroll eller overnasjonal asylbehandling. Dette krever at hvert enkelt land tar ansvar for egne grenser, egen kvotepolitikk og egen asylbehandling. Sagt veldig enkelt.

Et fornuftig innslag. Bare synd den "politisk korrekte" delen av venstresiden aldri er villige til å se seg selv i speilet, og innse hva dem er med på og opprettholde.

Visst mulighetene er der for å hjelpe mange flere for samme pris i nærområdene, så er det rett og slett ideologisk og kynisk idioti å prioritere en liten handfull i verdens dyreste land i stedenfor...

Du har noen av de beste og mest saklige artiklene jeg har lest på dette området.

Nils Haugland

Nils Haugland

God artikkel. Dette er dessverre en del av den brutale virkeligheten.

Asylpolitikken krever en kjølig tilnærming og en overordnet strategi med langtidsperspektiv for å lykkes. Innvandringsministeren har evnen til å tenke langsiktig og overordnet, men motarbeides av småpartiene som ofte lar følelser gå foran fornuft. Som i eksempelet med unge asylsøkere som ved å få opphold her utarmer landet de kom fra. Samtidig med at våre ressurser presses forbi bæreevnen.

Som vanlig leverer du gode artikler stå på !

Dette bør løftes til forsiden av både Nettavisen og andre riksaviser!

Enda et meget godt innlegg fra deg, virkelig en fornuftig og klartenkt type du!

kims: jeg er flink til å late som, men takk likevel. ??

Ver snill å send dette innlegget til VG/Dagbladet/Aftenposten

Jarle: takk for støtten, men de er nok ikke så interessert.

Det er veldig trist å igjen se denne ensidige og unyanserte fremstillingen av asylsøkere som "lykkejegere"..OG å dra alle over en kam: "Desperasjonen er skapt av familiemedlemmer og slektninger som har sendt barna på turen til Europa."

?

Vi snakker om barn på flukt. Kan det være noe annet enn penger de tenker på? Et håp om å få en rettferdig behandling av asylsøknaden, en håp om en trygg fremtid? Afghanistan har en pågående militær konflikt med krigs/terrorhandlinger. Syria er et land i en blodig borgerkrig. Å påstå at "vår politikk er en av hovedårsakene til at de dukker opp ved våre grenser" er å ta ting ut av kontekst, og nekte å se på bakenforliggende årsaker til at mennesker faktisk flykter.

Og ja, noen av "dem" ødelegger kanskje, akkurat som noen av "oss" ødelegger. Det viser seg jo at folk flest er ganske opptatt av egen vinning. Hva med oss når vi reiser til Spania med pensjonen vår fordi det er sol og billig gin tonic. Hva med vår ekstreme velstand hvor en stor del kommer fra grov utnyttelse av ressurser i fattige land, og så retter vi pekefingeren mot andres ønske om et bedre og tryggere liv? Igjen, her må man være forsiktig med å dra alle over en kam. Har alle barna som kommer familie i hjemlandet, slik det i stor grad fremstilles her? Det er mange skjebner bak tallene. Man burde kunne påstå at mennesker som flykter fra områder i krig og konflikt har bedre grunner til å flytte på seg enn det vi har. Hva ville du ha gjort i deres situasjon?

Dessverre finnes det alltid noen som vil utnytte andre menneskers sårbarhet og desperasjon, eksempelvis menneskesmuglere og kriminelle nettverk. Det må selvfølgelig settes enda kraftigere fokus på, og det må settes inn mye sterkere ressurser for å motarbeide dette, både nasjonalt og internasjonalt.

Men å si at det er det som er årsaken til at folk flykter, er å nekte å se det store bildet. Å tro at trusler om strammere asylpolitikk og stenging av grenser vil minske menneskers behov for for beskyttelse, frihet, trygghet - og håp om et bedre liv, er å ikke ville se årsakene til hvorfor folk flykter i utgangspunktet.

Vi burde også føle at vi har et spesielt ansvar ovenfor en så sårbar gruppe som enslige mindreårige asylsøkere.

Dette er bort i mot det dumeste jeg noen gang har lest. Her blir barn misbrukt sexuelt på veien hit så da er løsningen tydeligvis å sende de i retur samme veien, så de blir misbrukt en gang til.

Mennesker flykter fra krig, død og lemlestels. Men i følge dere er det bedre at de blir der å dør, enn at de tar sjansen på å reise gjennom europa for om mulig å få seg et bedre liv.

Hvor dum går det egentlig an å bli?

Svein: takk for en kjempe konstruktiv og faktabasert kommentar. Slike kommentarer setter jeg stor pris på.

utrolig godt beskrivelse av hva som skjer rundt oss, det er IKKE greit og bidra til å opprettholde denne skitne virksomheten, den må stoppes og det gjøres IKKE med naivitet men med et kritisk blikk og bekjempelse av urett der folk lider.

Taran: Hvorfor gjøre reisen så lang som mulig, og mest mulig farefull hvis trygghet var det eneste man var ute etter? Mahmoud treffer jo spikeren på hodet med ett saklig og godt begrunnet innlegg her. Du misforstår vel med vilje her? Selvfølgelig er det politikken Norge fører som gjør at barn reiser gjennom mange mange trygge land, bare for å ta den lengste reisen til Norge! Her må man jo ta alle under en kam!? Samtlige som velger Norge som ligger lengst unna, gjør jo dette pga politikken som blir ført? Ellers kunne man jo bare reist en brøkdel av reisen og fått trygghet i Østerrike, Sveits, Frankrike ++? Slik du framstiller det, skulle man tro nabolandene til Norge var Syria og Afghanistan. Hadde dette vært tilfelle, skulle jeg vært enig med deg. Slik er det som kjent ikke. Samtlige som reiser så langt og påstår dette er kun for trygghet lyver. Den lengste og farligste reisen velger man kun fordi den feteste belønningen er den man får til slutt. Og det er nettopp politikken som Norge fører på dette området som Mahmoud så korrekt påpeker er årsaken til at så mange velger den verste, farligste og lengste reisen for seg og sine. Dette må vel alle se, med mindre man misforstår med vilje?

Taran. Du sier vi ikke må dra alle over en kam. Hva gjør du selv?

Sitat: "Hva med oss når vi reiser til Spania med pensjonen vår fordi det er sol og billig gin tonic."

For alle som reiser til Spania lever drikker med begge hender?

Nordmenn i Spania har med penger. Deres penger er med på å holde hundretusenvis av spanjoler i arbeid. Det være seg restaurantdrift, håndverkere, advokater, butikkeiere osv osv osv.

Den ene gruppen bidrar til økonomisk vekst og sysselsetting den andre... Vent litt. NAV, advokater, asylmottak tjener rått på dette, men de tjener rått med våre skattepenger. Ingen produserer noe som helst.

Jeg tror heller ikke noen kommer til Norge fordi helsa blir bedre i Norge, tvert i mot.

Mahmoud Farahman. En utrolig flott artikkel. Så lenge vi slipper inn én eneste asylsøker, så vil mange, mange dø i håpet om å få være den heldige.

Jeg ser ikke at dette er human politikk som venstresiden ynder å kalle det.

Jeg synes disse mindreårige asylsøkere bør returneres før de er atten år fordi de kan miste sitt språk og kultur. Og de kan knytte sterke bånd med sine fosterforeldre. Dermed vil det bli vanskelig for dem, både emosjonelt og kulturelt, å bli integrerte igjen i deres hjemland. Jeg ser da ikke hensikten med å "ruinere" landet, og ødelegge håpet til disse barna ved å la dem være her til de er atten år. Dessuten det er farlig signaler å sende til de andre fattige familier i landsbyer fordi alle vil da sender sine guttebarn til Norge. Jeg lest nettopp at Egypt har begynt å gjøre det samme, siden de høre hvordan de afghanske barn får det her.

Dette er et resonnement man ikke kan komme frem til med å "tenke" med hjertet som dessverre altfor mange gjør. Du har mange gode artikler og denne vil jeg linke til :)

I motsetning til politikerne som synes å være mest opptatt av å angripe hverandre, makter du å presentere fakta på en logisk og systematisk måte. - Synes absolutt du skulle forsøke å få innlegget inn i Aftenposten, VG og/eller Dagbladet. Tragisk med alle barna som forsvinner og som blir misbrukt seksuelt og blir offer for organisert kriminalitet. Både politikerne og de store mediebedriftene burde ha mye mer fokus på hvordan denne grusomme geskjeften kan opphøre.

Finn Ulrik Kvalheim

Finn Ulrik Kvalheim

Godt skrevet. Du får frem at det å være "snill" også har sine konsekvenser. Man må ha riktig forståelse av disse, om man ikke vil gjøre vondt verre. Forstår politikerne i Norge disse konsekvensene? Om konsekvensene er som du beskriver dem, så er de nok ikke ønsket, men likevel reelle. Tar de "snille" politikerne ansvar for at det kan være slik? Tenker de på betydningen av retorikken som benyttes når politikken vår presenteres for utlandet gjennom vår nasjonale presse? Jeg tror ikke det.

Veldig bra skrevet. Jeg er helt enig med deg. Tom

Tom: godkjenner kun fordi du er Arsnal fan. ??

Sanne ord fra deg, igjen.

Du har rett, det finnes ingen god løsning, og det eneste man kan gjøre er å sette lyset på problemet slik at en anstendig og opplyst debatt kan finne sted.

Du er på den rette veien ;-) Får nesten lyst å lære meg å skrive godt norsk.

Charles Støeng: Jeg nå ikke om den norske min er så fantastisk bra, så det er bare å sette igang med skriginga. :)

Steinar Høyvik

Steinar Høyvik

Det er vel akkurat disse sakene Listhaug & co blir kritisert for. Hun bruker uttrykk som gullstol og godhetstyranni istedenfor "babytalk" som anarkister som Trine Skei Grandiosa generasjonen kunne forstått språkbildet av....Å prøve å sosialisere bort alle ubehagelige tanker blir forhåpentligvis de ideologiske vippepartiene sin stødige kurs mot sperregrensen.

Det som er synd, er at de som burde lese dette, ikke leser det. De vil heller ha hodet i sanden, og scroller bare forbi kommentarer som kan lage riper i selvgodheten deres, eller få dem på tanker om at de kanskje ikke er selve godhetsapostlene. Jeg har en haug av dem på min venneliste. Det er aldri - ALDRI - et liker eller en kommentar på poster jeg deler som handler om noe annet enn å få flest mulig hit til Norge; det eneste landet det går an å leve i.

Godt skrevet!! Mafiavirksomheten og den farefulle ferden til Europa er også gjort rede for i dokumentaren "Norge til salgs" på TV2. Mange mennesker som ikke trenger beskyttelse reiser til Europa i håp om et bedre liv, noe som medfører at menneskesmuglere tjener seg rike og at asylsystemene i de respektive landene bryter sammen. En problemstilling som også i større grad burde komme frem i dagens debatt er hvorvidt disse enslige, mindreårige asylsøkerne virkelig er mindreårige! Min erfaring fra helsevesenet til nå er at svært mange av dem i realiteten er voksne menn! Det snakkes ikke høyt om det, men barneavdelingene våre flommer over av "barn" med grov stemme, skjeggvekst og vekt i 70-80-klassen. Her burde man virkelig gjort et opprydningsarbeid!

Lurer på hvorfor du ikke har svart på kommentaren til Taran? Kanskje du ikke svarer på min heller.. Men det får vi vel se..

Syns det blir feil, at du skal beskylde menneskene på flukt, som har kjempet for sine liv, sine barns liv, i håp for å finne et trygt sted, i håp om å finne et sted der barna deres skal kunne gå på skole, og ha et bedre fremtid. Lurer på hva du hadde gjort hvis du var i deres situasjon! Har du noen gang tenkt på det?

Men neida, der sitter du med en fin jobb, som du forhåpentligvis mister snart, i din gode varme stol, med en god kopp kaffe, og beskylder folk uten å vite noen ting om deres liv og hva de har gått gjennom.

Syns du burde ta deg en tur til asylmottakene og høre historiene til disse modige menneskene, før du slenger deg på sofaen og anklager de for ting.

Shame on you!

Skriv en ny kommentar