hits

Ekteskap til besvær

Jeg er langt på vei enig med kulturekspertene i at vi må forstå for å kunne bekjempe, det er en god grunnregel. For meg er det stor forskjell på å forstå og akseptere, men dessverre oppfatter jeg at forståelse i dette tilfelle medfører en kulturrelativistisk tilnærming som er meget uheldig for utviklingene av våre samfunnsverdier.

Det kan være greit å se hva som står i lovteksten i de landene de nyankomne kommer fra, før man hopper på kulturrelativismens tog og tøffer avgårde inn i den kulturelle ødemarken.  Den Syriske «ekteskapsloven» setter lavalderen for å inngå ekteskap for jente til 16 år, men «religiøse ledere» kan gjøre unntak for jenter helt ned i 13 årsalderen. Jordanske lover forbyr ekteskap for personer under 18, men en kan under visse omstendigheter søke om unntak fra loven. Dette må godkjennes av to dommere. Tyrkia har en lavalder på 17 år for å kunne inngå ekteskap.   Den Afghanske loven forbyr barneekteskap. Den laveste alderen ei jente kan gifte seg er 15, men kun med tillatelse av foreldrene, altså far.  Det vil si at også loven i disse landene forbyr barnekteskap.  Loven gir rom for at en eller annen tilfeldig lokal imam kan gi sin velsignelse. Spørsmålet vi må stille oss er hvorvidt Norge skal akseptere disse «velsignelsene» eller ei., da en slik velsignelse er lett å kjøpe. 

Flere internasjonale rapporter sier at hoveddrivkraften bak barneekteskap er fattigdom. Medgift blir nevnt som en motivasjonsfaktor for å gifte bort jentebarn. Det sies også at barnebruder utsettes for betydelig vold og seksuelle overgrep. Når slike forhold er godt dokumentert forstår jeg ikke at enkelte eksperter argumenterer for at vi på mange måter skal akseptere en slik praksis. Vi skal ikke stoppe med å akseptere men vi skal i tillegg la det passere hvis barnebruden har det bra.  Argumentet for å trå varsom i slike saker er at kulturelt sett er det far som har rett på barna ved en skilsmisse. Men er det ikke norsk lov som skal gjelde ved en eventuell barnefordelingssak i Norge?  Skal vi virkelig lukke øyne for at barn blir utsatt for overgrep?

For det er overgrep vi snakker om.  Barn vet ikke annet enn det de er vandt med, men det er ikke dermed sagt at det er riktig. Mange norske barn som utsettes for overgrep og omsorgssvikt tror at det som skjer er normalt og greit, men vi vet bedre. Skal vi virkelig sette en annen standard for disse barna enn for de som er født i Norge?  Her vil jeg heller si at det er kulturekspertene som bør trå varsomt når de kommer med råd og veiledning. 

Paradokset i det hele er at vi her i Norge er særlig opptatt av kvinners og barns rettigheter, samtidig som vi kaster disse verdiene på båten så fort det dukker opp noe nytt og eksotisk. Da er plutselig ikke våre verdier og lover så viktige lengre. Da må vi forstå og akseptere at folk er annerledes, selv om dette strider med både Norsk straffelov og internasjonale konvensjoner. 

Som jeg sa innledningsvis er det et godt utgangpunkt å forstå, men da må man ha som mål og bruke denne forståelsen til å hjelpe slik at disse nye menneskene kan få et best mulig liv. Livet som barnebrud og overgriper er ikke det beste utgangspunktet for god integrering. Vi må ha en standard for hva som kan aksepteres, ellers blir både verdier og norske lover verdiløse.  

35 kommentarer

Vi trenger flere stemmer som deg, Mina B og Mohammed Rah i debatten - og mindre Hylland Eriksen, Fugelli og Qureshi... :-)

Pakistan prøvde nylig å heve aldersgrensen til 18 år men Mullahene protesterte og kalte det blasfemi siden profeten hadde hatt seg med sin barne brud da hun var 9 år. Så da endte det som dere kan tenke dere. Å nekte noen å ha sex med et barn på 9 år er blasfemi i dagens Pakistan. "Welcome to Pakistan 2016. A country committing Islamicide"

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/02/01/islamicide-how-the-mullah-mafia-is-destroying-pakistan.html

Som vanlig klokt og fornuftig fra deg hr Farahmand. En fornuftens røst som vi som samfunn er avhengige av for å prøve å snu dette toget som er på god vei inn i "den kulturelle ødemarken" som du så treffende uttrykker det. Fortsett å skrive, det demper et urolig sinn.

Jostein Valen

Jostein Valen

Veldig enig i mye av det du sier her, men...

Når noen søker asyl i et land er det for beskyttelse. Hanne Sophie Greve sier: man kan nesten sammenligne asyl med det å komme på sykehus når man er syk. Når man er frisk drar man hjem igjen (uten sammenligning for øvrig). Dvs. når landet er trygt igjen skal man i utgangspunktet dra hjem.

Spørsmålet jeg ønsker å stille er om det nødvendigvis er korrekt å kriminalisere menn for dette når de i utgangspunktet kommer hit for å søke beskyttelse for en begrenset periode - så fremt det er et lovlig inngått ekteskap i hjemlandet?

Jeg sier på ingen måte at jeg forsvarer barneekteskap, for jeg er 100% enig i at dette må bekjempes, nær sagt med alle midler.

Min bekymring ligger i hvordan vi skal ivareta rettssikkerheten og det juridiske-perspektivet for både asylsøkere, og de som kommer hit på ferie?

Noe av poenget må være at menn ikke nødvendigvis har brutt verken nasjonal eller norsk lov dersom de har en barnebrud. Har de lovlig godkjenning fra en "betalt" Imam er det fortsatt ikke et lovbrudd, er de lovlig gift når de kommer til Norge er det fortsatt ikke et brudd på norsk lov. Forkastelig på alle måter, ja, lovbrudd nei.

Dersom ektemannen har sex med jenta som er under 16 år mens han er i Norge, da bryter han loven. Dersom han avstår fra dette bryter han ikke loven. Kan vi da straffe han? Kan vi straffe eller bryte opp familieforhold der de ikke har brutt den norske lovgivingen?

At norske barn aldri skal utsettes for dette tar jeg for en selvfølge, mitt bidrag i diskusjonen her dreier seg ene og alene om såkalt lovlig inngåtte ekteskap og deres rettssikkerheten.

Du har skjønt det Fuggeli mener!!

Flott! Hvorfor skal vi høre på Fugelli, NOAS;SV;KRF;Venstre og vensresiden av AP, og andre forvillede idealister? Takk og pris for at vi har fått enda en rasjonell og tydelig stemme i debatten. Sier som før:Stortinget neste, du vil klart stille i første divisjon. Med deg har vi fått ein norsk Nasetr Khader!

Jeg blir ganske provosert over dette. Alle land har sine lover og regler. Er vi i Norge må vi følge norske lover og regler. Reiser nordmenn til muslimske land blir damene oppfordret til å dekke seg til - ja, for å respektere landets lover og regler.

Her i Norge har damer lov å bade naken, sole seg toppløs, drikke øl, ha flere sexpartnere osv. Reis til muslimske land og fortell makthaverne at det er lov i Norge. Derfor må det være en selvfølge at norske damer må få lov å gjøre samme der nede også. NOT ?

Jeg blir så provosert over at nordmenn, norsk kultur, norske lover og regler må hele tiden tilpasse seg nye landsmenn.

.

Stig: har du lest det jeg har skrevet? Eller er du bare irritert på generelt grunnlag?

MF: Du spør om Norge skal akseptere disse «velsignelsene» eller ei., da en slik velsignelse er lett å kjøpe etc.

Mitt svar er at vi ikke skal akseptere disse «velsignelsene»

Ja, vi må vi forstå og akseptere at folk er annerledes, selv om dette strider med både Norsk straffelov og internasjonale konvensjoner. Det går en grense. Vi skal forstå men kan ikke bryte norsk Lov for det. I Norge gjelder norsk lov. Jeg blir provosert.

Hvis Norge skal tillate dette - hva blir neste ? Pedofile skal ha utenomekteskapelige forhold med mindreårige ? Prøvekjøring før ekteskap ?

Barnebrud i Norge - NEI Takk !

inger susanne hætta

inger susanne hætta

Ingen barnebruder, takk!

Er ikke alle land forpliktet til å følge barnekonvensjonen? Hva sier FNs barnekomite til denne saken?

MF:

Flott innlegg, fornuftig og godt skrevet.

@Jostein Valen

Jo, de som driver på med barnebruder kan straffes i Norge. Jeg regner med Kripos har større ekspertise en deg på dette området.

http://m.nettavisen.no/nyheter/motorspesial/kripos---asyl-barneekteskap-kan-straffes-i-norge/3423187784.html

"Medgift blir nevnt som en motivasjonsfaktor for å gifte bort jentebarn."

Og skiller seg etter kort tid, lar en annen fyr overta henne der medgift inngå. Hva er forskjellene på dette og menneskehandel? Hvorfor reises ikke tiltale for menneskehandel?

Medgift, altså det å ta seg betalt for et menneske, det er åpenbart menneskehandel, eller i beste fall umulig å skille fra menneskehandel. Men er det kultur/religion, så skal det selvsagt behandles som noe helt annet.

Og når det gjelder barnebruder, som uttaler seg om at de heller vil dø enn å bli skilt fra sin overgriper. Hvor mye vekt skal man tillegge sånt? Barn som fra byrjan av har blitt fortalt at sånn skal det være, og det er best for alle, barndom trenger man ikke, og skam på familien dersomatte. Skammelig at aviser legger frem slike uttalelser, for å skape sympati for en åpenbar hjernevask og overgrepssituasjon.

Kloke ord Mohammed. Det er åpenbart at vår Norske kultur og verdier er svake og altfor lett viker til fordel for "eksotiske" kulturer og verdier, tenker da selvsagt på de som vi i utgangspunktet ikke ønsker og være kjent av, men det som skremmer oss ennå mer er og ikke bli oppfattet som "verdens" mest tollerante og forståelsesfulle land. Da kan det ofte oppleves som tap av norske verdier smerter våre folkevalgte mindre.

Cecile_M: Mohammed er han andre, jeg heter Mahmoud, same same but different :D hehehehe

Beklager! Mente selvsagt deg,Mahmoud! :-)

Roy Hendricksen

Roy Hendricksen

En stor takk til Mahmoud for nok en balansert artikkel. Din stemme, sammen med andre sekulære muslimers, er ekstremt viktige i disse dystre ulvetider. Det gir en tro på at verdiene vi setter så høyt tross alt har en sjanse. Så får vi heller leve med at Wikan, Fugelli og andre i sin toleranseboble i krakilsk iver FORSTÅR og TOLERERER i den grad at det går over i bortforklaringer. Nå venter jeg bare på at Tjomlid skal se nærmere på akkurat dette. Så får vi vel høre at antallet barneekteskap er vel så utbredt blant nordmenn.

Mahmoud; stå på videre!

Alltid enig med det du skriver stå på!

Jeg blir trist av å lese Fugellis tekst, jeg blir glad og full av håp av å lese din Mahmoud.

Hør her.. 2 ytringer.

De bør begge utvises til et land hvor det praktiseres at man kan være gift med et barn. Så slipper vi det problemet her i Norge.

Det fins andre land med flere ekstremt fattige enn Syria har. Hvorfor praktiserer ikke alle barneekteskap? Jo, fordi det er kulturelt basert og ikke pga. fattigdom.

Tusen takk for et knakende bra innlegg ;-)

Dessverre så er det ikke fordi vi eventuelt klarer å forstå at vi bør forvente spesielt mye forståelse tilbake. Forståelse risikerer å bli fortolket som svakhet, og det med de konsekvensene det innebærer.

Vi ser det allerede igjennom den seksuelle harseleringen og overgrep som går stort sett ustraffet for seg i mange Europeiske storbyer.

Så lenge vi ikke gir et klart signal om at barnebruder ikke er akseptert, så er dette dømt til å bli et stigende problem som vi dessverre har få eller ingen effektive metoder imot.

En god kronikk. I motsetning til en del andre ser jeg ikke at den er i konflikt med det Fugelli har prøvd å få frem. Jeg tror Fugelli er like imot barneekteskap som oss andre. Poenget hans er at man lettere kan finne løsninger på dette hvis man forstår hvorfor disse ekteskapene er inngått. Kunnskap er alltid positivt. Denne debatten blir som så mange andre polarisert.

Tillitsvekkende artikkelforfatter

mahmoud, du har en teoretisk tilnærming i denne artikkelen. Du har sikkert rett i at det beste er å forstå - men du må ettergå litt hvem du sier det til - disse nye landsmenn har ikke samme tankesett som oss, derfor må det kommuniseres mere klart og tydelig, disse mennesker har en helt annen bakgrunn og vil ikke ha samme forståelse som oss for en slik vurdering du beskriver - å dra opp slike gråsoner hjelper ikke verken oss eller de det gjelder. Noen ganger er klar tale det enkleste og beste.

Tore Klausen Fig. Kragerø

Tore Klausen Fig. Kragerø

Meget fornuftig formulert Mahmoud.

Tore Klausen Fig. Kragerø: takk fig-leder Klausen. ??

Jeg er litt usikker på hva slags miljø du er vokst opp i? men dette er temaer som forlengst er en avsluttet diskusjon i norge og det burde alle "nordmenn" ha fått med seg.

Jeg misstenker imidlertid at dette er temaer som du har vokst opp med i nær familie. Og nettopp det er utfordringen ved innvandring og integrering, der familier "nekter" å la seg integrere, ved å oppdra barna som om de fortsatt skulle bodd i et feks muslimsk land. Og dermed så lever primitiv tenkning videre i innvandrerfamilier, i flere generasjoner FØR de er integrert.

Ståle: du har helt rett jeg er langt fra integrert. Faktisk er jeg så dårlig integrert at det er min tolk som skriver dette.

Jepp Fig .leder Klausen. Satte tittelen på for gøy. Du har jo vært "sjefen" min en gang!

Bra Skrevet.Men forståelse har jeg ikke, eller synes vi bør ha.Og som jeg leser ditt innlegg er den ikke stor hos deg heller. Men vi er så oppdratt inn i benmargen å forstå oss i hjel i Skandinavia på alt og alle. Noe skal man absolutt i forstå. Men i dette, nei !!!Selvsagt skal våre lover gjelde. Jeg har 0 forståelse for menn som tar seg en barnebrud uansett. Idag vet de bedre. Men skjuler seg bak sharia lover og en masse annet tull for å få det til. Hvorfor tar ikke eldre damer seg små gutter som ektemenn ? Sier ikke dette endel om bakgrunnen til hva som skjer i det øyeblikket en eldre mann tar seg en barnebrud ? Dette er ikke annet enn "legaliserte" overgrep. Men her er det ikke legalt !! Fugelli + endel andre selv utnevnte eksperter ,kan gå og legge seg å dra dyna langt over hodet. Det er vel også på tide vi sier høyt og tydelig fra. I år 2016 "forstår" man ikke sånne saker , man bekjemper.

Cissi: takk for kommentaren. For å kunne bekjempe og påvirke må man først forstå. Den forståelsen jeg snakker om er, som jeg påpeker i teksten, langt fra det kulturrelativistiske versjonen som enkelte andre proklamerer.

Det snakkes en del om forståelse her. Ser ikke at det skal påvirke debatten i det hele tatt. Barnebruder er ulovlig og det samme er sex med barn. Enten retter man seg etter norsk lov eller så får man finne seg andre steder å bo. Hvor vanskelig skulle dette være?

Jeg har vanskelig med å forstå annet enn at barnebruder er pedofili satt i system. Jeg har også vanskelig for å forstå at angivelige oppegående profilerte mennesker har behov for å front intellektualisere slike overgrep og gi dem kulturell tyngde. At vi i Norge er blitt så blinde av vår hysteriske trang til å fremstå som toleransens høyborg, er også vanskelig å forstå. Et barn er et barn er et barn!

En av oss misforstår noe her😕 For å omskrive og bruke Farahmands egen formulering mot han:

?Jeg er langt på vei enig med Farahmand i at kulturrelativistisk tilnærming kan ofte være uheldig for utviklingene av våre samfunnsperspektiv, men på områder der det ikke er noen naturlige verdier, er verdier kulturelle. På de områdene er kulturrelativismen normen."

Seksuell lavalder i Norge og mange andre land og også konvensjoner er basert på noen kulturelle atferd og gjerne praktiske hensyn. Det er ingen grunnleggende naturlover som gjør at hvis en 18-åring har seksuell kontakt med en jente eller gutt dagen før vedkommende har fylt 16 år er det begått en lovbrudd, mens dagen etter kan vedkommende på lovlig vis ha seksuell omgang med en 50-åring.

Det er blant annet to meget gyldige og gode begrunnelser bak reguleringen av seksuell lavalder, nemlig beskyttelse av barn og hindre sex i umoden alder. Poenget er at begrepene barn og spesielt modning er under dominerende påvirkning av individuelle egenskaper. Likevel en måtte velge en grense, og her er det kulturen og samfunnsmessig utvikling som definerer, Mao et kulturrelativistisk valg jeg syns det er bra og ha, fordi det gir noen barn beskyttelse, selv om grensen fører også til at mange barn som er over 16, men trenger beskyttelse ikke blir beskyttet.

Altså i en verden der Herr Hugh Hefner på snart 90 år kan fylle Playboy mansion med tenåringer og attpåtil bli milliarder på det, kan vi neppe tale om at seksualitet er definert på andre måter enn basert på kulturrelativisme.

Skriv en ny kommentar