hits

Den allmektige imamen

Forrige uke raste debatten om den integreringshemmende imamen i Kristiansand, eller bedre sagt det var ingen debatt for alle var enig i at han var på bærtur. Hans uttalelser kan ses på som bagatellmessige, men dette utspillet er kun en av mange heller spesielle utspill fra diverse imamer.

En imam er egentlig ikke noe annet enn en person som er valgt av menigheten til å lede bønnen. Den eneste kvalifikasjonen vedkommende trenger er å kunne koranen, ha en «god» forståelse av Islam og være en «god» muslim. Imamens oppgaver er å lede folk i bønn og si noen bevingende ord før bønnen. I praksis kan enhver som er en «god» muslim være imam. I mange muslimske land i verden har imamen også en tilleggsfunksjon som landsbyens kunnskapsperson. En person folk i lokalsamfunnet går til for å få råd om stort og smått. Dermed får imamen en viktig rolle i lokalsamfunnet. Imamene blir også et verktøy for å utøve sosialkontroll over sin muslimske flokk. Dette gjøres blant annet gjennom de pålegg og forbud imamen predikerer ut i fra sin «tolkninger» av de religiøse tekstene. Denne sosiale kontrollen anses av enkelte helt nødvendig for å tviholde på utdaterte kulturelleskikker som er lite forenlige med sekulære verdier.

Som et ledd i den sosial kontrollen har vi opp til flere ganger registrert at imamer uttaler seg om forhold som burde være utenfor deres innflytelsessfære. Det siste eksemplet er deltakelse i barnebursdag, tidligere har det vært kjønnsdelt svømming og barnehijab. I 2014 anklaget en imam i Skien Høgskolen i Telemark for rasisme på grunn av høgskolens niqab-nekt. Noen år tidligere uttalte en imam i Oslo at nordmenns negative syn på muslimer skyldtes en jødisk konspirasjon.

Imamenes uttalelser sier også noe om deres verdisyn og deres ideologiske orientering. Det er flere imamer som har uttalt at de identifiserer seg med verdiene til det muslimske brorskapet og andre som tar det iranske presteveldet i forsvar.

Man kan stille seg spørsmålet om det er på høy tid å slutte med luftige løfter om norsk imam utdannelse (hva nå enn det skulle innebære), og heller iverksette umiddelbare kontrolltiltak. Samfunnet vårt er ikke tjent med og har heller ikke råd til integreringshemmende imamer som forkynner konspirasjonsteorier, hat og religiøst vranglære.    

7 kommentarer
marianne thomassen

marianne thomassen

Første gang jeg hører et konkret forslag til hvordan man skal få slutt på imamer som hemmer integrering. Hvilke kontroll tiltak kunne man iverksatt ?

Er det ikke på tide med en kvinnelig Imam i Norge ? Hva med en homse-Imam. Når får Norge sitt første homse bryllup i Moskeen ?

Det er 50 år siden den norske kirke fikk sin kvinnelige prest. Dette viser at kvinner kan gjøre tjeneste i kirken på lik linje med menn.

Hvorfor har kvinnelige prester gått fra å være svært omstridt til å bli svært akseptert i løpet av 50 år?

Noen vil naturligvis peke på påvirkning av Kvinnene har tilført kirken og prestetjenesten dimensjoner som ikke menn kunne greie alene. ?tidsånden? og på politisk press.

2 andre faktorer som de viktigste. For det første har en intens debatt om saken vist at de teologiske argumentene mot kvinners prestetjeneste var for dårlige. De var for dårlig fundert, og de ble anvendt på et svært isolert felt. Det ble etter hvert uforståelig for de fleste hvordan man ikke kunne godta en kvinnelig kapellan, mens man uten å blunke aksepterte kvinnelige rektorer, bedriftsledere og statsministre

.

For det andre har den jobben kvinnelige prester faktisk har gjort, vist at dette er en god ordning for kirken.

Mange mente i 1961 på ramme alvor at kvinner ikke kunne gjøre en like god jobb som menn. 50 års erfaring har vist at det var feil. Ikke bare har kvinner gjort en like god jobb som menn; de har også tilført kirken og prestetjenesten dimensjoner som ikke menn kunne greie alene.

Moskeene har kvinnelige ledere som underviser andre kvinner i islam,

Nettavisen skrev i 2015. Menn kan ikke ha monopol på å formidle Koranen, mener danske Sherin Khankan, som nå vil etablere en egen kvinnemoské med kvinnelige imamer i København. I Norge hilses debatten velkommen, selv om ingen så langt har tatt til orde for kvinnelige imamer her.

Det er ikke islam som pålegger at det kun er mannlige Imamer, det er kun tradisjon. Drar du til muslimenes hellige sted, Mekka, ser du kvinner og menn sammen.

Mannlige imamer og adskilte bønnerom for kvinner og menn er tradisjonen innen islam. Er det ikke på tide å bryte disse tradisjonene i Norge ?

Sverre Alhaug Høstmark

Sverre Alhaug Høstmark

Det er rett! I det asylsøkere ankommer Norge, kan alt være såre cel. Men så søår imamene til i innvandrermiljøet. Og segregeringen starter. Desverre benytter regjeringen seg avvrådgivere med sgregeringsinteresser insitt integreringsarbeid. Håper at andre røster fra islsmsk hold som Lili Bandehy og Walid al Kubaisi slipper til.

Du kan ikke bruke kvinner som imamer for menn. Hennes bønn blir akseptert, men ikke mannens eller gutter som har kommet i puberteten.

Homoekteskap i islam blir det noe aldri akseptert selvom det finnes mange som er det. Men mann Jan velge hva man vil være selv, så får de ta konsekvensene selv. Vi mennesker skal ikke dømme folk over hva de tror på, religion de følger osv. Det får Gud ta den dagen det kommer.

Kirken hjernevasket og generasjon etter generasjon i nesten 1500 år før renessansen kom hvor folk begynte og tenke for seg selv og søke kunnskap og selvutvikling, noe som førte til andre holdninger og humanisme, og i takt med at kirken mistet sin makt over enkeltmennesket hjulpet godt på vei av blant anner Marthin Luthers opprør mot pavekirken så brøt fler og fler mennesker ut av kirkens klør.

I Europa kommer Islam ansikt til ansikt med den samme kunnskap og opplyste mennesker som kan tenke selv som kirken har krysset sverd med og Islam vil få kjenne på det samme trykket utenifra som kirken har gjort, så får vi se da på sikt om det vil utgjøre en positiv forskjell.

Ingar Einar Fuglseth

Ingar Einar Fuglseth

Jeg skulle ønske alle ble sekulære og kunne gjort noe kreativt sammen. Å be halve dagen er bortkastet, om det så gjelder islam, kristendom eller andre religioner.

Stå på du er den som sier sannheten! Ikke den blodrøde Akhtar som kun spiller offerrollen.

Skriv en ny kommentar