Makt korrumperer

Det er ikke ukjent at makt korrumperer. Enkelte steder i verden er valgfusk, misbruk av posisjon og korrupsjon hverdagslig og akseptert. Vi i lille Norge har vært nokså skånet for disse temaene, men dessverre kan det se ut som denne typen hendelser blir vanligere også her til lands.  

En studie som The Guardian refererte til i 2006 fortalte følgende: «asiatiske og spesielt pakistanske polititjenestemenn er mer utsatt for press fra familie og slektninger for å delta i aktiviteter som kan lede til forsømmelser i tjenesten og kriminalitet.». Rapporten hadde til hensikt å forklare hvorfor det rapporteres om 10 ganger så mange forsømmelser i tjenesten og korrupsjon hos asiatiske tjenestemenn som hos deres hvite kolleger.

Ved valget i London i 2014 rapporterte Andrew Gilligan, The Telegraph, om utbredt korrupsjon hvor alle midler ble tatt i bruk for at en politiker med minoritetsbakgrunn skulle vinne valget i en av bydelene i London. I samme innlegg fremkommer det at kandidaten hadde begått utstrakt korrupsjon.

I den siste perioden har vi sett noen av de samme tendensene i Norge. Det siste eksemplet er stormen rundt varaordføreren i Drammen, Yusef Gilani, hvor hans familiemedlemmer ser ut til å være tilkoblet korrupsjonssaken i Drammen kommune. Dessverre er det ikke først gangen det stormer rundt Gilani. Under valget i 2007 ble det spekulert i Gilanis involvering i valgfusk. Saken dreide seg om velgere som fikk kebab for å stemme på daværende AP-kandidat Gilani. Dette ble kontant avviste av Gilani og beskrevet som en svertekampanje, men det ble ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for denne forklaringen. Det var flere som spådde enden på Gilanis politiske karrière, men slik ble det altså ikke. Etter denne hendelsen meldte han overgang til Venstre og er nå varaordfører i Drammen. Feiring av hans nyervervede stilling gikk heller ikke smertefritt for seg. Det ble invitert til en fest med flere hundre deltakere. De inviterte var kun menn, og stort sett alle hadde minoritetsbakgrunn. Det var også enkelte prominente mediepersonligheter tilstede.

Flere ganger tidligere har det blitt avdekket kritikk verdige forhold rundt fremferden til minoritetene i forbindelse med valg og valgprosesser. I 2007 ble det avdeket at velgerne hadde fått ferdig avkryssede stemmesedler. De som hadde fått et «kryss» på disse stemmesedlene var minoritetskandidatene. Under valget i 2015 var det flere som reagerte på at somalisk velgere fikk ferdig avkryssede stemmesedler, selvfølgelig hadde den somaliske kandidaten fått et kryss. 

Det vi også kan registrere er tette bånd mellom enkeltindivider i de landsdekkende mediene og politikere i minoritetsgruppene. Disse koblingene, være seg basert på etnisitet eller stammetilhørighet, kan være problematiske og kan få uønskede konsekvenser for nyhetsdekningen. 

Det vi har opplevd hittil har vært en begrenset utbredelse av minoriteters involvering i valgfusk, korrupsjon og maktmisbruk. Selv i begrenset omfang undergraver disse hendelsene tilliten til politikerne og demokratiet. Uansett hvor utbredt disse hendelsene måtte være bør de ikke aksepteres, og det må slås hardt ned på  denne type praksis slik at velgernes tillit til demokratiet bevares.

 

14 kommentarer

Ivar Eng

21.01.2016 kl.20:59

Jeg jobbet som husselger i Drammen i 2008-2010, og husker godt en veltalende Gilani kom på mitt kontor sammen med slektninger for å "skreddersy" søknader til kommunen for å bygge utleieboliger. Dengang ble det avslått.

Zookeeper

21.01.2016 kl.21:10

Selveste Gulati ble også tatt med buksene nede da han melde kompisene sine som ikke engang bodde i Norge, inn i FpU.

21.01.2016 kl.21:34

Fantastisk at noen tar seg tid til å skrive om dette som mange har sett lenge (noen tiår), men som det er nytteløst å gjøre oppmerksom på. Dette utmerkede skrivet blir trolig lite synlig i de "landsdekkende mediene". Dessverre. De som har advart mot å ta seg vann over hodet ved å ta inn i Norge (Europa, for den saks skyld) større antall enn vi makter å ta godt imot, har blitt stemplet som både rasistiske, fremmedfiendtlige og paranoide. Dessverre kan de få rett. Så altfor rett.

"Det vi også ser er tette bånd mellom enkeltindivider i de landsdekkende mediene og politikere i minoritetsgruppene. Disse koblingene, være seg basert på etnisitet eller stammetilhørighet, kan være problematiske og kan få uønskede konsekvenser for nyhetsdekningen."

Guro

22.01.2016 kl.00:51

Med transocean saken friskt i minnet skal man passe på å ikke forhåndsdømme noen før de faktisk er siktet, tiltalt og dømt skyldig. Varaordfører Giliani er dessverre blitt dratt inn i dette på bakgrunn av ett familiemedlems ugjerninger. Det er galt og urimelig av mediene og ødelegge for Giliani's karriere, navn og fremtid, da vi trenger gode rollemodeller for innvandrere, noe han er og vil fortsette å være, når det viser seg at han ikke er involvert på noen annen måte enn å dele ett familienavn. Sett heller fokus på offentlige anbud og kontrakter som tilfaller gamle skolekamerster og venners venner!

MF

22.01.2016 kl.05:46

Guro: dette er vel neppe å forhåndsdømme noen, men å sette denne saken i kontekst. Dersom du er uenig så ønsker jeg at du kommer med konkrete eksempler på hvordan han ble forhåndsdømt. Mener du at. Dette er en sverte kampanje, slik det ble påstått i "kebab for stemmer saken"?

Don Buchanan

22.01.2016 kl.08:34

Kult at sånne som deg tar ordet og får spalteplass. På en tendens du påpeker som er opplagt og typisk venstresiden å ikke komme i forkant på i all sin snillisme og naivisme. Men også typisk i midten å godta så store utslag av ensidig sosialisme i betydning arbeiderne har fått all makt og da også tatt ledelsen i bedriften, og i betydning at religion og kultur tillates rørt sammen i en suppe uten like, vel det er nok å ta tak i her som følge av historiens gang.

Robin

22.01.2016 kl.08:51

Zookeeper: Gulati har aldri meldt inn kompiser i utenlandet inn i FpU. Han har heller aldri vært medlem i FpU eller FrP. Han er tidligere AUFER og AP mann!

MF

22.01.2016 kl.09:00

Robin: da slapp jeg å si det.

Hugo Munthe-Kaas

22.01.2016 kl.09:45

Ikke noe nytt i denne artikkelen. Forøvrig, en behendig glemt konsekvens ligger i denne uttalelsen: "Selv i begrenset omfang undergraver disse hendelsene tilliten til politikerne og demokratiet" - Disse hendelsene undergraver også personer med en spesiell kulturbakgrunn, like det eller ikke!

MF

22.01.2016 kl.09:51

Hugo Munthe: jeg er ikke uenig i din siste uttalelse. Desverre er alt for mange av disse hendelsene, om det er i taxi-næringen eller i politikken.

Sabo

22.01.2016 kl.17:39

Wow har velgere fått kebab av familien for stemme for han , send han i fengsel!

Vi hører hver dag om hvordan Statnett bruker mange hundre millioner for å omplassering av trasse til høyspentmast , for å ikke ødelegge utsikt for noen politikere,vi hører om ministre som er praktisk i lomma på mange store konsern,vi har folk i posisjoner som bruker den statlige oljefond som sin egen AS. Men det er ikke så viktig, kebab bestikkelser byrde straffes hardt , han Gilani må lære seg en gang for alltid ;))

MF

22.01.2016 kl.20:38

Sabo: ja vel......

Zookeeper

23.01.2016 kl.08:09

Robin og MF

http://www.nrk.no/valg2013/gulati-ble-gransket-for-medlemsjuks-1.11204194

Stein

27.01.2016 kl.22:54

@sabo; hvis det ble bevist at han gav kebab for stemmer, eller at Somalere fikk stemmesedler som ble forhåndsavkrysset, så er loven ganske klar, ja: Fengsel. Dessverre har det ikke blitt bevist, men at korrupsjon pågår, og at den på øst-landet er mer fremtredende både blandt nordmenn som ønsker større hus og av etniske grupper som stemmer på en av sine egne, er ikke noen hemmelighet.

Isteden for å undergrave MF med den første slengbemerkningen, synes jeg at man (du) bør belyse hva som er fakta, slik du gjør i ditt andre avsnitt. Det er viktig for tiltroen til demokratiet og rettsstaten at man får redusert kriminell virksomhet til et minimum - det være valgfusk, kriminalitet, skattefusk eller trygdesvindel. "Likhet for loven" er det visstnok noe som heter.

Skriv en ny kommentar

hits