hits

Menn som antaster kvinner

I fare for å bli beskrevet som hår i noens suppe, bli kalt rasist eller sist men ikke minst islamofob velger jeg å skrive et innlegg med bakgrunn i den siste tids hendelser.

Hvorfor er vi så overrasket over at menn fra samfunn med et nedverdigende kvinnesyn føler at det er greit å antaste kvinner? Vi må da forstå at det finnes kulturforskjeller, og disse forskjellen må vi ta hensyn til. dersom de i noen tilfeller skulle bryte med våre normer og regler er det bedre å forsøke å begrave det, eller innta en mer offensiv holdning og skylde på ofret. Er det virkelig slik vi vil ha det?

Vil vi virkelig ha det slik at kultur trumfer alt, ja til og med de demokratiske prinsippene som generasjoner før oss har jobbet hardt for. Det er ikke slik at man skal dra alle menn fra muslimske land over en kam. Jeg er selv fra regionen og har et relativt avslappet forhold til likestilling og kvinner. Ja, hjemme hos oss hender det til og med at jeg tar oppvasken, og jeg har hørt at noen av mine etniske kamerater gjør det samme.


Men fra spøk til alvor. Kvinnesynet i mange muslimske land er mildt sagt noe annerledes enn det vi er vandt med i Vesten. Kvinner skal som kjent helst dekke seg til med en eller annen form for heldekkende plagg, de skal eskorteres av en mannlig slektning når de beveger seg på utsiden av huset og de skal være beskjedene for ikke å vekke mannens ustyrlige lyster. Kvinner som har levd i Midtøsten og Nord-Afrika har smertelig fått erfare dette. Flere vestlige kvinner jeg kjenner som har oppholdt seg i denne regionene har opplevd slike krenkelser. En av de mer alvorlige historiene jeg har blitt fortalt stammer fra Syria. En kvinnelig bekjent på pilegrimsreise i Syria ble tilnærmet av en gruppe menn som mente at hun var prostituert fordi hun reiste alene. En annen bekjent ble åpenlyst befølt på gatene i Kairo kun fordi hun hadde vestlig utseende og var vestlig antrukket. I et iransk dokumentar fra 2008 forteller afghanske kvinner om voldtekter og regelmessig mishandling uten at de kan fortelle om dette til noen i frykt for represalier.


Vi kan ikke stikke hode i sanden og tro at noen av mennene som kommer ikke representerer slike holdninger. Ved å bortforklare, skjule eller legge skylden på kvinnene skaper vi grobunn for nettopp den rasismen vi ønsker å unngå. Holdninger og handlinger som ikke er forenelig med de vestlige verdiene må opp og frem i lyset hvor vi kan debattere dem og forhåpentligvis skape endring. Det er en ting å forsøke å forstå det kontekstuelle rundt holdninger og handlinger, en annen ting er å stillesittende akseptere at en dyrebar verdi som likestilling mellom menn og kvinner raseres i frykt for å stigmatisere eller bli kalt rasist.


Jeg er ikke i tvil om at de fleste menn som kommer forstår at man ikke kan gå rundt å ta på kvinner etter eget forgodtbefinnende. Samtidig tror jeg at for å forebygge og innta en proaktiv holdning må det iverksettes  tiltak. Politiet bør prioritere å besøke asylmottak og informere om hvilke lover og regler som gjelder, samt om kvinners rettigheter. Samtidig kan du og jeg gjøre en jobb gjennom hverdagsintegreringen. Det gjelder ikke bare å invitere de nye eksotiske hjem til middag eller ta en kopp te. Vi må også klart og tydelig, på en ordentlig måte fortelle hvilke normer og verdier som Norge ønsker å beholde. Det blir problematisk når vi aksepterer uønskede holdninger og handlinger fordi det er kulturelt betinget. Som Bredal har skrevet, ingen praksis eller verdi kan få respekt kun fordi det er kultur.

89 kommentarer
Anders Brynildsen

Anders Brynildsen

Glimrende, kort og konsist!

Veldig godt skrevet! Jeg har trua på at politiet og politikere må reise rundt på asylmottak og informere om lover og regler som gjelder for alle som bor og oppholder seg her i Norge. Her er det ikke en lov for menn og en annen innskrenkende lov for kvinner.

God skrevet Mahmoud Farahmand. Vi med muslimsk bakgrunn må erkjenne de negative aspektene ved vår kultur. Og vi må også erkjenne hvordan visse aspekter av vår religion bidrar til å opprettholde disse negative aspektene ved vår kultur.

Å tro at kultur er fullstendig adskilt fra religion er feil. Ikke når vi muslimer opplæres til å ha en fullstendig irrasjonell, ukritisk og fanatisk tilnærming til vår religion, hvor vi skal skjønnmale vår religion i hjel, samtidig som vi ikke har noe i mot å tråkke ned på vår kulturelle bagasje.

Faktum er at mye av det negative som eksisterer i de muslimske lands kultur, tar ikke vår religion et klart og tydelig oppgjør med, og dermed opprettholdes disse negative kulturelle verdiene.

Vi må slutte med en fullstendig svart -og skjønnmaling av Islam. Islam har positive aspekter og Islam har negative aspekter. Jo før vi muslimer selv tar et oppgjør med de negative aspektene, jo bedre for oss alle, ikke minst oss muslimer.

Alle religioner har sine negative aspekter. Så Islam er ikke unik i den sammenheng.

Sissel Klungsøyr

Sissel Klungsøyr

Flott innlegg. Krenkelsen av kvinner er ikke utelukkende av nyere dato. Da vi hadde innvandringsbølgen på 60- og 70-tallet var dette også et stort problem, især dersom man oppholdt seg i store menneskemengder, eksempelvis offentlig transport. Svært mange kvinner ble utsatt for krenkende tilnærmelser, men på den tiden var det aldri et tema i eksempelvis media. Ikke alle norske menn skjønte hva kvinner ble utsatt for heller, så ukulturen fikk relativt fri utfoldelse. - Kvinner snakket selvsagt seg imellom om disse "fordømte grisene", og svært mange ble skeptiske, følte avsky og tok avstand fra innvandrere - især menn. Kvinnene var jo ikke så synlige i det offentlige rom. Slik skapes anti-holdninger, også kalt rasisme.

Ukulturen har derfor fått utvikle seg relativt fritt i Europa. Det er først de senere årene media og andre har begynt å fokusere på problemet. At endel muslimske menn har problemer med å føle seg integrert og akseptert, bør de derfor skjønne. Skal man få slutt på dette og få et samfunn som er bygd på likeverd, må muslimske menn som Mahmoud Farahmand mye sterkere på banen og rett og slett oppdra sine egne, dvs fortelle dem hvor skapet skal stå.

- Vi har selvsagt samme problem med etnisk norske menn, men de får som regel så ørene flagrer og blir omtalt på en negativ måte. Uakseptabel oppførsel er uakseptabel, uavhengig av etnisk bakgrunn. - Men det skumle med store innvandrergrupper er at de nå opptrer i flokk og organiserer/planlegger krenkelsene. På den måten ødelegger de ikke bare for seg selv, men for hele grupper av innvandrere. Det bør de skjønne. - Forresten påfallende hvor mange som begår vold/overgrep etter at de har fått avslag på sin asylsøknad. Det er en farlig utvikling som skaper samfunnsmessige holdninger det kan ta flere tiår å bli kvitt.

Meget bra ;-) Venter på mer ;-)

Gracie Nilsen

Gracie Nilsen

Bra skrevet! helt enig i det du sier, men jeg tror at det er ikke politiets arbeid å informere på asylmottakene, derimot UDI, som etter mange år har forstått at det går an å informere på forhånd.

Om alle som søker asyl hadde vært klar over at deres søknad blir avvist av den minste lovbrudd de foretar seg, er jeg sikkert på at vi hadde spart oss for mange problemer.

En annen side av saken er at ikke alle disse menn respektere sine egne kvinner, og når kvinner må akseptere hva som helst er det også naturlig at mennene fortsetter å tro at alt er i orden.

Det er ikke en lett sak, men jeg vil gjerne at flere kvinner begynner også å tenke på sine egne rettigheter og ikke ser på europeiske kvinner som "frigjorte horer" som ikke respekterer menn, her gjelder likestillingen, og dette må frem!

Det beste er da for Norge og Norske kvinner spesielt er å stenge grensene helt for innvandring fra ikke vestlige land. De kan gjerne være turister eller komme som følge av at norske har behov for svært spesialisert arbeidskfraft, men da kun så lenge arbeidsforholdet varer.

Det beste er å stenge grensene for innvandring/migrasjon fra arabiske slash muslimske land.

Da unngår vi denne typen styggedom.

ernst lennart tibro

ernst lennart tibro

Et greit innlegg til muslim å være, men når han mener at vi skal reise rundt og forklare muslimer at de ikke kan klenge seg innpå kristne kvinner med de skitne kroppene sine tar han feil. Mennesker med denne tilbakestående adferden skal stoppes ved grensen og umiddelbart sendes ut av Europa.

Det du sier, gir oss en eneste løsning. Kaste ut og nekte innvandring fra muslimske land. Det er løsningen på problemet. Løsningen er ikke å ta dem inn, la problemene skje også løse dem. Det du indirekte sier her er at vi må offre våre jenter og kvinner for dere, ikke aktuelt.

Løsningen på lang sikt er reformasjon av islam. Kristendommen gjorde det på 1500 tallet, islam er nødt til det også, og noen muslimske ledere har tatt til ordet for det.

Børn Magne Jensen

Børn Magne Jensen

Skal politiet og myndigheter reise rundt på asylmottak og snakke om lover å regler i Norge,og det skal liksom gjøre disse mennene til snille gutter mot jenter. Må le,hadde det bare vært så enkelt,men husk det har tatt oss generasjoner i Norge og Europa for å skape det kvinnesynet vi har i dag. Nei respektere en ikke dette,så er det første fly ut av landet. Tiden for stakkarsliggjøringen er herved slutt.

Børn Magne Jensen: Det er et lovverk som regulerer dette, men alle monner drar. Dette med informasjon er noe vi drevet med tidligere, men det ble kuttet ned på.

Harald: det er det ingen tvil om. Men det tar litt lenger tid enn noen få måneder, og all den tid noen bestemte seg for å ta imot flyktninger, litt ukontrollert, så må vi finne løsninger som muligens kan gi effekt.

Det HENDER at du tar oppvasken? Herlighet...

Thor: Men man har allerede tatt imot mange, veldig mange, og de fleste får opphold.
Dersom du leser det jeg skriver som om vi skal ofre våre jenter og kvinner, så er jeg litt overrasket.

Fara, det er eneste måten jeg kan lese det på. En mye raskere og en garantert løsning er å stenge for innvandring, kaste ut alle som ikke har opphold, har doble statsborgerskap o.l. Da kan man konsentrere seg om dem som er igjen.

Ditt forslag er derimot, la det fortsette som før, og la oss løse problemet. Hva tror du kommer til å skje i mellomtiden. Det er nøyaktig det samme som å si la oss offre vestlige kvinner og jenter, for å løse ett importert problem vi stort sett kan bli kvitt.

Eg trodde et hvert menneske har fatt en samvittighet i fødsels gave fra vår herre .som egentlig forteller oss hva som er rett og galt og hva me de verdier som koranen forfekter .er det slik at denne religionen er blottet for ett minstemål av moral

@ Harald

Islam er uten tvil i behov av en reformasjon. Islam i sin nåværende form skaper mange problemer i muslimske land. Verdier forfektet av Islam benyttes blant annet i stor grad til å undertrykke religiøse minoriteter og kvinner i muslimske land.

Dessverre så velger de aller aller fleste muslimer som uttaler seg om Islam i media, å begrave hodet sitt i sanden og gjenta mantraen om hvor fantastisk og perfekt Islam egentlig er, men aller virker tilsynelatende å misforstå den.

Legg også merke til hvordan de konsentrerer seg fullt og holdent om IS for tiden, som er kun toppen av isberget. Nær sagt alle muslimske land sliter med at religion tar altfor mye rom i samfunnet, og skaper dermed mange problemer. Løsningen da i følge kronikører som Usman Rana, Bushra Ishaq, Linda Noor med flere, er da ennå mer religion (altså at vi finner frem til den SANNE versjonen av Islam).

Vi muslimer må erkjenne at når religion beveger seg ut av den åndelige sfæren, og inn på den samfunnspolitiske arenaen, så skaper den ikke annet enn problemer.

Norskmuslimske kronikører henviser også ofte til den indiskbritiske journalisten Mehdi Hasan. Dette er da en person som har sammenlignet ikke-muslimer med dyr, og sagt "disbelief in Islam can be likened to a mental disease". Slike religiøse fascister er da forbildene til "moderate" muslimer.

Glimrende skrevet👏🏻👏🏻😊

Disse mennene vet hvordan det er i Europa når det gjelder rettigheter for kvinner. Det vet de fra før, men tankene dem er så møkete at de klarer ikke å tenke klart. Beklager, men jeg har ikke tro på at de voksne men forandrer seg, kanskje de yngre forstår og lærer seg det. Jeg er skeptisk, uansett hvor mye penger og ressurs Norge bruker.

Ingrid Bjørnstad

Ingrid Bjørnstad

Til dere som mener at å stenge grensene er løsningen så foregår også trakassering av kvinner av sekulære, ateistiske og kristne menn som er født og oppvokst i Norge. å ikke hjelpe noen fordi de kan angripe oss blir ikke bare feigt men også en måte for enkelte ekstremister å opprettholde hatet på fordi de kan si at vi ikke gidder å hjelpe andre enn oss selv. hvis vi derimot underviser alle om grenser og samtykke i forhold til seksuelle forhold kan vi unngå overgrep

Ingrid. Med tanke på landene de kommer fra, og kriminalstatistikken vi nå har, er problemet med de du nevner mikroskopisk i forhold. Selvfølgelig hjelper man ikke noen fra andre land om prisen er at innbyggere i eget land må lide.

Mest seriøse bloggeren Nettavisen har, stå på :)

Synes dette var utrolig bra skrevet , og viktig 👍Ett veldig reflektert innlegg . Hadde alle tenkt slik og vert like saklig i sin debatt , så hadde mye kvalme og stygge kommentarer vert unngått trur eg . Eg er selv for en strengere og mer kontrollert innvandring med klare grenser og forventninger, for å unngå slikt som vi ser enkelte steder nå . Trur de fleste veit at det fins mange gode muslimer rundt om kring i landet som er godt integrert og har respekt for lover og regler her . Men lett at frustrasjon over å ikkje bli hørt og redselen for framtida, gjør at man tilsynelatende "drar alle under samme kam " Derfor er det ekstra godt og viktig å lese slike oppklarende og reflekterte innlegg !Du er ett godt forbilde for mange ☺

Helt enig, vi kan ikke akseptere at folk som søker asyl i et land skal bruke rasismekortet for å gjøre som de vil. Skal man flytte til et nytt land er man nødt til å innordne seg landets lover og kulturelle regler. Det er ikke rasisme å kreve at nye borgere skal respektere norske lover og etiske regler.

Bra at dette blir debattert. Jeg synes det påhviler et ansvar på dere muslimer som er integrert å formidle norsk kultur og kvinnesyn til asylsøkere som kommer til Norge. Føler ikke dere det slik, at dere har et ansvar for dette?

Igjen en god kommentar av M Farahmand!

Kashif Ali har også tatt poenget ser det ut til - bra - stå på!

Bra skrevet.💐

Kanskje en ide ville være at eldre menn som selv har innvandret til Norge reiste rundt til ulike mottak og informerte guttene der om norske regler og lovverk! De må forklare disse unge mennene at det ikke er greit å gjøre overgrep - mot noen! Kanskje det er mer integritet i det hvis det kom fra egne rekker? Bare en tanke..

Siv Ødegaard

Siv Ødegaard

Vil du med dine eksempler nomalisere grunnene til at dette har skjedd?

Jeg tror menn i Syria og i Egypt vet hvordan vestlige kvinner lever, og om våre lover og verdier! Alikevell ønsker de en dominans som utarter seg som overgrep påkvinner. Organiserte overgrep mot kvinner syntes jeg ikke kan forsvares med kulturforskjell, jeg håper disse mennene blir sendt ut og hjem fra Europa.

Hvis rollene var snudd, tror du disse landene hadde vist oss samme forståelse hvis vi hade tatt med oss vår kultur til dem ? Hadde de lært oss om skikkene eller....

Tror at noe som er langt mer effektivt enn at politi og politikere reiser rundt på asylmottak og informerer om skikk og bruk her til lands, er at Ola og Kari Nordmann selv engasjerer seg i de mange tiltak som finnes for å bli personlig kjent med asylsøkere/flyktninger som både venter på oppholdstillatelse, og har fått det innvilget. Røde Kors har "flerkulturell kafe" i mange byer, og man har mulighet til å bli "Flyktningguide" gjennom Røde Kors, hvor man blir koblet sammen med en av våre "nye landsmenn" som en kontaktperson/venn fast i et år. Hvis 1 av 40 - 1 av 40!!! - nordmenn meldte seg på til denne tjenesten, ville det dekke 150 000 innvandrere :)

Tusen takk for flott innlegg

Helt enig i at eldre innvandrere er den beste formidleren til nye !!

Di bør også få vite at det så si ikke forekommer overfalls voldtekt av kvinner i Norge av annet enn utlendinger/muslimer.

Det er helt forferdelig at vi har plikt på oss til å slippe inn slike "udyr" til landet her. Det burde vært MYE strengere krav til innvandring !! Ulven er jo ingen ting den i forhold til hvilken skade disse "udyra" gjør.

Takk

Det hjalp litt !!

Gro; synes forslaget ditt var kjempebra! Håper noen med muligheter til å gjennomføre dette ,leser forslaget ditt og setter det ut i praksis.

Gerd-Anne Amble

Gerd-Anne Amble

Gerd

12.01.2016

Det er så bra at dette blir tatt opp!

Det er ikke bare overgrep og "tafsing" som må belyses, men holdninger i det hele tatt overfor kvinner.

Jeg bodde i Oslo for endel år siden og opplevde da jeg var ute og gikk en dag og møtte tre innvandrere, menn, på fortauet. Den ene mannen harklet seg og spyttet på marken rett foran føttene mine da de passerte meg! Jeg ble både forbauset og redd på samme gang. Jeg kunne ha nevnt flere eksempler på nedlatenhet som jeg ble utsatt for da jeg bodde i Oslo fra innvandrer-menn. Skal de bo i vårt land får de værsågod innrette seg etter våre lover og regler!

Jan Petter Glendrange

Jan Petter Glendrange

Jeg leser nå Hege Storhaugs bok "Største av alt er friheten". Det må nok kraftigere lut til enn at noen holder foredrag og kurs på et asylmottak.

Siden de samme innvandrerne fint klarer å google seg fram til alt de kan kreve av stønader og utdannelse og annet, så er det svært naivt å tro at de som gruppeoverfaller jenter og kvinner, ikke VET at det de gjør, er forbudt.

Inntil vi ser de første deportasjonene av disse sjarmørene her, kommer problemet neppe til å bli mindre av at politiet kommer og tar en kameratslig prat med dem..

Siste statistikker, artikkel i Aftenposten: 78 % av voldtektene i Norge begås av etnisk norske menn. Skal vi kaste ut alle menn? Eller i det minste alle menn som har tafset på, trakassert eller voldtatt kvinner. Da tror jeg det er mange hundre tusen norske menn som må forlate landet. Jeg yns artikkelen var godt skrevet!

Mvh Hanne

Flott skrevet ,vondt å høre om alle overgrepene som begåsHåper på at synderene blir tatt og retunert dit de kommer fra...Men samtidig er det mange norske voldsmenn også. Har fremdeles troen at mye blir ryddet opp i , og at folk er folk,krig er krig! Skal forresten hente et ungt ektepar til middag og litt skravking i dag...Nydelige mennesker ,men jeg fikk kritikk i starten med kommentarer som: er du gal som trekker i hus slike folk, vel så er jeg vel gal og det gir meg glede!!

Veldig fint skrevet! Jeg synes også at de mennene som oppfører seg på denne måten også bør bli irettesatt av deres imamer som er integrert i de forskjellige vestlige land. Alle menn, slik som deg, som også lever og bor i vestlige land, bør stå frem offentlig og ta avstand fra disse mennene. Jeg tror det ville gjort intrykk. De muslimske prestene bør stå frem i aviser og på tv og snakke disse idiotene til rette. Så vidt meg bekjent er det faktisk ikke lov ifølge muslimsk lov å antaste kvinner på gaten. Å voldta kan medføre pisking eller dødsstraff for slike menn (ja, jeg vet, også kvinnene blir steinet eller drept siden de nå er "vanæret").Jeg synes også at de samme mennene bør bli beordret av de muslimske imamene å be ofrene om unnskyldning. Ville ikke det vært ydmykende nok? En muslimsk mann ber vel aldri en kvinne (se "hore") om unnskyldning, noensinne? De måtte ha gjort dette offentlig selvsagt, før de blir deportert tilbake til sitt land.

Kirsti Fosshaug

Kirsti Fosshaug

Spot on!

Veldig politisk korrekt innlegg. Ja, du leste riktig, politisk korrekt. Til og med Arbeiderpartiet støttet jo å innføre den nest strengeste flyktningpolitikken i Europa.

Men jeg håper du leser denne artikkelen hvor en syrisk flyktning sier det motsatte, nemlig at det ikke finnes en kulturuell eller religiøs unnskyldning for å antaste kvinner.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/tyskland/syriske-flyktninger-tar-avstand-fra-masseovergrepene-utvis-gjerningsmennene/a/23594968/

Takk til Mahmoud Farahmand for et godt innlegg.

Bodde og jobbet i Kairo på 80 tallet, jobbet da for PRCS( palestinske røde halvmåne)

Kairo var en trygg by på den tiden, kunne bevege meg fritt rundt også sent om kvelden.

Jeg reiste også mye rundt i de palestinske områdene, og fikk oppleve Israelske trakasseringer på det verste mot palestinerne. Likevel ble jeg tatt godt i mot, de åpnet hjemmene sine for meg, og beskyttet meg.

De som kommer til Norge i dag er en sammensatt gruppe, noen med høy utdanning, og noen med liten eller ingen utdanning. Det viktige her er god informasjon om vår kultur, språk opplæring, og ellers grunnleggende skolegang. Utdanning, utdanning, og så få vi gi de en sjans i jobbsøknaden med et Abbas, Mohammed navn

Altså, bra skrevet. Men jeg skjønner ikke hvorfor "Muslim" har noe med dette å gjøre? De fleste muslimer i verden bor jo ikke i midtøsten engang. Dette er kanskje et problem med kulturen i midtøsten hvor de tilfeldigvis er muslimer, men at dette har noe med å være Muslim å gjøre er bare vrøvl, det er det du gir inntrykk av her.

"Mange Muslimske Land"? Nevn 5 muslimske land hvor det er greit å "Ta på kvinner" uten at du får juling av lokalbefolkningen først for for å deretter, mest sannsynlig, bli arrestert?

Som sagt, dette er et problem i visse land fra midtøsten, men dette er definitivt ikke et "muslimsk" problem.

Er det et "kristent" problem at visse kristne land har gjort det lovlig for kvinner til å ta av seg klærne for penger, eller ha sex med deg for penger?

Bør nok endre litt på hvordan man bruker ord og utrykk. Jeg skjønner du mener det godt og jeg er enig med det meste du sier, men noen ganger heller man bensin på bålet uten at det er intensjonen.

Jeg tror ikke et sekund på at dette fenomenet kommer av at de ikke vet bedre eller at de ikke har fått med seg at kvinner har samme rettigheter som menn. De har smarttelefoner med all mulig info tilgjengelig, det var derfor de bevisst kunne plukke land etter eget ønske når de først kom.

De bare rett og slett driter i det, har null respekt for vestlige verdier og bedriver renspikka rasisme. På alle plan. De bryr seg ikke. Og kommer ikke til å bry seg uansett hvor mange naive kurs de må gå på.

Hanne. I Norge bor det 5,1 mill innbyggere. Av innvandrere, så kommer 358 000 fra Afrika og Asia (land som er overrepresentert i forhold til voldtekter). Det betyr at kun 7 % av befolkningen står for 22 % av voldtektene. Hvorfor er det sånn Hanne?

For det første, så var det bra skrevet. Jeg som etnisk norsk kan nok ikke skrive det samme uten å bli stemplet som rasistisk.

Har et par innspill: joda det hadde nok vært nyttig med at politet gav informasjon, men hva med å også få med personer med samme religion tilby fortelle de hvilke regler de nå MÅ følge?

Jeg savner også flere protester fra muslimer på det som er kommet frem den siste uken. Hva med måten noen tyrkisk menn protesterte på i Istanbul i februar 2015?

Takk for ditt innlegg i denne vanskelige situasjonen vi alle har havnet i. En ting jeg undres over er at ikke de muslimske landene hjelper sine egne trosfeller i krise. Hvor er de muslimske landene for Syrias flykninger? Muslimer skal da hjelpe hverandre i pakt av sin tro - men de dreper jo hverandre i stedet?? Mon tro om dette er en hevn over korstogene? What comes around goes around ......?

Trine Møller

Trine Møller

Veldig bra skrevet!

Hanne: Du skriver "Siste statistikker, artikkel i Aftenposten: 78 % av voldtektene i Norge begås av etnisk norske menn."

Tror vel heller det er 78% med norsk statsborgerskap. Og det er noe annet!

Bra skrevet. Er enig med de som sier at det er imamer og andre integrerte "innvandrermenn" som gjennom massemedia må formidle hva som er greit og ikke i Norge.

Thomas: Jeg mener det er akseptert i religionens navn å trakassere og voldta kvinner i muslimske land. Kvinner som er voldtatt blir steinet fordi de er vanæret. Hore/Madonna problematikken er rotfestet i kulturen. Menn forsyner seg av kvinner som mat, og bidrar til vanære, sånn at ingen mann vil gifte seg med disse kvinnene som har lidd seksuelle overgrep. De krever å få gifte seg med en jomfru, men de er med på å frata mange kvinner jomfrudommen fordi de tror de har rett til det! Det er SYKT!!!

Religion, også Kristendommen, har alltid bidratt til å undertrykke mennesker både seksuelt og åndelig. Den feminine kraften er fortsatt undertrykket, selv i dagens Europa. Kvinner har i alle år fått høre at de selv er skyld i voldtekter. Det er også helt sykt! Voldtektsmenn går fri i rettssystemet i Norge fordi dommerne og juryen for det meste består av menn! Sykt, sykt, sykt!!! ENIG i at vi IKKE skal finne oss i UKULTUREN disse helt klart psykisk syke innvandrermennene kommer hit med!

Eva-Marie Jonsson

Eva-Marie Jonsson

Du skrev korrekt så ikke det ble noe blest. reise rundt og fortelle er ikke noen løsning,dette vet de muslimske menn at kvinner i Europa er frie sjeler. De har da fulgt med nok på Internett for å vite hvor de skulle dra. Jeg synes bare at det faktisk er dere muslimer som skal fortelle de andre muslimene hvor det ligger ann. Vi "vantro" vil de ikke høre på hvis det ikke gjelder penger de kan få. Beklager om jeg høres så negativ ut men det er for at det blir bare verre og verre,har da vært mennesker fra muslimske land her så lenge jeg kan huske og aldrig har noen oppført seg slik noen gang. Er det blitt en trend??!!! Imamer med giftige budskap,som hater alt og alle. Dette sitter dere og hører på. De truer folk så de ikke tør å stå frem,er jo blitt galskap. HANNE senest igår sto politisjefen frem og sa at alle voldtekter de siste tre årene var av utenlandske overgripere så da skjønner ikke jeg hva du leser og hører. Ha en flott dag allesammen :)

Godt innlegg om viktig tema! Jeg er enig med de over som kommenterer at vi bør unngå å skylde på religion for alle overgrep mot kvinner, når det er MANNEN som begår overgrepet som har skylda!

Jeg har bodd i Egypt, jobbet i Cairo, vært gift med en egypter (muslim) og har 3 barn med han. Barna er tokulturelle og stolte av det :)

Som norsk i Egypt har jeg aldri blitt antastet på gata og alltid følt meg trygg når jeg går alene uansett hvor i Egypt :) Alle egyptiske menn jeg kjenner, kristne og muslimer, behandler kvinner med samme respekt som alle de norske menn jeg kjenner. Da er det fristende å si at respekten overfor kvinner er lik i begge land...... Med en egyptisk befolkning på 80-90 millioner innrømmer jeg at jeg ikke kjenner alle egyptiske menn.....

Lovbrudd og overgrep skjer i alle land, uansett religion av mennesker som oftest er oppdratt av sine foreldre. Jeg er enig i at imamer og andre bør på banen, og selvsagt må informasjon gis på asylmottak, men at mange muslimske menn i Norge holder en lav profil i denne debatten forstår jeg godt. Mange kjenner kanskje at dårlig oppførsel og overgrep mot kvinner er langt fra noe de selv kunne gjort og derfor oppleves det "fjernt" for dem personlig selv om de vet det skjer. Kanskje opplever de det samme som jeg når jeg har fått høre "dere i vesten tar ikke vare på de eldre, men sender dem bort på hjem...." Skal jeg da kjenne meg personlig krenket? Er mitt forhold til eldre i min familie relevant? Eller er temaet så stort at jeg velger å la det passere for jeg kan gjøre så lite selv om jeg også ser de har et poeng i påstanden?

Kultur er familie, språk, skikker, feiringer og religion i god blanding. Jeg har fornærmet og gjort "gale ting" i Cairo fordi jeg ikke visste bedre og oppførte meg som jeg ville gjort i Norge. .. Ingen sa noe til meg, plakater var skrevet på arabisk, og derfor gjorde jeg samme feil lenge før en norsk venninne leste plakaten og sa "du kan ikke være naken i damegarderoben for det er forbudt! Nakenhet skal kun være bak forheng......" Å bo et sted med andre skikker og leveregler krever omstilling og informasjon. Jeg mener både den nyankomne og vi som bor her har ansvar for det.

På fester og i de tusen norske hjem skjer det overgrep. Problemet med sisse overgrepene er at de skjules, og man har ikke så mye politisk mynt å tjene ved å servere ufyseligheten nordmenn begår. da er det mer å hente ved å stigmatisere tusenvis av innvandrere for noe kun et lite fåtall av dem begår. Man dømmer altså ut ifra utseende, og ikke om man har begått noe kriminelt. Men heldigvis er det kun ett parti i Norge som driver den slags fordømmelse av mennesker med en annen hudfarge.

Imponerende Godt skrevet Mahmoud 👍

Politiet må også gjerne ta en tur i de norske hjem og på byen der det voldtas hver eneste dag. Over 10 000 voldtekter hvert år kan heller ikke bortforklares....

Tom Skalle: du bommer på målet når du vrir dette over til å gjelde skjulte overgrep, begått av etnisk norske. INGEN overgrep eller vold er greit, ikke for noen grunn i det hele tatt. Innlegget til M Fahramand handler om den høyst aktuelle situasjonen i Norge, Tyskland og sikkert andre europeiske land. De som begår seksuelle overgrep, krenkelser og straffbare handlinger, har IKKE kommet hit for å få hjelp. DÉT nekter jeg å tro. Da har de fullstendig misforstått.

Det hadde vært interessant å intervjue disse overgriperene, og få vite hvordan de tenker når de begår disse seksuelle overgrepene/ seksuelle trakasseringen. Det er virkelig skremmende når de organiserer seg sånn som det fremstår i mediene. Jeg er for å hjelpe mennesker i nød, men IKKE for svindel og bedrag!

Vil si meg helt enig med en annen kommentator her inne som sa det så godt: Glimrende. Kort og konsist.

Uansett pynter ikke overgrepene mennesker av annen avstamming enn vår begår på vår egen overgrepsstatistikk. Også i land som Tyskland og andre europeiske land begås overgrep av de innfødte. Jeg savner derfor mer dybde i debatten. INGEN skal begå overgrep mot noe kjønn i noe land.

Den opphetedede debatten vi nå ser overfokuserer på menn med annen hudfarge og av andre raser som har begått og begår overgrep. Man må altså ikke glemme at de aller fleste gjør en kjempejobb i det norske samfunn, og har såvisst ikke behov for å bli titulert som eventuelle overgrepsforbrytere.

Kommentarfeltene rundt om er i såmåte såvisst ingen pen lesning.

'Hverdagsintegrering' er nok et tullette nyord - et påfunn for å gi oss dårlig samvittighet om vi ikke tar ansvaret for dette. Vi kan ikke tvinges til å ta et slikt ansvar. Oppfordres ja, men ikke tvinges. I et samfunn som fronter liberale verdier, må hvert enkelt individ selv kunne velge hvem man vil omgås og heller ikke fordømmes for sine valg.

Løsningen på dette problemet, er en kraftig begrensning i innvadring fra muslimske land, tydelige krav, målretta holdningsskapende arbeide, nedleggelse av alle moskeer som forkynner hat, norsk imamutdanning og harde straffer for de som bryter norks lov.

@ernst lennart Tibro:

Pst: Han er ikke muslim, han spiser Gildepølser...

Bjart Gjerde: hva er poenget ditt??

Fantastisk skrive!

Dette må være noe av det beste som har blitt trykket gjennom blogg.no

Håper du igjen skriver om lignende temaer.

Og hadde vært interessant å lese hva du mener som "hobbypolitiker" om psykiatri og helse generelt.

Ta gjerne en titt innom min blogg: tilliten.blogg.no

Selv har jeg ikke noe imot -- å ta imot noen som trenger hjelp/sikkerhet, men etter å ha sett TV Haugaland i kveld, må det være en stor og vanskelig jobb for de som skal velge riktige familier og personer, mange med falske pass og andre papirer, ødelegger for alle som trenger beskyttelse:

https://hnytt.no/2016/01/13/38-flyktninger-nektet-a-flyttet-forus/

Dette viser jo så klart -- at de ikke søker sikkerhet, men å komme til vårt Paradis med egen tro og regler.

Medina Muslimer har ingen respekt for vår kultur, derfor de også klør på og har 0-null respekt for våre jenter/damer!

Se innslaget fra TVH; hvor de fleste -- etter flere måneder på hotell nekter å flytte på mottak...

John Magne Trane

John Magne Trane

Britt Kvaran, jeg har ingen interesse av å være kelner for dine gjester. Dette er vårt land. Og dine gjester nekter reise hjem.

Og jeg bryr meg mere om norske barn som utsettes for de du får stjerner i øynene av, og som gråter, enn de som gjør overgrepene og overfallene.

Anne-Margrethe Rønning

Anne-Margrethe Rønning

Leste intervju med Deeyah Kahn forrige uke. Hun har selv som paksistansk, ung kvinne/popartist måttet flykte fra represalier i eget miljø/kultur i Oslo. Først til London. Der hun også ble forfulgt og trakassert for å ha vanæret det pakistanske miljøet. Til slutt endte hun i New York, hvor hun nå bor. Hennes sluttreplikk gjorde sterkt inntrykk på meg:

"Det største sviket kvinner i minoritetsmiljøet opplever, er den manglende støtten fra sine hvite søstre".

Kunne frigjorte, europeiske kvinner ha gjort noe/mer for å uttrykke og vise lojalitet og empati med undertrykte/misbrukte kvinner fra "lukkede" innvandrermiljøer? I tilfelle hva og hvordan? Slik det er nå, nekter de fleste av oss å se og ta innover oss den virkeligheten disse "søstrene" våre står ansikt til ansikt med daglig. Vi "gidder", eller tør ikke bry oss, -langt mindre aktivt å engasjere oss.

Saken generelt gjelder vel menn fra alle miljøer der det er vanlig at kvinner behandles uten respekt Miljøer der menn mener de har rett til å betrakte jenter og voksne kvinner som "fritt vilt" og mindreverdige mennesker. For å opplyse disse gruppene om hvilke normer som gjelder i våre samfunn, kan og må ikke myndighetene feie problemer under teppet. I stedet må reaksjoner og eventuelt straff, iverksettes fortest mulig.

Veldig bra blogg, og det at en innvandrer har skrevet den gjør at vi forstår at mange innvandrere har integrert seg godt i norge.

Jeg mener at man kan ikke forvente at nordmenn skal engagere seg i hverken å oppdra de nye, eller å oppsøke dem for å hjelpe dem i å forstå hvordan vi respekterer kvinner her i landet.

Hvis man derimot fra UDI delte ut et blad til de nyankomne på deres eget språk som tok opp disse temaene, da har man muligheten til å informere på en effektiv og kostnadsmessig rimelig penge. Et blad som alle innvandrere mottar hver mnd det første og andre året. Gjerne et kurs som disse må bestå for å få behandlet asyl søknaden.

At forgripere skal få opphold er ikke rimelig.

M: Trenger det å være noe poeng? Tror Leiv Vidar også går ned på høykant..

Overgrep er overgrep uansett hvem som utfører det. Vi er alle enige i at det ikke er greit., men det skjer hver dag, over hele verden, og for det meste i skjul. De skjulte overgrepene har vi ingen sjanse til å gjøre noe med, dessverre. Men forebygge kan vi. Og skal vi forebygge her hjemme, så tror jeg veien å gå er å spre opplysning om at vold IKKE er greit. Det må terpes og terpes fra barnehagen av. Foreldre, lærere, andre familiemedlemmer. Folk må våkne opp! Det er for mange som snur seg vekk eller lukker øynene. Mediene har stor makt, og det burde skrives årlig om temaet, og vises filmer med jevne mellomrom, sånn at absolutt alle får det med seg.

Jeg diskuterte problemstillingen som M Farahmand tar opp i innlegget her, med en venn som er mann og innvandrer, godt integrert, i jobb og lovlydig borger av landet vi bor i. Han var mest opptatt av at det finnes mange pedofile menn i Norge, og at vi gjør alt vi kan for å skjule det, som er hans mening om saken. Han tror at det ikke finnes pedofile i arabiske land, og at denne debatten handler om mennesker med en annen hudfarge, ikke nødvendigvis overgrepene som har skjedd offentlig. Det er trist at vi er mer opptatt av å hevde våre meninger enn å prøve og samarbeide for å finne løsninger. Hvis vi alle hadde tatt oss bryet med å gjøre litt hver, hadde det hjulpet.

Min venn åpnet forresten øynene mine for at holdningene til menn i den arabiske verden ikke utelukkende skyldes religion. Han sier det er kulturen som er kvinnefiendtlig. Svaret hans på hvorfor det er slik, er at det er diktatoriske ledere i disse landene, som opprettholdes av støtte fra USA, fordi USA er avhengig av olje fra arabiske land. Jeg er redd sannheten ikke er langt fra det han sa. Og hvordan i all verden skal vi gripe DET an? Jeg hevder likevel at religion er roten til mye elendighet i denne verden. Fordi den er et maktmiddel som brukes til å undertrykke folk.

Synes forøvrig det var et godt forslag som en annen kommentator skrev over her, om at hvis 1 av 40 nordmenn meldte seg som flyktningeguide hos Røde Kors, hadde det blitt 150 000 flyktningeguider. Jeg får begynne med meg selv. Skal gå inn på Røde Kors sine sider med det samme.

Så håper jeg at vi sammen kan finne løsninger, og ikke gå til krig mot hverandre.

Jeg lurer på hvorfor mødrene til sønner i disse landene ikke gjør en forskjell...det virker som di også mener dette er greit.

Mange fine tanker her, men jeg savner et grunnleggende prinsipp i denne debatten som verken du eller andre tar opp. Nemlig at det er uaksptabelt "ta på"eller forgipe seg på kvinner! Uansett hvilken religion man tilhører eller ikke så vet alle innerst inne at dette er galt. De fleste som likevel gjør dette mot kvinner tenker at de kan slippe unna med det. med andre ord ingen konsekvenser. Et godt og ærlig menneske ville aldri finne på noe sånt. Og et ærlig religiøst menneske(les. muslim siden det er disse som nesvnes her) vil heller aldri finne på noe sånt. i respekt for kvinnen og for sin religion. Skitne og krimenelle handlinger bør straffes uansett hvem som begår dem. DET kan de bli opplyst om, at her blir slike handlinger straffet.

Er det på tide å begynne å snakke om litt mer enn integrering?

Integrering er pr. definisjon frivillig og begge kulturene, om du vil, skal da tilpasse seg hverandre.

Det er på tide at vi begynner å snakke om at de som kommer må tilpasse seg til den kulturen som gjelder her, og ikke omvendt.

Er assimiliering et bedre uttrykk? Jeg tror de aller fleste som snakker om integrering egentlig snakker om assimilering, men når de bruker feil ord så blir debatten veldig underlig.

En mellomting mellom assimilering og integrering hadde vært ønskelig.

de som ikke vil integreres bør sendes rett ut

Veldig god artikkel, er helt enig med det du sier. Muslimer flest i min vennskapskrets, er åpne, hyggelige, respekterer kvinner og står for ytringsfrihet. Et par av dem er såpass modærne at de til og med er skilt. De holder seg til muslimske skikker som å unngå svinekjøtt, går regelmessig i lokal moske og følger fasten (ramadan).

Dessverre har vi fått ganske mange i Europa den senere tid som ikke følger samme norm. Det er viktig å utdanne de og få de til å forstå at kvinner både har ytringsfrihet, kan bli deres neste sjef og skal respekteres omså de går naken på gata.

Min personlige mening er at det er feil at kvinner skal pakkes inn i burka eller nikab for å ikke vekke begjær hos mannen, da er det mannen det er noe feil med.

Vi må ikke legge lokk på kulturforskjellene. Konsekvensene er at vi ender opp med det samme som i Sverige, som faktisk har endt opp som det landet med flest voldtekter i Europa, nest flest i verden bare overgått av Sør-Afrika (i forhold til folketall). Der er 76% av voldtektene begått av de 2% av befolkningen - ikke-europeere, og Køln nyttårsaften er nok et grimt eksempel, for ikke å nevne antastingen av flere jenter i blant annet Sarpsborg og Alta. De to yngste 12 og 13 år gamle.

Disse sakene må diskuteres og man må komme med tiltak, hvis ikke tør jeg ikke tenke på hvilket land vi ender opp med om noen år.

Rose C. Itamba

Rose C. Itamba

Flott innlegg!

Sånne Onkel Tom'er som deg er det mange av. Nei, muslimer skal ikke sminke seg hvitere fordi rasister ikke liker brune mennesker.

Muslimer har en grunnlovsfestet rett til å praktisere sin religion. Hvis du vil ha suksess med holdningsskapende arbeid, så må man samarbeide med muslimer. Det gjør man ikke med en navlebeskuende, "stakkars deg lille venn, kom så skal jeg lære deg hvordan man skal være et like godt menneske som oss, hvite, ikke-muslimer".

Det er en farlig vei å gå når man setter likhetstegn med islam og kvinneundertrykkelse, når man ikke har noen videre planer om å forby islam. På den ene siden sier man at folk kan tro på hva de vil, på den annen side sier man at muslimer må slutte å være muslimer for å bli akseptert. Det kommer ikke til å skje. Også i fremtiden vil hundretusenvis av norske statsborgere være stolte av å identifisere seg som både nordmenn og muslimer. Dette er helt uavhengig av hva noen måtte mene.

Det er ikke greit å antaste kvinner i Islam. Islam forbyr det.

John Magne Trane

John Magne Trane

"Muslim" islam forbyr det ikke. For "vantro" kvinner. Vet du ikke at Muhammed var en voldtektsforbryter, som til og med voldtok en kvinne etter å ha torturert i hjel mannen hennes, tidligere samme dag? Vennligst svar på dette, etter du har lest den tidligere muslimen Ali Sinas side her: http://www.faithfreedom.org/challenge/rapist.htm

Og Farahmand og andre muslimer som leser dette, kan også skrive her og fortelle om dere fordømmer voldtektsmannen Muhammed eller ei.

David Ramslien

David Ramslien

Godt levert igjen, Mahmood!

Kloke ord. Takk!

Islam forbyr det tydeligvis ikke godt nok, for det er hevet over all tvil at kvinner som kler og ter seg "usømmelig" (utifra de lokale normene) løper stor risiko for å bli antastet og overfalt i den muslimske verdenen.

Islam er i konflikt med seg selv på flere områder. Å tro at Islam, med sine doktriner om at kvinner må dekke seg til for og ikke vekke seksuelle lyster hos mannen, ikke fasiliterer holdninger som legger ansvaret over på kvinnen for at hun skal unngå å bli antastet eller overfalt, er å benekte sannheten. Samtidig forbyr altså Islam antasting av kvinner. Ja det er snakk om ukultur, men ukulturen er fasilitert av religion. Religion som altfor mange dessverre følger blindt og ukritisk.

I islam så er kvinnen underodnet mannen, og vers 4:34 tillater til og med vold mot kvinner i visse tilfeller. Islam har et problem, fordi den har dessverre ikke fått lov til å utvikle seg. Dette har resultert i at altfor mange muslimer går dessverre fortsatt rundt og tror på mye bakstreversk. På tide at muslimer flest begynner å reflektere selv og ikke setter sin lit til religiøse kvakksalvere (les: mullahene).

Aller helst så bør Islam holde seg til den åndelige sfæren, i likhet med alle andre religioner, det ville ha vært det beste for alle.

Kashif Ali:saklig kommentar. Bra!!

David Ramslien: Takk Herr Ramslien ;)

John Magne Trane: tror du skal lese noe av det andre jeg har skrevet.....

Pelle Danielsen

Pelle Danielsen

Godt skrevet.

Kultur trumfer hudfarge anytime.

Tror nok at kurs i europeisk kvinnesyn er bra.

Jeg mener nå at det er slik at når man flytter til et annet land, uvesentlig om man er flykning eller migrant, så Må og SKAL man sette seg inn i deres kultur og verdier. Dette er vår kultur og vår religion. Jeg er så lei av å lese at jeg er en vantro. Jeg har min tro og velger selv min religion. Det er vel ingen religion som er mer rett enn noen annen, de fleste religioner har mange fellestrekk, men den religionen som utøver mest vold idag er jo Islam. Kristendommen VAR også brutal på sin tid. Korsfarerne var ikke milde og snille, men vi har nå lært og gått videre og framover, for meg så virker det som Islam står stille, og heller vil tilbake til det urgamle systemet. DET er skremmende, for det er for brutalt og umenneskelig. Vi er alle mennesker med følelser, og ingen vil vel egentlig ha det fælt? Respekt er et nøkkelord mange glemmer. Gi og få, yin og yang.

Gratulerer. Du har skjønt det. For oss er dette helt naturlig.

svein andersen

svein andersen

Det er helt klart at menn har ingen anledning\rett til å berøre/klå på kvinner. Hadde noen mann berørt meg på samme måten, så hadde jeg som er en fysisk sterk mann slått ned vedkommende. Og hadde jeg sett noen mann klå på kvinner uønsket, så hadde jeg gjort det samme.

Skriv en ny kommentar